Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inspiration – reflektion – diskussion tema möten bemötande material från Sjukhusbiblioteken med Patientforum på SUS.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inspiration – reflektion – diskussion tema möten bemötande material från Sjukhusbiblioteken med Patientforum på SUS."— Presentationens avskrift:

1 inspiration – reflektion – diskussion tema möten bemötande material från Sjukhusbiblioteken med Patientforum på SUS

2 Litteratur och film – stöd i bemötandefrågor Sjukhusbiblioteken med Patientforum har med utgångspunkt från Socialstyrelsens skrift ”Att mötas i hälso- och sjukvård” satt samman ett bildspel med litteratur- och filmtips på tema möten och bemötande som ett stöd i arbetet med till exempel värdegrundsfrågor. Region Skånes värdegrund är Välkomnande, Drivande, Omtanke/Respekt. Bildspelet kan ses eller läsas som enbart inspiration. Bildspelet och det medföljande arbetsmaterialet kan användas kompetensutvecklande som underlag för samtal i grupp. Materialet reflektera – diskutera finns att låna på Sjukhusbiblioteken med Patientforum.

3 LÅNA EN PÅSE! reflektera – diskutera – material Varje påse innehåller 8 exemplar av samma bok eller 1 exemplar av en film Socialstyrelsens skrift ”Att mötas i hälso- och sjukvård” Sjukhusbiblioteket med Patientforums material (boktips och arbetsmaterial)

4 Litteraturens och filmens många möjligheter Litteratur och film ger oss möjlighet att uppleva det som ligger utanför det självupplevda och har resurser att vidga och fördjupa vår livskunskap och människokunskap. Vi kan förflytta oss till situationer bortom vår egen livsvärld, föreställa oss situationer vi inte själva upplevt och leva oss in i andra människors beteenden och reaktioner. Denna föreställningsförmåga är en förutsättning för den förmåga till empati som är en svårdefinierad del i all vårdpersonals yrkekompetens och förhållningssätt.

5 Litteraturens och filmens möjligheter – ett annorlunda sätt att arbeta med bemötandefrågor Att reflektera och diskutera utifrån en litterär text ger utrymme för egna tolkningar. Litteraturen ger ingångar till reflektion och diskussion som sedan kan landa i den egna vardagen. Självklart kan man läsa böcker eller se film på egen hand och få ny förståelse för omvärlden, men det ger helt andra möjligheter till fördjupad förståelse när man samtalar om det man läst eller sett med andra. Att se en film eller läsa delar av en bok och sedan reflektera och diskutera tillsammans med andra utifrån olika perspektiv, ”glasögon” eller frågeställningar, synliggör att vi kan se på samma fenomen på olika sätt. Det kan ge nya perspektiv, fördjupad kunskap om sig själv i relation till andra och bidra till att utveckla nya mellanmänskliga verktyg i rollen som vårdare i mötet med patienter och närstående.

6 Litteraturens och filmens möjligheter – att sätta samman en reflektionsgrupp En lämplig gruppstorlek är 3-8 personer. Kom överens om vem som skall vara gruppledare. Gruppledaren har till uppgift att se till att gruppen håller sig till ämnet och att diskussionen förs framåt genom att emellanåt sammanfatta diskussionen. Det är bra om ni kommer överens om att låta det som sägs stanna i rummet av respekt för varandra. Det ger en känsla av trygghet och gemenskap. Skapa goda förutsättningar för reflektionsgruppen genom att: avsätta tillräckligt med tid (1,5 -2 timmar är lagom). Räkna med att det kan behövas lite tid för att summera det som sagts innan man skiljs åt. stänga av telefoner om det är möjligt. byta miljö. Fråga gärna Sjukhusbiblioteket om hjälp att boka en lokal.

7 Litteraturens och filmens möjligheter – att arbeta med text och film Tanken med texterna är att de ska vara katalysatorer för fortsatta reflektioner kring egna erfarenheter. Poängen är att reflektera över möten och bemötande med texten som grund, det finns alltså inga facit, inga krav på att komma fram till något eller ens att läsa hela texten. Alla bär vi på uppfattningar och fördomar, vare sig vi är medvetna om dem eller ej. Respektera varandra och fundera tillsammans. Undvik att kritisera varandra. I en tillåtande atmosfär finns möjlighet att ytterligare förklara varför man har de tankar man ger uttryck för. Texterna kan läsas i förväg eller tillsammans i gruppen, om tid finns kan man läsa högt i gruppen. Arbetar ni med film som material är det bra om man ser filmen tillsammans. Använd er av frågeställningarna som finns i Socialstyrelsens ”Att mötas i hälso- och sjukvård” eller de extra frågor som finns i påsen. Ni kan också ställa egna frågor till text eller film.

8 Jag ska egentligen inte jobba här Sara Beischer 19-åriga Moa berättar om sin första tid som anställd på ett äldreboende. Om att möta döden, äcklas av kropps- vätskor och om att lyckas glädja någon genom att skapa en trygg miljö. Boken finns att låna som reflektera - diskutera - material

9 Stundande natten Carl-Henning Wijkmark Fyra män ligger i en sal på sjukhuset och väntar på att dö. Fram träder en berättelse om att förbereda sig på att inte längre finnas. Fyra olika sätt att ta sig an avslutet på livet. Och om vårdpersonalens roll i processen. Boken finns att låna som reflektera - diskutera - material

10 Fjärilen i glaskupan Jean-Dominique Bauby När Jean-Dominique Bauby är i 40-årsåldern drabbas han av stroke och blir totalförlamad. Det här är hans berättelse om att leva som i en glaskupa där den enda möjligheten till kommunikation är att blinka med ena ögat. Boken finns att låna som reflektera - diskutera - material

11 Klinisk blick Pia Dellson I poesiform funderar läkaren Pia Dellson kring läkarens möte med patienten. Det handlar om hur läkaren tänker och känner inför döden, om hur patienten blir ”den förstorade levern” istället för ”Olof” och om att behålla sin empati trots alla tunga krav. Boken finns att låna som reflektera - diskutera - material

12 Vården inifrån : när sjuksköterskan blir patient Petra Lilja Andersson, Ami Hommel Berättelser utifrån fem sjuksköterskors upplevelser av att själva bli patienter. Är vården utformad för patientens bästa? Boken finns att låna som reflektera - diskutera - material

13 Förlossningen Måns Wadensjö En person som nyss anställts som vårdbiträde berättar om hur det går till att hitta och förhålla sig till reglerna på en förlossningsavdelning. Reglerna som sitter i väggarna och bestämmer hur allt ska göras …

14 Den skamlösa nyfikenheten Astrid Seeberger Hur når man och hur hjälper man någon som inte vill? Den ”skamlösa nyfikenheten” handlar om människokunskap och bildning och om att vårda och värdera det mänskliga mötet. Astrid Seeberger är njurläkare och belyser det mänskliga mötet mellan läkare och patient.

15 I kroppen min : resan mot livets slut och alltings början Kristian Gidlund Författaren får magcancer och börjar skriva en blogg samtidigt som cellgiftsbehandlingen startar. Att skriva blir hans sätt att hantera sin nya livssituation. Bloggen har nu blivit en bok. En självutlämnande berättelse om att vara sjuk och att dö.

16 Inspiration och referenser Att mötas i hälso- och sjukvård : ett utbildningsmaterial för reflektion om bemötande och jämlika villkor. Socialstyrelsen, 2015 http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-1-5 http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-1-5 Reflektion i lärande och vård : en utmaning för sjuksköterskan / Mia Berglund, Margaretha Ekebergh (red.) Studentlitteratur, 2015

17 reflektera – diskutera – materialet finns att låna på Sjukhusbiblioteken med Patientforum Malmö Telefon: 040 - 33 18 00 040-33 80 30 e-post: sjukhusbiblioteket.sus@skane.se patientforum.sus@skane.se Lund Telefon: 046 - 17 17 25 e-post: sjukhusbiblioteket.lund@skane.se sjukhusbiblioteket.lund@skane.se


Ladda ner ppt "Inspiration – reflektion – diskussion tema möten bemötande material från Sjukhusbiblioteken med Patientforum på SUS."

Liknande presentationer


Google-annonser