Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tågtrafiken i Skåne Nordväst idag och i morgon? vad vill inom Pågatåg Øresundståg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tågtrafiken i Skåne Nordväst idag och i morgon? vad vill inom Pågatåg Øresundståg."— Presentationens avskrift:

1 Tågtrafiken i Skåne Nordväst idag och i morgon? vad vill inom Pågatåg Øresundståg

2 1 Så här kör och stannar tågen idag

3 1 Bilden visar Skåne Nordväst – utan kommungränser.  Västkustbanan är gråmarkrad, Råådalsbanan rödmarkerad och Skånebanan grönmarkerad.  De elva kommunhuvudorterna är markerade med grönt.  De stationer, som idag har tågstopp inom Skåne Nordväst är markerade i svart färg.  Näraliggande orter utanför Skåne Nordväst med tågtrafik på Västkustbanan, Råådalsbanan, Skånebanan, Södra stam- banan och Skånetrafikens tåg 7 (Hässleholm-Markaryd), till vilka anslutningstrafik med buss och Närtrafik är möjlig, är markerade med lila färg.  Tre kommunhuvudorter, Svalöv, Höganäs och Örkelljunga saknar tågtrafik.

4 2 Så här kör och stannar tågen i höst

5 Bilden visar Skåne Nordväst – utan kommungränser. I augusti får Skånebanan en ny station :  Kvidinge (blåmarkerad) blir en ny tågstation 2 Så här kör och stannar tågen i höst

6 3 Så här tänker man sig Söderåsbanan om 5 år

7 Bilden visar Skåne Nordväst – utan kommungränser. Inom de närmsta 5 åren trafikeras Söderåsbanan (blå- Markerad) från Malmö i söder till Åstorp i norr med fyra nya stationer:  Kommunhuvudorten Svalöv blir ny station  Kommunhuvudorten Åstorp får direkt tåg till och från Malmö  Kågeröd och Billesholm blir nya tågstationer 3 Så här tänker man sig Söderåsbanan om 5 år

8 4 Så här går tankarna kring Västkustbanan

9 4 Bilden visar Skåne Nordväst – utan kommungränser. Långt framskridna planer finns att införa tre nya tåg- Stopp på Västkustbanan norr om Helsingborg:  Barkåkra i Ängelholm blir ny station  Förslöv I Ängelholm blir ny station  Vegeholm i Helsingborgs blir ny station i gräns- landet Helsingborg/Höganäs/Ängelholm – Höganäs, som inte har någon egen station får då en station in på knuten

10 Så långt planer

11 Så långt planer - nu dags för nya tag!

12 5 Förlänga Söderåsbanan till Ängelholm ? - skapa ett sidospår till Västkustbanan

13 5 Förlänga Söderåsbanan till Ängelholm ? - skapa ett sidospår till Västkustbanan Bilden visar Skåne Nordväst – utan kommungränser. Söderåsbanan till Ängelholm…och varför nu det då?  Genare och snabbare förbindelser mellan nordöstra och Nordvästra Skåne Nordväst (notera särskilt Ängelholms flygplats )  Genare och snabbare förbindelser mellan sydöstra och Nordvästra Skåne Nordväst (notera särskilt Ängelholms flygplats )  Helsingborg C avlastas bytesresenärer  Trafiknod i Åstorp för tåg i nordsydlig och östvästlig riktning  Svalöv, Kågeröd, Billesholm och Åstorp hamnar längs en stor tåglinje och inte på ett stickspår från tågnätet kring Malmö  Sidospåret via Åstorp torde under- lätta under tiden för utbyggnad av dubbelspår mellan Helsingborg och Ängelholm

14 Tåg på sträckan Malmö - Göteborg Gulmarkerade turer körs hela sträckan Malmö-Göteborg Blå- och gråmarkerade turer körs endast del av sträckan

15 Gulmarkerade turer körs hela sträckan Göteborg-Malmö Blå- och gråmarkerade turer körs endast del av sträckan Tåg på sträckan Göteborg - Malmö

16 Malmö-Göteborg Göteborg-Malmö

17 6 Förlänga Skånebanan? - och korta restiden mellan östra och västra Skåne Bilden visar Skåne Nordväst – utan kommungränser. Skånebanan i en ring runt Helsingborg…vad kan finnas för mening med det?  Kortare restid Helsingborg- Hässleholm/Kristianstad  Tillgängliggör industriområdena i norra Helsingborg för tågpendlare österifrån  Nytt stationsuppehåll vid gammal station i Hasslarp  Tågslingan Åstorp-Ödåkra-Helsingborg-Bjuv-Åstorp kan ge inspel för nya funderingar om lokala tåglinjer, som stödjer utvecklingen enligt Skåne Nordvästs strukturplan

18 Synpunkter! Fler idéer!


Ladda ner ppt "Tågtrafiken i Skåne Nordväst idag och i morgon? vad vill inom Pågatåg Øresundståg."

Liknande presentationer


Google-annonser