Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SVENSKA KYRKAN Tro och tradition. Innehåll  Kyrkans uppdrag  Uppdraget och uppgifterna  Uppdraget som förtroendevald  Församlingens uppgift  Svenska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SVENSKA KYRKAN Tro och tradition. Innehåll  Kyrkans uppdrag  Uppdraget och uppgifterna  Uppdraget som förtroendevald  Församlingens uppgift  Svenska."— Presentationens avskrift:

1 SVENSKA KYRKAN Tro och tradition

2 Innehåll  Kyrkans uppdrag  Uppdraget och uppgifterna  Uppdraget som förtroendevald  Församlingens uppgift  Svenska kyrkan i lag och kyrkoordning  Bara tradition? Om Svenska kyrkans rötter  Mångfald och enhet  En, helig, allmännelig och apostolisk kyrka  Kyrkans tro  Kyrkoåret  Sakrament och kyrkliga handlingar  Vem talar för kyrkan?  Fönster mot världen  En framtid och ett hopp

3 Kyrkans uppdrag  Ställer du upp...?  Låt barnen komma till mig – Guds rike  Att leva och förverkliga gemenskap

4 Uppdraget och uppgifterna  Matt 28. Dop/missionsbefallningen  Institutionellt & relationellt perspektiv  Allmänna & särskilda prästadömet

5 Uppdraget som förtroendevald  Församlingens högsta beslutande organ = kyrkofullmäktige, direktvalt kyrkoråd eller kyrkostämma.  Kyrkorådet = styrelse, som verkställer kyrkofullmäktiges beslut.  Kyrkoherde är självskriven ledamot och är brygga mellan styrelse och verksamhet.  Dubbla ansvarslinjen

6 Församlingens uppgift  Grek. Ekklesia (kyrka/församling) a. Fira gudstjänst b. Bedriva undervisning c. Diakoni d. Mission

7 a. Gudstjänsten  2 Mos 5:1 Mose ber Farao släppa folket så de kan fira gudstjänst i öknen  Tabernaklet: Textläsningar & lovsång  Salomos tempel: Textläsningar & lovsång  Första kristna både i tempel och hemförsaml  Ordet & måltiden. I mitten förkunnelse & trosbekännelse.  Söndag = Herrens dag

8 b. Undervisning  Jesus är förebild. Kallades didaskalos = Mästare/lärare  Ger ny förståelse av texterna  Kyrkans dopundervisning är ett livslångt lärande  1842 Folkskolesystemet. Kyrkans uppg att bilda folket fram till 1958. (Eforus)  1969 Religionskunskap = ej dopundervisn

9 c. Diakoni  Diakoni = Tjänst  Mark 10:45. Jesus har kommit för att tjäna (Herrens lidande tjänare?)  Joh. Jesus tvättar Lärjungarnas fötter  Apg 2:41. Den inbördes hjälpen präglar den första församlingen.

10 d. Mission  Mission = Sändning  Joh 3:16. ”Lilla bibeln ”Så älskade Gud världen att ha gav den sin ende son, för att som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom”  Handlar om hela kyrkans sätt att vara vänd mot världen  (Hemmaplan vs. Exotiska miljöer)

11 Svenska kyrkan i lag och kyrkoordning  Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka, den fungerar i samverkan en demokratisk organisation och kyrkans ämbete och den bedriver en rikstäckande verksamhet.

12 - Öppen folkkyrka  Alla är välkomna till gudstjänst  Dopet erbjuds alla och är gratis (nåd)  Grupper öppna för alla  Diakonin är gränslös  Biskop Einar Billing 20-talet. ”Sveriges folk, ett Guds folk”  Låga trösklar, högt i tak (eller tvärtom?)

13 - Bibliska begreppet ”folk”  12 lärjungarna representerade Israels 12 stammar.  Gud har utvalt åt sig ett folk (Abraham/Mose)  Nytt förbund genom Jesus. ”Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för er”  Kvinnan vid Sykars brunn i Samarien

14 - Demokratisk organisation  1800-tal knuten till ståndssamhället  Under 40-tal allierad med folkrörelserna.  Kvinnorörelsen, Fredrika Bremer & Ester Lutteman i en tid då kvinnors rösträtt inte var självklar.  Kyrkans organisation bygger på direkta val till kyrkomöte, siftsfullmäktige samt församling och samfälliget

15 - Kyrkans ämbete  Gud kallar samman sitt folk genom dopet  NT, trovärdiga personer utses genom bön och handpåläggning att vara ”tjänare åt evangelium”  I dag: Biskop, präst och diakon  Episkopé = tillsyn  Biskopen viger präster och diakoner

16 Bara tradition? - Rötter  Jag har själv tagit emot från Herren det som jag har fört vidare till er: Den natten då herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sade: Detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig”. 1 Kor. 11:23 ff.  Måltiden har från början varit kyrkans centrum och tradition.

17 Sveriges kristnande  Ansgar, Nordens apostel, ca 830.  Husaby källa & Olof Skötkonung 1000-tal  Reformationen: 1500-tal. Kamp mellan regionalt ansvar och centralt styre (Jfr. befrielseteologin i sydamerika)

18 Mångfald och enhet  Kyrkan har varit integrerad del av samhället från 300 till slutet av 1800-talet.  Under 1700-talet kom influenser från pietismen i Tyskland och metodismen i England. Startade inomkyrkliga väckelser.  Henrik Schartau ”Nådens ordning”  Lars Levi Laestadius ”Bot, samh.frånv”  Carl Olof Rosenius ”EFS, Pietisten”

19 Hög- & Lågkyrklighet  Hög = Liturgi.  Låg = Bibelordet

20 En, helig, allmännelig och apostolisk kyrka  Kyrkan är EN kropp, ETT folk, grenar i ETT och samma träd. (Problematiskt)  Helig = Utvald  Allmännelig, katolsk, universell i betydelsen ”Omfattande hela världen”  Apostolisk bygger på relationen till Jesus, traderad genom tiden genom apostlarna.

21 Kyrkans tro  Alla har treenigheten gemensamt. Fader, Son och Ande eller Skapare, Befriare och Livgivare (vilket föredrar du?)  Bibeln är normen för kristen tro och Jesus är bibelns kärna och stjärna.  Trosbekännelsen (-erna)

22 Bekännelserna  Apostoliska 200-tal. Dopbekännelse  Nicenska 325+381. Vigningar/högtid/ortodox  Athanasianska 500-tal. Dogmatisk

23 Kyrkoordningen  Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära, som gestaltas i gudstjänst och liv, är grundad i Guds heliga ord, såsom det är givet i Gamla och Nya testamentets profetiska och apostoliska skrifter, är sammanfattad i den apostoliska, den nicenska och den athanasianska trosbekännelsen samt i den oförändrade augsburgska bekännelsen av 1530, är bejakad och i erkänd i Uppsala mötes beslut år 1593, är förklarad och kommenterad i Konkordieboken, samt i andra av Svenska kyrkan bejakade dokument.

24 Kyrkoåret

25 Sakrament & kyrkl. handlingar  Vilka är de?  De kyrkliga handlingarna utgör Svenska kyrkans bredaste kontaktyta med vanligt folk.

26 Dopgudstjänst  Matt 28: 18-20  Vatten  Evigt liv  GT: Befrielsen från Egypten, Sävhavet

27 Nattvarden  Den sista måltiden. ”Så ofta ni...till min åminnelse...”  Bröd & vin  Evigt liv  GT:Brödet som bakades i all hast vid uttåget. Den judiska påsken.

28 Citat  I själva handlingen, tror vi, enligt luthersk tradition, att Jesus själv är närvarande, kommer till oss, till var och en och till vår gemenskap. Utan den närvaron får vårt andliga liv ingen näring. Vi behöver nattvarden, ofta, för att kunna växa i vårt andliga liv. (s. 79)

29 Bikten  Bekännelse och förlåtelse  Ordning finns i psalmboken  Absolut tystnadsplikt  (Förberedelse inför nattvarden)

30 Konfirmation  Enl. Riktlinjer för konfirmandarbete skall förberedelsen omfatta 60 timmar.  Mässan ingår i läsningen idag  En försenad dopundervisning  Passagerit  Ursprunglig smörjelse vid dop, senarelades till konfirmationen (bekräftelsen) Vem bekräftar vad?

31 Vigselgudstjänst  Består av brudens och brudgummens frivilliga ”ja” till varandra och Guds välsignelse som prästen nedkallar öve brudparet  Har även juridisk dimension  Kan gifta sig flera gånger  Kan gifta sig med samma kön

32 Begravningsgudstjänst  Efter relationsförändringen till staten år 2000 har det inte helt enkelt med begravning av icke tillhöriga.  Enl. KO skall den avlidnes utträde respekteras och således inte begravas i kyrkans ordning. Vad tycker du?  Begavningsverksamheten har alla rätt till.

33 Vem talar för kyrkan?  Varje döpt, kyrkotillhörig. (allmänna prästadömet)  Biskopen,kyrkoherden...  Hur är det med bibeln?

34 Fönster mot världen  Hela världen = SKM + LH  SKUT

35 En framtid och ett hopp  ”Det har sagts att kyrkan är den enda organisation som inte är till för sin egen skull, utan för världens”  Eskatologi  Vilken är vår utmaning just nu? Vilket uppdrag har vår församling bland de människor som vi är satta att tjäna?

36 Avslutning Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: Välgång, inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp. Jeremia 29:11


Ladda ner ppt "SVENSKA KYRKAN Tro och tradition. Innehåll  Kyrkans uppdrag  Uppdraget och uppgifterna  Uppdraget som förtroendevald  Församlingens uppgift  Svenska."

Liknande presentationer


Google-annonser