Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer (FSFB) Startades i samband med brandkonferensen I Karlstad 1996. Förbundet har idag 50 av landets ca. 220 frivilligkårer/värn.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer (FSFB) Startades i samband med brandkonferensen I Karlstad 1996. Förbundet har idag 50 av landets ca. 220 frivilligkårer/värn."— Presentationens avskrift:

1 Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer (FSFB) Startades i samband med brandkonferensen I Karlstad 1996. Förbundet har idag 50 av landets ca. 220 frivilligkårer/värn som medlemmar.

2 Vad kan FSFB erbjuda medlemmarna? Utbildning via MSB/FSFB :s utbildning för frivilliga brandmän. Tillgång till FSFB:s kontaktnät. Hjälp vid upprättande av avtal. Möjlighet att få ersättning för självskyddsutbildning till allmänheten. Försäkring. Tidningen brandsäkert.

3 Utbildningsprogram Frivilliga brandkåren Denna utbildning har tagits fram av myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB i samarbete med Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer FSFB

4 Bakgrund Bakgrunden är att frivilliga brandmän, t.ex. anställda vid räddningsvärn, idag inte har någon formell räddningstjänstutbildning. Ett problem för dessa brandmän är att de inte kan ta ledigt från sitt ordinarie arbete för att åka på utbildning och MSB:s kurser har därför inte varit ett alternativ som passat dem. En viktig faktor som skiljer dessa brandmän från övriga brandmän är också att de inte rökdyker vilket kräver ett lite annat upplägg på utbildningen. Utbildningen blir av den anledningen till största delen teoretisk. Med det resonemanget och med dagens möjligheter, kan den teoretiska delen genomföras på ett mer flexibelt sätt, vilket innebär att fysiskt närvara på utbildningsorten inte är nödvändigt i alla moment. Vinsten blir mindre personal- och resekostnader för räddningstjänsterna. En annan fördel är att den studerande kan arbeta med uppgifter under handledning som är kopplade till den egna räddningstjänsten. Det kan medföra att arbetsgivaren får nytta av den studerandes arbete. Denna utbildning bygger på distansstudier samt närträffar. I stora drag kan man säga att det är MSB som står för utbildningskonceptet medan det blir räddningstjänster i regionerna som står för genomförandet – både avseende distansdelarna och närträffarna. Kurserna kommer alltså inte att genomföras på våra skolor eller i vår (MSB:s) regi – däremot står vi för att ta fram utbildningsmaterial samt administrera Cursnet.

5 Grundstruktur i kursen Kursen består av elva block. Blocken är inte tidsatta utan det blir upp till genomförande räddningstjänster att själva bestämma hur lång tid de vill ägna åt varje block. Dock bör blocken komma i ungefär rätt ordning eftersom de delvis bygger på varandra. Räddningstjänsterna avgör själva vilka block de vill genomföra. Blocken är följande: Räddningstjänsten och den enskilde i samhället Akut omhändertagande Krishantering Brandvattenförsörjning - pumpar Risker och regelverk Brandförlopp och släckteknik Personlivräddning Farliga ämnen Djurlivräddning Extraordinära händelser Kommunikation

6 Utbildning frivilligbrandkåren Block 2 Akut omhändertagande enl. L-ABCDE Frågeställning/mål: Brandmannen skall efter avslutad kurs kunna tillämpa metoder för akut omhändertagande av sjuk/skadad person Resurser: Ett flertal filmer gällande L-ABCDE. Klicka på respektive bokstav i L-ABCDE så kommer du till en ny sida som behandlar just denna bokstav. Under respektive bokstav finns det ytterligare resurser i form av filmer/bilder och PDF-filer som behandlar respektive bokstav. Filmerna är mellan 3-10 minuter långa. Utöver filmerna finns det en PDF-fil som rör akut omhändertagande samt en PowerPoint föreläsning med inspelad berättarröst. Studieanvisning: Titta på blocken i bokstavsordning för att få en sammanhållen bild av ämnet Under respektive bokstav i L-ABCDE finns det en hel del filmer och bilder. Titta på filmerna/bilderna i bokstavsordning PDF-filen som heter Beskrivning av luftvägar är ett sammanfattande dokument på 17 sidor med text och bilder. Sidan 1 till och med första stycket sidan 5 är text relaterat till den friska människans andning och syresättning, dessa sidor är bra att läsa in. Den fördjupningslitteratur som står angivet i dokumentet är ingen litteratur som ni behöver anskaffa eller studera. Bilderna från sidan 7 är fördjupningsbilder och kan ses som fördjupningsdokument Dokumentet som heter Illustrationer från vårdguiden är en länk till en Internetsida som heter Vårdguiden, denna sida ägs av Stockholms läns landsting. Detta är inget ni behöver ha kunskap om för frivilligas verksamhet men kan ses som ett tips till dig som privatperson Boken Prehospitalt akut omhändertagande är den boken ni skall ha som er kursbok, därför är det av vikt att ni läser samtliga kapitel i denna bok Powerpointföreläsningen skall ses som ett komplement till boken Prehospitalt akut omhändertagande Kunskapstest: Testet består av ett självrättande kunskapstest på Fronter. Kunskapstestet kan göras flera gånger i rad utan poängavdrag.

7 Utbildning Frivilliga Brandmän Block 11 Kommunikation Start Del 1: Användning Del 2: Om systemet Del 3: Nationella riktlinjer och säkerhet Välkommen till MSB:s grundläggande Rakelutbildning! Den här utbildningen vänder sig till dig som redan idag använder Rakel eller som ska börja använda Rakel på en grundläggande nivå. I tillägg riktar vi oss till dig som av annan anledning har behov av kunskap för att hantera och använda Rakel som kommunikationshjälpmedel.Utbildningen tar ca en timme att genomföra. Kursen går igenom alla de begrepp och funktioner du behöver kunna för att kunna komma igång med att kommunicera med Rakel på rätt sätt. Utbildningen är utformad så att den är fabrikatsoberoende. Behöver du hjälp med hur handgreppen ska utföras i praktiken på just din Rakelmobil så får du ta kontakt med leverantören av Rakelmobilen eller om ni har tillgång till en egen utbildningsorganisation. Kursen består av tre avsnitt som du navigerar till genom menyn högst upp: Del 1: Användning, Del 2: Om systemet och Del 3: Nationella riktlinjer och säkerhet. NAVIGERING: Börja kursen med att klicka in dig i menyn högst upp via "Del 1: Användning". Lycka till! Läs mer om rakel I Rakelhandboken kan du fördjupa dig.Rakelhandboken Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel Tilläggstjänster i Rakel Läs mer om Rakel på msb.se/rakelmsb.se/rakel Systemkrav Den här kursen ska du kunna gå oavsett vilken dator och mobil enhet du använder, men du behöver en uppdaterad webbläsare. Kontakt: Telefonväxel: 0771-240 240 E-post: registrator@msb.se Postadress: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 651 81 Karlstadregistrator@msb.se

8 INOM SAMMA TAK RYMS 1-FIP (RIB) 11-KOMMUNALT VÄRNANSTÄLLDA (VARAV 7 KAN ÅKA FIP) SAMT 8- FRIVILLIGA (VARAV 1 ÅKER FIP) Björkviks Frivilliga Brandkår och RIB

9 Uppdragsersättning från MSB för information till allmänheten 2015 – 2018 Sveriges Frivilliga Brandkårer har erhållit 500.000:- per år för: Förmåga att förebygga och agera vid bostadsbränder: Uppsökande brandskyddsverksamhet i glesbygd inriktat mot äldre i eget boende samt Förmåga att hantera övriga olyckor och skador: Utbildningar i Hjärt och Lungräddning

10 Vilka övriga organisationer har fått medel?

11 Svenska Kryssarklubben 100.000:- för Vattensäkerhet och simkunnighet Svenska Livräddningssällskapet 6.900.000:- för Vattensäkerhet och simkunnighet PRO 1.500.000:- för att förebygga fallolyckor Svenska Röda Korset 6.000.000:- för Första hjälpen och HLR Försvarsutbildarna 1.450.000:- för handledarkurser, utbildningar för prioriterade målgrupper – att förebygga och hantera allvarliga händelser och kriser, handledarkurser samt endagsutbildning för unga, samt helgutbildning för unga

12 Surfa lugnt 250.000:- för Förmåga att hantera information säkert Riksförbundet Sveriges Lottakårer 500.000:- för ”Sköt dig själv” samt 2.500.000:- för att hantera informationsförmåga att förebygga och hantera allvarliga händelser och kriser FRIS 825.000:- för att förebygga och agera vid bostadsbränder (för informatörer och SFI-elever) FRO 375.000:- för förmåga att hantera information säkert Civilförsvarsförbundet 5.500.000:- för förmåga att förebygga och hantera övriga olyckor och skador samt allvarliga händelser och kriser

13 Brandskyddsföreningen 6.424.000:- för förmåga att förebygga och agera vid bostadsbränder samt förmåga att förebygga och hantera skolbränder (5.500.000:- plus 924.000:-) (Genom de regionala Brandskyddföreningarna)

14 Vi behöver er hjälp att engagera just ERA värn!

15 Frivilliga kårer och räddningsvärn erbjuds 2016, genom att förbundet ser till att värnet får en HLR-docka (kostnad ca 10.000:-) för att informera och utbilda allmänheten inom sitt geografiska område i Hjärt- och lungräddning - om man förbinder sig att hålla sådana aktiviteter för allmänheten. Samtidigt är det lämpligt att informera om brandskydd och säkerhet i hemmet. Först ”till kvarn” med ansökan gäller. Dessutom utgår ersättning till värnet/föreningen, tar man ut det som lön skall det redovisas till Skattemyndigheten.

16 Detta är likvärdigt skydd enligt LSO… och värt att notera i kommunens handlingsprogram att även gles/landsbygd får ta del av förebyggande arbetet…


Ladda ner ppt "Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer (FSFB) Startades i samband med brandkonferensen I Karlstad 1996. Förbundet har idag 50 av landets ca. 220 frivilligkårer/värn."

Liknande presentationer


Google-annonser