Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TMALL 0141 Presentation v 1.0 Punktinsatser för effektivare tågtrafik på Västra stambanan – Göteborg-Skövde.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TMALL 0141 Presentation v 1.0 Punktinsatser för effektivare tågtrafik på Västra stambanan – Göteborg-Skövde."— Presentationens avskrift:

1 TMALL 0141 Presentation v 1.0 Punktinsatser för effektivare tågtrafik på Västra stambanan – Göteborg-Skövde

2 2 Västra stambanan är överbelastad Västra stambanan är en av Sveriges viktigaste och hårdast belastade järnvägar. Sträckan Göteborg – Skövde är ett viktigt pendelstråk i Västra Götaland. Den omfattande trafiken medför under högtrafik, morgon och sen eftermiddag, alltför ofta driftstörningar med förseningar som följd. Problemen är störst på sträckorna närmast Göteborg där det finns omfattande pendeltågstrafik, men återverkningar uppstår längs hela linjen till Stockholm. Många åtgärder vidtas nu för att förbättra Västra stambanans kapacitet och robusthet.

3 3 Projekt i planerings- och byggskede på Västra stambanan i Västra Götaland Punktinsatser för effektivare tågtrafik är en serie åtgärder för att i närtid öka Västra stambanans kapacitet. Kontaktledningsbyte, Moholm – Falköping. Spårbyten på fyra etapper. Renovering av Skövde resecentrum, ”Tuben”.

4 4 Punktinsatser för effektivare tågtrafik Punktinsatser för effektivare tågtrafik är en serie åtgärder som syftar till öka Västra stambanans kapacitet i närtid. Förbigångsspår Algutsgården är färdigställt och i trafik sedan december 2015. Fem punktinsatser är för närvarande i bygg- eller planeringsskede. Tre förbigångsspår - i Stenkullen, Falköping, och Remmenedal, samt Vändspår Alingsås och Ny plattform Herrljunga.

5 5 Ny rubbe Förbigångsspår Algutsgården Klart december 2015 Algutsgården Förbigångsspår Stenkullen Klart december 2016 Stenkullen Förbigångsspår Falköping Planerat byggande 2018 - 2019 Falköping Förbigångsspår Remmenedal Planerat byggande 2019 - 2021 Remmenedal

6 6 Förbigångsspår Algutsgården o Stenkullen Algutsgården Två förbigångsspår vid Algutsgården i Vårgårda kommun. Genomfördes 2014-2015 med tågtrafiköppning i december 2015. Stenkullen Två förbigångsspår öster om Stenkullens station i Lerums kommun. Genomförs 2015 med tågtrafiköppning i december 2016. Byggs för att långsamma godståg ska kunna bli omkörda av snabbare persontåg, vilket ökar banans kapacitet

7 7 Förbigångsspår Falköping Ett förbigångsspår i vardera riktningen utanför huvudspår på en begränsad sträcka inom Falköpings kommun. Arbete med järnvägsplan pågår 2015 och 2016. Under 2017 görs planprövning och upphandling sker för planerad bygge under 2018 – 2019.

8 8 Förbigångsspår Remmenedal Ett förbigångsspår i vardera riktningen på en begränsad sträcka i Herrljungaområdet. Placeringen styrs av behovet att få så jämnt tidsavstånd som möjligt mellan förbigångsmöjligheterna på huvudspåren. Förbigångsspåren ska helst placeras på platå med lutning åt båda håll för att underlätta för godståg att starta. Arbete med järnvägsplan pågår under hösten 2016 och hela 2017. Under 2018 görs planprövning och senare upphandling för planerad bygge 2019 – 2021.

9 9 Ny rubbe Vändspår Alingsås Planerat byggande 2017 - 2019 Alingsås Ny plattform Herrljunga Byggande hösten 2016 – sommaren 2017 Herrljunga

10 10 Vändspår Alingsås Vändspår planeras vid Alingsås station för att pendeltåg ska kunna vända utan att störa annan tågtrafik. I november 2015 ställdes järnvägsplanen ut för granskning. Planprövning och upphandling under 2016. Detaljprojektering och planerat byggande 2017 – 2019. Ny plattform Herrljunga Idag måste tåg från Älvsborgsbanan och Kinnekullebanan passera båda Västra stambanans huvudspår för att nå plattform där passagerare kan stiga av och på tåget. En ny plattform ska byggas norr om huvudspåren för att minska antalet korsande tåg Upphandling av entreprenör i början av 2016. Bygge beräknas ske från hösten 2016 till sommaren 2017.


Ladda ner ppt "TMALL 0141 Presentation v 1.0 Punktinsatser för effektivare tågtrafik på Västra stambanan – Göteborg-Skövde."

Liknande presentationer


Google-annonser