Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

»Minskade luftutsläppMinskade luftutsläpp »Vattenprojekt i MänttäVattenprojekt i Mänttä »Mindre vatten vid tillverkningenMindre vatten vid tillverkningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "»Minskade luftutsläppMinskade luftutsläpp »Vattenprojekt i MänttäVattenprojekt i Mänttä »Mindre vatten vid tillverkningenMindre vatten vid tillverkningen."— Presentationens avskrift:

1 »Minskade luftutsläppMinskade luftutsläpp »Vattenprojekt i MänttäVattenprojekt i Mänttä »Mindre vatten vid tillverkningenMindre vatten vid tillverkningen »Alternativt bränsle i MariestadAlternativt bränsle i Mariestad »Bygga upp ett ansvar tillsammansBygga upp ett ansvar tillsammans »Certifierad kvalitet: SvanmärketCertifierad kvalitet: Svanmärket »Certifierad kvalitet: ISO-standarderCertifierad kvalitet: ISO-standarder »Certifierad kvalitet: miljömärkningCertifierad kvalitet: miljömärkning »Energy Efficiency System (EES)Energy Efficiency System (EES) »Minska förpackningar överalltMinska förpackningar överallt »60 % returfiber60 % returfiber »Hållbarhet med träfiberHållbarhet med träfiber »Träfiber mot bomullTräfiber mot bomull »Ansvarsfullt skogsbrukAnsvarsfullt skogsbruk »Nya användningsområden för biprodukterNya användningsområden för biprodukter »Genomtänkt logistikGenomtänkt logistik »Spara tid för våra kunderSpara tid för våra kunder »Katrins koncept Less is MoreKatrins koncept Less is More »Förbättra livet utanför hemmetFörbättra livet utanför hemmet »Minskade kostnader med papperMinskade kostnader med papper »Långvariga partnerskapLångvariga partnerskap »Förbättra skolhygienenFörbättra skolhygienen »Arbeta med humana företagArbeta med humana företag »Främja handtvättFrämja handtvätt »Stödja sjukhushygienStödja sjukhushygien »Säkerhet inom livsmedelsindustrin: GMPSäkerhet inom livsmedelsindustrin: GMP »Bättre säkerhet på arbetetBättre säkerhet på arbetet »Sköta händernaSköta händerna »Främja en sund kropp och själFrämja en sund kropp och själ »Innovativa hälsovårdsprodukterInnovativa hälsovårdsprodukter »Mjukpapper och andra torksystemMjukpapper och andra torksystem »Lära tillsammansLära tillsammans »Ett globalt handslagEtt globalt handslag BILAGA – Katrins fallkort om ansvar MiljöEkonomiSamhälle

2 Katrin har undersökt skolbarns välbefinnande i sju länder i Europa. Barns välbefinnande är viktigt för oss och vi vill främja en bättre hygien i skolan. De första undersökningarna om skolhygienen utfördes 2005 i Norden Senare undersökningar har utökats till att omfatta Tyskland, Polen och Storbritannien: över 4 000 barn och deras föräldrar deltog Undersökningen visade att barn föredrar att inte använda skoltoaletterna – fast deras föräldrar inte tror att det är sant Bristande handtvätt kan leda till allvarliga hälsorisker Katrin har med anledning av detta anordnat seminarier med lärare om handhygien, sponsrat ny toalettutrustning till missgynnade skolor och organiserat evenemang för att betona vikten av hygien “Under typiska arbetsdagar besöker vi olika miljöer. Jag tycker att det är särskilt givande att besöka skolor eftersom våra tips påverkar framtiden för så många unga.” Piotr Garbowski Sales Manager AFH SAMHÄLLE EKONOMI MILJÖ Balance at Hand: Förbättra skolhygienen «TillbakaTillbaka

3 Vår omsorg om välbefinnandet i samhället är vägledande i allt vi gör, inklusive val av partner. Vi förväntar oss att alla våra leverantörer ska följa vissa etiska principer. Garantera slutanvändarnas säkerhet med produkter, komponenter och råvaror av hög kvalitet Respektera de lokala samhällena i produktionsanläggningarnas närhet Behandla de anställda korrekt och främja säkerhet på arbetsplatsen Inte stödja oetiska verksamheter, t.ex. barnarbete Främja jämlikhet mellan människor oavsett kön, ålder och etnisk bakgrund 2/6/2010 “Reaktivt ansvar innebär t.ex. att omedelbart säga upp avtal med oetiska leverantörer. Proaktivt ansvar däremot innebär t.ex. att utveckla aktiviteter för ett socialt ansvar tillsammans med våra partners. ” Bernt Oliveroth Corporate Purchasing Manager SAMHÄLLE EKONOMI MILJÖ Balance at Hand: Arbeta med humana företag «TillbakaTillbaka

4 Under dagens lopp samlas skadliga bakterier på dina händer genom direktkontakt med människor, ytor, mat och djur. Att tvätta händerna är en enkel sak man kan göra för att undvika infektioner. Katrin främjar och utbildar om korrekt handtvätt överallt. Smittosamma sjukdomar sprids genom handkontakt: t.ex. förkylning, influensa och diarré I en bra handtvätt ingår tvättning med tvål och vatten eller alkoholbaserat rengöringsmedel Bästa sättet att torka händerna på är att använda rena handdukar eller engångshanddukar som tar bort bakterier som t.ex. varmlufttorkar inte kan få bort “Bra handhygien är av största vikt när det gäller att undvika infektioner och för den allmänna hälsan. Vi har fått bra respons, t.ex. för våra kampanjer i skolorna. Barn lär sig snabbt och är ivriga att bistå och påminna sina föräldrar. Men även inom vårt företag har vi infört högsta möjliga normer och startat interna aktiviteter som ska få våra anställda att lära sig vikten av att tvätta händerna. Det är inte för att vara en glänsande förebild utan av omsorg för vårt team.” Ghita Jansson-Kiuru Senior Vice President Human Resources SAMHÄLLE EKONOMI MILJÖ Balance at Hand: Främja handtvätt «TillbakaTillbaka

5 Katrin främjar hygien i sjukhus genom att samarbeta med Fachausschuss für Krankenhaustechnik (den tyska kommittén för sjukhusteknik). Det kontinuerliga utbytet av information ger bättre hygien och hjälper till i kampen mot infektioner. Ständigt kunskapsutbyte mellan Katrin och teknikchefer Katrin delar med sig av värdefull forskning om hygienteknik Katrin är värd för kommitténs årliga möte där experter kan diskutera om bästa praxis och hur man kan förbättra vården och komforten för patienter och sjukhuspersonal runt om i Tyskland Framgångarna har lett till att man nu planerar att utvidga samarbetet till europeisk nivå “I tider av aggressiva smittsamma sjukdomar är det viktigare än någonsin med effektiv handhygien.” Dr. Joachim Paulus Vice ordförande i "Fachausschuss für Krankenhaustechnik" och föreläsare i hälsovårdsteknik SAMHÄLLE EKONOMI MILJÖ Balance at Hand: Stödja sjukhushygien «TillbakaTillbaka

6 “Ingen kan förutspå framtiden så det bästa är att vara väl förberedd. Vi är glada att GMP-riktlinjerna nu är enhetliga och enkla på europeisk nivå. Katrin har alltid verkat för vikten av hygien på arbetsplatsen och vi hoppas att vårt kunnande i framtiden även kommer till nytta i utarbetandet av GMP för andra branscher.” Eija Saski Development manager, Metsäliitto Cooperative Environmental Affairs and Corporate Responsibility unit/ Industry När man tillverkar produkter som ska vara i nära kontakt med livsmedel, t.ex. mjukpapper och servetter, måste man vara extra noga med säkerheten. Katrin har höjt säkerheten på produkterna genom att följa bästa praxis i EU. Vi bidrar även till utformningen av lagar med vårt ledande hygienkunnande. GMP (Good Manufacturing Practice) för tillverkningen av papper och kartong för livsmedelskontakt har tagits fram gemensamt inom CEPI (Confederation of European Paper Industries). Syftet är att garantera användarnas säkerhet genom kvaliteten på produkter, produktkomponenter och råmaterial. Utgångspunkten för GMP är att utföra riskanalyser som: - kartlägger möjliga risksituationer - omfattar snabba handlingsplaner; vad man ska göra om sådana situationer skulle uppstå. GMP omfattar instruktioner för t.ex. kvalitetskontroll, råmaterialets spårbarhet, rena lokaler, ren utrustning och personlig hygien. 9/9/2010 SAMHÄLLE EKONOMI MILJÖ Balance at Hand: Säkerhet inom livsmedelsindustrin: GMP «TillbakaTillbaka

7 Vanliga transportförpackningar kan bli betydligt bättre. För köparen ser de lite tråkiga ut. För lagerpersonalen kan de till och med vara farliga, eftersom de ofta öppnas med vassa knivar och under ständig brådska. Nya Katrin Napkin Multicase är ett svar på dessa och många andra utmaningar. Hela förpackningen kan öppnas utan verktyg tack vare säkra öppningsfönster på båda sidorna Fönstren hänger ihop med en remsa med vilken lådan kan öppnas snabbt och enkelt längs en perforering Lagerpersonalen slipper otrevliga skärsår och skadar inte varorna i förpackningen Den öppnade förpackningen kan dessutom användas som skyltning i butiken. Det är en helhetslösning för distributörer och storköp som gör att inget ytterligare material behövs “Jag är glad att kunna bidra till en säkrare arbetsmiljö på lagret med den nya uppfinningen. Säkerhet är viktigt vid Metsä Tissue, vi hjälper våra kolleger att ha uppsikt över den.” Wolfgang Plaff (till höger) Lagerarbetare, uppfinnare av Multicase- mekanismen «TillbakaTillbaka SAMHÄLLE EKONOMI MILJÖ Balance at Hand: Bättre säkerhet på arbetet

8 Vi kommer alla i kontakt med produkter eller ämnen som kan skada vår hud och händerna är de mest utsatta. I Tyskland är redan företag med över 100 anställda enligt lag skyldiga att ha ett handvårdsprogram. Katrin är föregångare när det gäller att utveckla handvårdslösningar för olika branscher. Dermatit är den vanligaste hudåkomman som uppkommer genom kontakt med produkter som lösningsmedel, syror och alkalier Arbetsgivarens kostnader för frånvarodagar och ersättning i samband med dermatit uppgår till miljoner euro Ett bra hudvårdsprogram hjälper till att förebygga hudrelaterade problem och minimera sjukfrånvaron Det medför också en ny livskvalitet “Vi provade Katrins handvårdsprogram med sammanlagt 121 personer. 99 % ansåg att det finns behov av den här sortens system på industriella arbetsplatser.” Esa Rannos Key Account Manager Metsä Tissue AfH Finland SAMHÄLLE EKONOMI MILJÖ Balance at Hand: Sköta händerna «TillbakaTillbaka

9 Katrin har anordnat temadagar om "En sund själ behöver en sund kropp" i Tyskland. Syftet är att främja motion, hygien och rätt näring bland skolbarn. De vanor vi lägger oss till med som barn har stora konsekvenser för hur vi tar hand om oss själva som vuxna. Skolor i missgynnade områden försågs med idrottsutrustning Olympiska karatekan Anna von Harnier besökte skolor för att uppmuntra barn till att motionera Katrin var värd för ett seminarium om vikten av hygien och rätt näring med yrkesverksamma inom hälsovården “Vi har fått bra respons på våra kampanjer i skolan. Barn lär sig snabbt och är ivriga att bistå och påminna sina föräldrar!" Uwe Engelbrecht Rektor för Stephanus -gymnasiet i Krefeld SAMHÄLLE EKONOMI MILJÖ Balance at Hand: Främja en sund kropp och själ «TillbakaTillbaka

10 Hygien är alltid viktig men inom hälsovården är den avgörande. Katrin samarbetar med sjukhus, hälsovårdscentrum och utbildningsinstitut för att ta fram hygieninnovationer för de krävande behoven bland personal och patienter. Kontinuerlig dialog mellan produktutvecklare och hälsovårdspersonal Specifika konsulttjänster för hälsovårdsanläggningar: hur man kan förbättra arbetsflödet, minska avfallet och spara värdefulla resurser genom att avskilja rutinuppgifter Personal, patienter och besökare på sjukhus påminns om vikten av handhygien Utbyte av information och bästa praxis med hälsovårdsorganisationer “Hälsovårdslösningar är en bra test för alla våra lösningar. Omständigheterna är ju krävande, så lösningar som fungerar bra inom hälsovården kan förbättra hygienen också på andra håll." Magdalena Nord Business support manager AFH Sweden SAMHÄLLE EKONOMI MILJÖ Balance at Hand: Innovativa hälsovårdsprodukter «TillbakaTillbaka

11 Ett exempel på våra samhällsinitiativ på gräsrotsnivå är sponsringen av Lahtis grundskola som ligger i närheten av Mänttäbruket. Lahtiskolan är märkt med Grön flagg, vilket betyder att det i skolans policy tas hänsyn till natur och miljö i all skolverksamhet. Förslaget om sponsring kom från Lahtiskolan eftersom natur och skog är utgångspunkten i undervisningen Övriga teman i undervisningen är vattenvård, energi, återvinning och ekologisk mångfald Tyngdpunkten ligger på konkreta små handlingar: avstängning av belysningen på raster, ordningsam användning av elektrisk utrustning, kort men effektiv vädring Varje elev har tillsammans med sina föräldrar mätt sitt ekologiska fotavtryck, både före och efter energiundervisningen Mer information om Grön flagg-skolan i Lahti http://www.peda.net/veraja/jamsa/lahti/our_school http://www.peda.net/veraja/jamsa/lahti/our_school “Vi är tacksamma för samarbetet med Katrin. Barnen har flera gånger besökt Mänttäbrukets vattenreningsanläggning och fått nyttigt läromaterial och pedagogiska hjälpmedel.” Sirpa Pajula Huvudlärare Lahtis grundskola SAMHÄLLE EKONOMI MILJÖ Balance at Hand: Lära tillsammans «TillbakaTillbaka

12 En avyttringsbar, ren och mycket absorberande pappershandduk är det absolut bästa sättet att torka händerna hygieniskt på. Pappershanddukar torkar bäst och tar samtidigt bort nästan 77 % av bakterierna*. Det finns andra skillnader också: Papper jämfört med varmluftstorkar Inom livsmedelsindustrin och cateringsektorn rekommenderas endast system med engångshanddukar eftersom det är den mest hygieniska torkmetoden. Varmluftstorkar förbrukar en hel del energi och är vanligtvis bullriga. Papper jämfört med textil Textilhanddukar minskar bakteriemängden men hygienen är fortfarande ett problem. Lagerhållning, tvättning och transport är extra kostnader för textilbaserade torksystem. Produktion av träfibrer är miljövänligare än produktion av bomullsfibrer (se fallkort Träfibrer jämfört med bomull). * University of Westminster, En jämförande undersökning av olika metoder för handtorkning: pappershandduk, varmluftstork, blåstork. 2008. Riktlinjer om HACCP,GMP och GHP för ASEAN food SM 2005. Varmluftstork 225 Blåstork 130 Pappers- handduk 23 Mängden bakterier efter att händerna tvättats och torkats (100 %) «TillbakaTillbaka SAMHÄLLE EKONOMI MILJÖ Balance at Hand: Mjukpapper och andra torksystem

13 UNICEF har förklarat 15 oktober som internationell tvätta-händerna-dag. Att tvätta händerna rätt kan rädda fler liv än något vaccin eller någon sjukvårdsinsats. Som stöd till denna dag lanserade Katrin en banbrytande social mediekampanj på www.globalhandchain.com Tanken med kampanjen var att “skapa världens längsta handskakning” genom att dela bilder på rena händer via internet Kampanjen nådde över 10 000 personer från 57 länder Hundratals kreativa bilder laddades upp Webbplatsen innehöll också ett informationsavsnitt, t.ex. illustrerade anvisningar för handtvätt och historier om bakterier och om handhygien Dessutom fanns löddriga inbjudningar som man kunde skicka till sina vänner för att sprida budskapet vidare “Vi valde en kampanj genom sociala medier eftersom det är ett bra sätt att nå ut till en ung publik. Barn lär sig tvätta händerna redan i förskolan men när eleverna blir äldre så tycks de ofta glömma bort den goda vanan och den vill vi påminna dem om.” Frank Ledosquet, Marketing Director AfH «TillbakaTillbaka SAMHÄLLE EKONOMI MILJÖ Balance at Hand: Ett globalt handslag

14 Katrin tror på att skapa en ekonomisk balans för sina kunder med hjälp av smart logistik och samtidigt öka välfärden i de lokala brukssamhällena. Vi är en genuint europeisk aktör som förstår de lokala specialbehoven, kulturerna och språken. Ta råmaterial så nära bruken som möjligt Arbeta med ISO-certifierade företag eller företag som närmar sig sådan certifiering Välja miljövänliga, återvinningsbara förpackningar Utnyttja järnvägar och vattenvägar Använda sofistikerad automatisering i våra huvudlager och andra lageranläggningar Ta hänsyn till lokala samhällen genom att ta miljö- och samhällsinitiativ “Logistik tycker jag handlar om sunt förnuft: att optimera transporter och hålla sig nära kunderna. Planeten är liten nu för tiden men det tjänar inget till att släpa fram allting så långt bortifrån som möjligt. Vi kan bättre än så.” Ekkehardt Kirchner, Vice President Supply Chain Projects SAMHÄLLE EKONOMI MILJÖ Balance at Hand: Genomtänkt logistik «TillbakaTillbaka

15 I sanitetsutrymmen utgör arbete den största delen av rengöringskostnaderna, upp till 90 procent. Det är därför som ett effektivt och lättanvänt system snabbt betalar sig. Katrins system erbjuder många sätt att minska arbetsbelastningen i rengöring: -hög absorptionsförmåga -optimal arkstorlek för olika användningsområden -inget behov av frekvent påfyllning av hållare eller tömning av avfallskorgar Bättre hygien innebär också indirekta kostnadsbesparingar, t.ex. mindre sjukfrånvaro. “Som tjänsteleverantörer är vi glada att ha en aktiv dialog med Katrin. På det sättet är vi säkra på att städpersonalens behov blir beaktade i produktutvecklingen.” Rauno Nurmi VD N-Clean Oy SAMHÄLLE EKONOMI MILJÖ Balance at Hand: Spara tid för våra kunder «TillbakaTillbaka

16 Katrins koncept Less is More hjälper till att minska pappersförbrukningen, vilket innebär att man sparar arbete, pengar och miljö. Lägre hygienrisker leder till bättre hygien och hälsa. Olika synvinklar som beaktats: -slutanvändare -facility management -inköpare Minimerar Sparar resurser FörbrukningHygienrisker SAMHÄLLE EKONOMI MILJÖ Balance at Hand: Katrins koncept Less is More “Det tog oss flera år att noga planera helheten men det var värt det. Nu när grunden har lagts kan våra kunder åtnjuta alla fördelar med konceptet.” Frank Ledosquet Marketing Director, Afh. «TillbakaTillbaka

17 Hygienlösningarna inom konceptet Away-from- home möter andra utmaningar än konsumentlösningarna. Katrin strävar ständigt efter att ta fram nya tjänster och produkter som klarar de här utmaningarna. Ett konkret exempel är EasyFlush-papper. Toalettsystem på flygplan, tåg och fartyg är undertrycksbaserade, vilket gör dem känsliga för funktionsfel Tack vare Katrins innovation löser sig EasyFlush-papper i mycket finare partiklar än vad annat mjukpapper gör. Det minskar risken för förstoppningar betydligt och sparar underhållskostnader. Samma innovation används också i avloppssystemen i gamla stadsdelar för att skydda historiska byggnader "Få saker är mer irriterande än stopp i avloppet. Med rätt lösningar kan man spara avsevärda kostnader, förebygga hälsorisker och göra människors liv bekvämare. Vår forsknings- och utvecklingsavdelning arbetar ständigt med att förbättra produkter och göra livet litet enklare för människor, både i och utanför hemmet." Outi Kaikkonen, Vice President Competence Center Tissue SAMHÄLLE EKONOMI MILJÖ Balance at Hand: Förbättra livet utanför hemmet «TillbakaTillbaka

18 När man jämför kostnaderna för pappershanddukar och textilhanddukar ska man ta med kostnaderna för påfyllning och avfall i beräkningen. Den totala kostnaden för att använda pappershanddukar är bara hälften av kostnaderna för ett system med textilhanddukar. En utmaning med textilhanddukssystem är förvaringen av våta handdukar i användningslokalen och i lagerlokalen Textilhanddukar behöver också tvättas ordentligt efter användning Varmluftstorkar förbrukar en hel del energi Exempel: Sokos varuhus SAMHÄLLE EKONOMI MILJÖ Balance at Hand: Minskade kostnader med papper Totalt 100 Avfall 0 Påfyllning 12 Hållare 2 Handduk 85 TextilhanddukPappershandduk Totalt 34 Avfall 0 Påfyllning 12 Hållare 2 Handduk 32 Total kostnad textilhanddukar = 100. Observera att kostnadsandelen för avfall är väldigt låg för ett system med pappershanddukar. «TillbakaTillbaka

19 Katrin siktar alltid mot långvariga partnerskap med sina kunder. Vi är stolta över att ha ett stort antal kundrelationer som hållit i åratal. När de tillfrågats om orsaken, har våra kunder svarat service, kvalitet och mänskliga värderingar. Vi söker ovillkorslös kvalitet i alla våra handlingar, från försäljning och marknadsföring till kundtjänst, utbildning och leverans Vi har ett nära samarbete med distributörer och tjänsteleverantörer för att analysera slutanvändarnas behov så att vi kan erbjuda heltäckande lösningar Vi tror inte på kortsiktigt vinstbegär utan istället på hållbar affärsverksamhet med mänskliga värderingar “Katrin har alltid rankats högt på våra leverantörslistor. I slutändan handlar det alltid om personkemier. Katrins personal har den rätta professionella serviceinställningen.” Per Gundersen VD Staples Sweden SAMHÄLLE EKONOMI MILJÖ Balance at Hand: Långvariga partnerskap «TillbakaTillbaka

20 Det är av allra största vikt att minska utsläppen i atmosfären när vi tänker på vår planets framtid. Innovation av nya sätt att förbruka mindre energi och intvesteringar i modern teknik har också minskat miljöeffekterna av Katrins produkter. I modern kraftverksteknik används träbaserade bränslen Slamavfall används för att producera energi Överskott av värmeenergi förser kringliggande samhällen med fjärrvärme och elektricitet. Dessutom siktar Katrin ständigt på att förbättra sina handlingar för bättre resultat "Vi har lyckats minska våra utsläpp av koldioxid med nästan 30 % sedan år 2000. Tusentals av våra anställda strävar varje dag efter att minska energiförbrukningen. Samtidigt utarbetar vårt företag en mer hållbar strategi för framtiden. Allt detta är till nytta för våra kunder också." Lars Warvne, Senior Vice President Technology and Operations SAMHÄLLE EKONOMI MILJÖ Balance at Hand: Minskade luftutsläpp «TillbakaTillbaka

21 Mänttä är en kommun i västra Finland. Den har 6 500 invånare och är berömd för sin natur och sina vattentillgångar. En fjärdedel av kommunens totala yta är täckt av vatten. En del av Katrins produkter tillverkas i Mänttäbruken. Investeringarna i Mänttäbruken 2002 ledde till att vattenförbrukningen i samband med papperstillverkningen kunde minskas med 30 procent Vatten renas grundligt innan det släpps ut i naturen igen Ett annat resultat av förbättringsprojektet var att mängden slam från avfärgningsprocessen som gick till deponi minskade avsevärt "Född, uppvuxen och bosatt i Mänttä är jag stolt över att få chansen att mycket konkret kunna göra något för miljön i min hemstad.“ Kai Palander, Processoperatör PM 9, Mänttäbruket SAMHÄLLE EKONOMI MILJÖ Balance at Hand: Vattenprojekt i Mänttä «TillbakaTillbaka

22 Vatten är viktigt för produktionen av mjukpapper. På grund av den begränsade vattentillgången i världen är vi dock noga med att inte överförbruka det. Vi jobbar även hårt på att minimera de negativa konsekvenserna på vattendragen. Ett slutet vattensystem minskar vattenförbrukningen vid tillverkning Efteråt genomgår vattnet en grundlig reningsprocess Mindre vatten i produktionen innebär att mindre avfall släpps ut i de lokala vattendragen Vi försöker ständigt förbättra avloppsreningen "Vi är stolta över att ha uppnått riktigt konkreta resultat. Investeringar och hårt arbete i alla våra svenska pappersbruk har lett till en minskning på sammanlagt 20 procent av vattenförbrukningen per ton producerat papper under de sju senaste åren. Och vi jobbar fortfarande på det.” Mikael Käll Quality and Environmental manager Scandinavia SAMHÄLLE EKONOMI MILJÖ Balance at Hand: Mindre vatten vid tillverkningen «TillbakaTillbaka

23 Mariestad grundades 1583 och är residensstad i Skaraborgs län. Våren 2000 startade Katrinefors bruk, som tillverkar mjukpappersprodukter för Katrin, och Mariestads kommun ett projekt för att bygga ett nytt innovativt kraftverk. I det nya kraftverket används avfärgningsspill från Katrineforsbruket och träflis som bränsle Samarbetet har minskat brukets belastning av miljön och säkrat energiförsörjningen för invånarna till konkurrenskraftiga priser för lång tid framåt Projektet kostade cirka 23 miljoner euro och genomfördes av Katrinefors Kraftvärme AB SAMHÄLLE EKONOMI MILJÖ Balance at Hand: Alternativt bränsle i Mariestad «TillbakaTillbaka ”Vi är glada att ha en "god granne" i vårt samhälle. Katrineforsbruket är en viktig och ansvarsfull arbetsgivare som skänker välfärd till hela området.“ Ulla Göthager, Kommunstyrelsens ordförande Mariestad

24 För oss betyder miljöansvar att ta ansvaret för hela värdekedjan. Vi väljer våra leverantörer noggrant och samtalar med intressegrupper för att förbättra hela industrins ansvar. Miljöcertifikat eller erkänd ekomärkning är ett måste Alla nyfibrer köps in från massabruk som är certifierade enligt ISO 14001-standarder Vi använder endast certifierade skogar Allt förpackningsmaterial köps från ISO-certifierade företag Utöver att välja partner med miljöansvar, tar Katrin också hänsyn till socialt ansvar: vi accepterar inte barnarbete eller företag som utnyttjar sina anställda eller utsätter dem för fara ”När det är som bäst är ansvar en kedjereaktion, bra saker leder till fler bra saker. Jag är stolt över våra partner som jobbar hårt för miljön och hjälper oss ge våra kunder ännu bättre lösningar.“ Bernt Oliveroth Corporate Purchasing Manager SAMHÄLLE EKONOMI MILJÖ Balance at Hand: Bygga upp ett ansvar tillsammans «TillbakaTillbaka

25 Det finns flera ekomärken som främjar låga miljöeffekter av en produkt. Vi väljer Svanenmärket på grund av det har de hårdaste kraven och den mest heltäckande synen på miljöfrågor. Endast använda trä från certifierade skogar Kemikalier som är hänsynsfulla mot miljön i produktionsprocessen Minska utsläppen av fosfor och surgörande substanser Sänka utsläppen av svavel och kväveoxid Sänka energiförbrukningen Dessutom siktar Katrin ständigt på att förbättra sina tillvägagångssätt för bättre resultat Ett mjukpapper som uppfyller de stränga Svanenkriterierna uppfyller t.ex. även kriterierna för EU-blomman. Katrin siktar ständigt på att förbättra sina handlingar för bättre resultat. "Katrins produkter har uppfyllt Svanenmärkets kriterier i flera år. Det har krävt och fortsätter kräva oräkneliga timmar av arbete men vi är glada att vi antog utmaningen.” Jukka Karppinen, Vice President environmental affairs SAMHÄLLE EKONOMI MILJÖ Balance at Hand: Certifierad kvalitet: Svanen «TillbakaTillbaka

26 Den internationella standardiseringsorganisationen (ISO) ställer endast upp internationellt accepterade standarder för företags verksamheter. Alla våra bruk har -kvalitetshanteringssystem som uppfyller ISO 9001-standarden -miljöhanteringssystem som uppfyller ISO 14001-standarden En extern revisor godkänner kvalitets- och miljöhanteringssystemen och garanterar att åtgärderna övervakas noga En ISO-standard är inte permanent när man fått den: det betyder att vi ständigt siktar högre, både vad gäller kvalitets- och miljöansvar ”Personligen tycker jag det är bra att en utomstående utvärderar vårt företags handlingar. På det sättet får man objektiva åsikter och synpunkter som man inte kunnat komma på själv.” Markus Claaßen Corporate Quality Manager SAMHÄLLE EKONOMI MILJÖ Balance at Hand: Certifierad kvalitet: ISO-standarder «TillbakaTillbaka

27 Det finns ett flertal miljömärken som främjar låga miljöeffekter av en produkt. Vi har både Svanenmärket och EU:s miljömärke som täcker de allra hårdaste kraven och vi betraktar miljöfrågor ur ett mycket brett perspektiv. Vi ska: Endast använda retur- eller nyfibrer från hållbara källor. Använda kemikalier som är hänsynsfulla mot miljön i produktionsprocessen. Minska luftföroreningar och växthusgaser under produktionen. Minska användningen av vatten och deponiavfall genom att hitta mer praktiska tillämpningsområden för restmaterial. Sänka energiförbrukningen. Minska hälso- och miljöriskerna. Katrin strävar alltid efter att förbättra sin verksamhet för resultat som till och med är bättre än kraven. "Katrins produkter har uppfyllt Svanenmärkets kriterier i flera år. Det har tagit oräkneliga arbetstimmar i anspråk och fortsätter att göra det men vi är glada att vi antog utmaningen.” Jukka Karppinen, Vice President environmental affairs «TillbakaTillbaka SAMHÄLLE EKONOMI MILJÖ Balance at Hand: Certifierad kvalitet: miljömärkning

28 Systematisk minskning av energiförbrukningen är en viktig del av tillverkningsprocessen för Katrins produkter. Vårt certifierade energieffektivitetssystem (EES) har högsta prioritet idag och i framtiden. Vårt certifierade EES är en del av företagsfilosofin och uppfyller redan idag kraven i DIN EN 16001. Vårt mål är att minska energiförbrukningen med 20 % till slutet av 2012. EES är ett omfattande förvaltningssystem och handlingsprogram som beaktas i alla våra projekt, investeringar, upphandlingar och personalutbildningar. För vår personal är det en del av vardagen att förbättra energieffektiviteten, de uppmanas att aktivt bidra till att skapa en mer miljö- och energieffektiv arbetsmiljö. Sedan 2007 har en total förbättring på 10 % redan uppnåtts och över 300 enskilda utvecklingsprojekt genomförts. 9/9/2010 ”Vi tror på inspiration. Ett bra energieffektivitetssystem är inte en uppsättning byråkratiska regler utan ett kontinuerligt sätt att tänka och handla bland våra anställda. Det är en viktig del i ett företags DNA." Jarkko Kaplin Vice President Purchase SOCIAL ECONOMICAL ENVIRONMENTAL Balance at Hand: Energy Efficiency System (EES) «TillbakaTillbaka

29 Bra förpackningar är en nödvändighet när man tänker på våra kunders verksamheter och säkerheten för de som använder produkterna. I bästa fall förbättrar förpackningarna logistiken, skapar försäljning, ökar hygienen och allt detta bidrar till hållbarhet på ett ansvarigt sätt. Minimera och återvinna förpackningsmaterial i vår produktion Minimera mängden förpackningsmaterial i färdiga varor Gynna miljövänliga förpackningsmaterial i Katrins produktsortiment Köpa förpackningsmaterial från ISO-certifierade företag ”Återvinning är viktigt för oss och vi försöker föregå med gott exempel. Allt förpackningsavfall vid våra egna anläggningar samlas in antingen för återvinning eller för återanvändning som energikälla.” Jori Sahlsten, Operations Director Region Nord- och Östeuropa SAMHÄLLE EKONOMI MILJÖ Balance at Hand: Minska förpackningar överallt «TillbakaTillbaka

30 Idag är andelen returfibrer i vår produktion nästan 60 %. Dessutom siktar vi på att öka den andel returpapper vi använder från 80 % till 90 % inom fem år. Konsumenterna har en stor inverkan på hur återvinningsinsatserna lyckas. Därför är investeringar i enkla återvinningssystem och i kampanjer för pappersinsamling väl använda pengar. Typen och mängden av fibermaterial som används i våra produkter beror på de specifika kvalitetskraven för varje produkt. Vårt mål är att i första hand använda returfiber där en tillräckligt hög produktkvalitet kan garanteras. Årligen använder vi cirka 500 000 ton återvunnet papper. Det återvunna papperet som används införskaffas så nära våra pappersbruk som möjligt för att minska transporternas konsekvenser för miljön. Det slam som bildas under processen när återvunnet papper förvandlas till fibrer igen återanvänds som bygg- och anläggningsmaterial i enlighet med EU:s avfallshierarki. 9/9/2010 ”Konsumenterna är en nyckelfaktor i miljöfrågor och vi gör vårt bästa för att göra återvinningen så enkel som möjligt för dem. Vi är stolta över att vara delägare i Paperinkeräys Oy som både levererar återvinnings- och miljötjänster och köper, behandlar och säljer returpapper och returkartong." Jarkko Kaplin Vice President Purchase SAMHÄLLE EKONOMI MILJÖ Balance at Hand: 60 % returfiber «TillbakaTillbaka

31 Träfibrer, antingen nyfibrer eller returfibrer, är den huvudsakliga råvaran som används till Katrins mjukpappersprodukter. När mjukpapperet nått slutet på sin livscykel, återbördas majoriteten av de ursprungliga fibrerna till naturen. Alla nyfibrer kommer från massabruk som certifierats enligt ISO 14001-standarder (se kort "ISO" för mer information) Katrins produkter har alltid sitt ursprung i certifierade skogar, vilket även garanterar att vi inte stöder olagliga källor Vår returfibermassa framställs av återvunna tidningar, tidskrifter och kontorsdokument I återvinningsprocessen kan ett kilo tidningar ge cirka 650-700g färdigt mjukpapper ”Fördelarna med rena nyfibrer är bl.a. bra absorptionsförmåga och en mjuk, hållbar produkt. Ibland kan man uppnå de produktegenskaper som krävs med returfibrer också, eller med en kombination av båda. För oss är det viktigt att båda alternativen är bra för miljön.” Jarkko Kaplin Vice President Purchase SAMHÄLLE EKONOMI MILJÖ Balance at Hand: Hållbarhet med träfiber «TillbakaTillbaka

32 Vid en jämförelse mellan träfiber och bomullsfiber, det vanligaste materialet för textila torksystem, finns miljöfakta som kraftigt förespråkar användningen av mjukpapperssystem. SAMHÄLLE EKONOMI MILJÖ Balance at Hand: Träfiber mot bomull Mjukpapperssystem / TräfibrerTextilsystem / Bomullsfibrer I allmänhet behövs inga insektsbekämpningsmedel Mer insektsbekämpningsmedel än i någon annan gröda Inga insektsbekämpningsmedel behövsVarje bomullsproducent är ansvarig för över 10 % av världens bekämpningsmedel Inget konstgödsel behövsFosfor, kväve och kalium används som konstgödsel, vilket leder till förorening av vattnet kring bomullsfälten Cirka 15–25 liter vatten används för att producera ett kilo mjukpapper Cirka 200-300 liter vatten används för att producera ett kilo bomull «TillbakaTillbaka

33 Det råmaterial vi får från skogen och som används till våra Katrinprodukter kommer från skogar som sköts på ett hållbart sätt. vi känner till råmaterialets ursprung, ersätter våra skogar och majoriteten av råmaterialet är certifierat. Råmaterial från ett hållbart skogsbruk har skördats i enlighet med lokala lagar och internationella avtal dvs. från ett skogsbruk där man inte förlorar det ekologiska, sociala och ekonomiska värdet ur sikte. Leverantörskedjan för råmaterialet kontrolleras och verifieras hela vägen från avverkningsplatsen till de färdiga produkterna. I de länder där träet till våra produkter skördas, utgör skogslagstiftningen en stabil grund som kompletteras med avverkningsföretagens och skogsägarnas frivilliga insatser för att stödja ett ansvarsfullt skogsbruk. Skogscertifiering är ett bra sätt att säkra och kommunicera ett hållbart skogsbruk. ”Råmaterial från ett hållbart skogsbruk är av största vikt för ett ansvarstagande skogsindustriföretag. Tack vare sofistikerade spårningssystem känner vi till träets ursprung, om det kommer från en certifierad skog eller inte." Riikka Joukio, SVP Environmental Affairs and Corporate Responsibility SAMHÄLLE EKONOMI MILJÖ Balance at Hand: Ansvarsfullt skogsbruk «TillbakaTillbaka

34 Vi maximerar återvinningen av industriella biprodukter, t.ex. slam som uppstått under avfärgningsprocessen på returpapper, och aska från kraftverk. Dessa material kan användas som täckskikt över deponier, för skidpister, löpspår, golfbanor och t.om. som bullerskydd. Finncao Oy bildades 1999 övertogs helt av Metsä Tissue 2010 Företaget levererar specialisttjänster och expertis i användningen av avfärgningsslam och aska som ersättning för jord och andra primära material i täckskikt för deponier, basstrukturer, idrottsbanor och sportfält och andra byggprojekt för stadsbyggnad och infrastruktur Miljövänligt, utmärkt formbarhet och låg genomsläpplighet, egenskaper som är bra för innovation inom utnyttjandet av avfärgningsslam För närvarande återvinns 100 % av allt vårt avfärgningsslam och vi avser att hålla en så hög andel i fortsättningen också "Tack vare dess utmärkta formbarhet och låga genomsläpplighet, är avfärgningsslammet ett utmärkt material för konstruktioner som t.ex. bullerskydd och fördämningar. Vid sådan användning är det absolut klokt att återvinna industriella biprodukter i stället för att använda råfibermaterial.” Jonna Haapamäki-Syrjälä Miljö- och kvalitets- chef, Mänttä pappersbruk SAMHÄLLE EKONOMI MILJÖ Balance at Hand: Nya användningsområden för biprodukter «TillbakaTillbaka


Ladda ner ppt "»Minskade luftutsläppMinskade luftutsläpp »Vattenprojekt i MänttäVattenprojekt i Mänttä »Mindre vatten vid tillverkningenMindre vatten vid tillverkningen."

Liknande presentationer


Google-annonser