Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pedagogisk dokumentation för att ta tillvara barns förundran och främja lärande Gunilla Dahlberg Lerum 4 mars.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pedagogisk dokumentation för att ta tillvara barns förundran och främja lärande Gunilla Dahlberg Lerum 4 mars."— Presentationens avskrift:

1 Pedagogisk dokumentation för att ta tillvara barns förundran och främja lärande Gunilla Dahlberg Lerum 4 mars

2 FÖRUNDRAN FÖRUNDRAN

3 STOCKHOLMSPROJEKTET 1993-1996 TÄNKA NYTT TÄNKA NYTT EXPERIMENTERA EXPERIMENTERAFÖRÄNDRINGSPROCESSER

4 Dahlberg, Moss & Pence, 1999/2011: Från kvalitet till meningsskapande. Liber Förlag. Barsotti mfl, 2015: Hundra sätt att förundras

5 FormuleringsarenaRealiseringsarena Lindensjö & Lundgren (2000). Utbildningsreformer och politisk styrning, s.173

6 NÄTVERKPROJEKTARBETEN PEDAGOGISK DOKUMENTATION

7 PEDAGOGIK/DIDAKTIK OCH OCH ORGANISATION ORGANISATION

8 Vart är vi på väg – kvalitetssäkringstänkandet?

9 Kvalitetssäkringstänkandet OlikhetTester MångfaldStandards AutonomiKontroll Delaktighet Bedömningar TilltroMisstro?

10 Det globala sammanhanget- hur påverkar det oss? PISA TIMMS PEARLS Jämförelser?

11 Kvalitetssäkringstänkandet Omfattande kvalitetsredovisningar och ökad kontroll? Det mätbara hamnar i centrum – relationen mål och resultat – var finns processen?

12 Tämjer vi och programmerar barns subjektivitet och lärprocesser? Tämjer vi och programmerar barns subjektivitet och lärprocesser?

13 TILLTRO TILL NUMMER HANDLING PÅ AVSTÅND (Porter, 1995)

14 Kvaliteten tycks inte kunna bli säkrad förrän den kan uttryckas i siffror. Siffrorna härskar, medan kvalificerade omdömen betraktas med misstro. Sven-Erik Liedman

15 Nummer som kulturella praktiker Nummer som kulturella praktiker... skapar kulturella teorier om vilka vi är och vilka vi borde vara – skapar oss som subjekt... de skapar principer kring vad vi tänker om, vad vi hoppas på och hur vi handlar Tom Popkewitz, 2009

16 Vi lägger problemen i barnen Essentialism Essentialism VAKSAMHET VARSAMHET

17 Problembarnets decennier? Alltfler barn/elever konstrueras som elever med behov av särskilt stöd? Vaksamhet!

18 ATT RITA KARTOR ATT RITA KARTOR

19 Mein Herr såg oerhört förvirrad ut så jag tyckte att det var bäst att tala om något annat. “Vilken underbar sak en fickkarta är!” påpekade jag. “Det är en annan sak som vi lärt från er nation sa Mein Herr. “ Att göra kartor. Men vi har fört det mycket längre än ni. Vad skulle ni säga att den största karta skulle vara, som kan vara användbar?” “Omkring sex tum per mile” “Bara sex tum!” utropade Mein Herr. “Vi kom mycket snart fram till sex yards per mile. Sedan har vi provat hundra yards per mile. Och sedan kom den mest storslagna idén av alla! Vi gjorde faktiskt en karta av landet med skalan en mile per mile!” “Har ni använt den mycket?” frågade jag. “Den har inte lagts ut än.” sa Mein Herr. “Bönderna protesterade, de sa att den skulle täcka hela landet och utestänga solljuset! Så nu använder vi själva landet som sin egen karta, och jag kan försäkra att det går nästan lika bra.” Lewis Carroll

20 Hur vi följer upp och utvärderar våra pedagogiska verksamheter är en av de viktigaste frågor som vi har att ta ställning till. Dahlberg, Lundgren & Åsén (1991). Att utvärdera barnomsorg

21 Att gå på två ben

22 Vart är vi på väg – kvalitetssäkringstänkandet? A B C 1 2 3

23

24 UNDRAN – FÖRUNDRAN? BILD på tre flickor som utforskar alfabetet?

25 “LYSSNA AV – LYHÖRDHET” Vad är det för pågående processer som barnen är inbegripna i och utforskar i situationen? PEDAGOGISK DOKUMENTATION

26 Hur agera som pedagog? Vara involverad i det som barnen är engagerade i och med omsorg ta vara på det som barnen håller på att utforska UTAN att direkt kontrollera och bedömma

27 Återbesöka en händelse genom pedagogisk dokumentation CASPERS NAMN CASPERS NAMNBILDER

28 EXPLOSION AV NAMN EXPLOSION AV NAMN

29 ... förbinder läsandet och skrivandet till frågor som uppstår i vardagliga händelser och som rör barnen själva och som förbinder olika “ämnen” “Hänger upp bokstäverna i LIVET självt” Liselott Olsson Liselott Olsson

30 “Hänger upp bokstäverna i LIVET självt” Liselott Olsson Liselott Olsson

31 RIT, SKRIV OCH LÄS Skapa situationer som uppmuntrar ett berättande, ritande, skrivande och läsande

32 PEDAGOGISK DOKUMENTATION I TILLBLIVELSE

33 Pedagogisk dokumentation

34 Pedagogik och organisation måste hänga ihop Pedagoger Pedagogistor - equip AtelieristorForskningscenter/dokumentationscentral

35 Pedagogisk dokumentation - REGGIO har sin grund i VÄRDEN OCH ETIK DEMOKRATI – en förskola av hög kvalitet för alla barn

36 Dokumentation kan erbjuda barn och vuxna verkliga ögonblick av demokrati. En demokrati som har sitt ursprung i erkännandet och synliggörandet av olikhet åstadkommen genom dialog. Detta handlar om värden och etik. Carlina Rinaldi

37 Alla barn är intelligenta OM

38 Ett barn har hundra språk men förlorar nittionio på vägen genom utbildningssystemet Loris Malaguzzi

39 Salig spagettiröra Salig spagettiröra

40 Barn är transdisciplinära och rhizomatiska tänkare

41 Progettazione – projekterande en process av experimenterande och forskning där barn och pedagoger skapar ett problem innan de söker efter lösningar Färdiga svar?

42 Pedagogisk dokumentation – välkomnandets och gästfrihetens didaktik Börjar med ett AKTIVT LYSSNANDE

43 Pedagogisk dokumentation – välkomnandets och gästfrihetens förhållningssätt och didaktik Börjar med ett AKTIVT LYSSNANDE

44 Pedagogisk dokumentation Att som pedagog ”lära sig att lyssna” på barns/elevers teorier, hypoteser, handlingar och drömmar. Följa och förstå de lärstrategier som de använder när de utforskar och konstruerar världen. Utmana barns lärande

45 BILDER PÅ LYSSNANDE

46 SAMTIDIGHETEN: Pedagogisk dokumentation som grund för formativ värdering Pedagogisk dokumentation som grund för formativ värdering Pedagogisk dokumentation som redskap för att utmana dominerande diskurser Pedagogisk dokumentation som redskap för att utmana dominerande diskurser Pedagogisk dokumentation som transformativ kraft Pedagogisk dokumentation som transformativ kraft

47 “Nu dokumenterar ni bara!” “Det är så konstigt på vår förskola nu!” “Det är så konstigt på vår förskola nu!”

48 PEDAGOGISK DOKUMENTATION SOM GRUND FÖR FORMATIV VÄRDERING PEDAGOGISK DOKUMENTATION SOM GRUND FÖR FORMATIV VÄRDERING

49 Utvärdering och bedömning MÅL RAMAR PROCESS RESULTAT Hela kedjan behöver följas Dahlberg, Lundgren & Åsen, 1991 Dahlberg, Lundgren & Åsen, 1991

50 BILDER PÅ PROCESSER BILDER PÅ PROCESSERRÅDJURET Förskolan - Äventyret Ingela Elfströms avhandling finns på Stockholms universitets hemsida under DIVA

51 Den här situationen skapar meningsfullhet både för barn och pedagoger

52 John Dewey – den reflekterande praktikern Vikten av att pedagoger själva är delaktiga som medforskare vid förändring och utveckling av sitt arbete.... inte bara reproducenter av kunskap utan också delaktiga i producerandet av ny kunskap

53 PEDAGOGISK DOKUMENTATION SOM REDSKAP FÖR ATT UTMANA DOMINERANDE DISKUSER

54 Michel Foucault Vi styrs genom dominerande diskurser Diskurserna utövar makt över vårt tänkande – vi görs och gör oss själva till subjekt.

55 Fråga – svars mönstret Pedagogikens värsta fiende? Pedagogikens värsta fiende?

56 Siv: Och så är det någonting mer som inte finns på vintern …som en del fåglar äter…som vi pratade om förra veckan, som har kommit tillbaka nu. Bo: Vilka då? Siv:Ja, vad är det som flyger omkring i luften nu, en massa små djur Bo: Fåglar…bin…humlor Siv: Jag tänker på pyttesmå djur…Du sa ett... Bo:Humla Siv: Hmm, och så finns det fler insekter, dom som brukar komma och bits. Vet du vad det är för ena, Alvar? Som biter oss på sommaren och så kliar det. Alvar: Ett bi Siv: Jaa (härmar ett surrande ljud) Bo:Getingar Siv: Jag tänker på myggor Bo: Vadå? Siv: Myggor

57 Om man inte tillåts att själv tänka ut sina frågor, om människor häller dem över dig, då har man inte mycket att säga. I mötet med andra, och när varje barn bidrar med sin andel, då uppstår ett ”tillblivande” mellan de olika perspektiven. Då sätts ett block i rörelse, ett block, som inte längre tillhör någon, utan finns ”mellan” alla /.../ Som en liten båt som barn låter flyta och släpper, och som stjäls av andra. Gilles Deleuze

58 Frågor att ställa till dokumentationen Hur har vi konstruerat det lärande barnet och den lärande pedagogen? Hur har vi konstruerat vår syn på kunskap och lärande? Hur har vi konstruerat miljön? Vilka erbjudanden finns i miljön för barns gestaltande, symbolhantering och meningsskapande?

59 Iscensätta lärmiljöer Vilka erbjudanden finns i miljön för barns symbolhantering och gestaltning? BILDER PÅ MILJÖER BILDER PÅ MILJÖER

60 PEDAGOGISK DOKUMENTATION SOM TRANSFORMATIV OCH DEMOKRATISK KRAFT FÖR ATT TA TILLVARA VITALITETEN I HÄNDELSEN

61 Stella Nova Vikten av att ta barn med RESPEKT och LYSSNANDE BILDER från projektet barns spår i Hallonbergen

62 DU BLIR VAD DU MÖTER DU BLIR VAD DU MÖTER Dahlberg & Moss: Ethics and Politics in Early Chidlhood Education

63 Skulle ni vilja göra en GÅVA till Hallonbergens centrum? Skulle ni vilja göra en GÅVA till Hallonbergens centrum?

64 ROBOTAR

65 PISTOL

66 Barn är redan ”mikro-politiskt globala” - de är redan involverade och delaktiga i det globala

67 Vi får inte tappa tilltron till LIVET och VÄRLDEN


Ladda ner ppt "Pedagogisk dokumentation för att ta tillvara barns förundran och främja lärande Gunilla Dahlberg Lerum 4 mars."

Liknande presentationer


Google-annonser