Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Europas sista vildmark?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Europas sista vildmark?"— Presentationens avskrift:

1 Europas sista vildmark?

2 Begrepp Anpassningar Växtzoner Klimat Näringskedja Näringsväv
Samer, Sameland Nationalpark, naturreservat Naturtillgångar Glaciär

3 Fjälltrakter i Sverige
En fjärdedel av Sverige är fjäll. Långa vintrar och korta somrar. Mycket snö Klimatet är strängare ju högre upp man kommer. Klimat är väder över mycket lång tid i ett visst område. Fjällen delas in i olika växtzoner. Barrskog (längst ner) Fjällbjörkskogen Kalfjället (högst upp) Koll på No s. 8 och 9 Film:

4 Växtzon barrskog Barrskog med mycket gran
Myrar – våtmark med växter så som hjortron, tätört (köttätande växt) Fjällängen – högt gräs, blommor, knott och mygg Fjällbäckar – växer t.ex. ormbunkar som trivs där det är fuktigt. Koll på NO s. 10 och 11 hjortron

5 Växtzon fjällbjörksskogen
Jorden blir allt tunnare. Trivs fjällbjörk som är små och krokiga. I Sverige finns en del urskog i denna zon. Urskog är orörd skog. Växter bland annat blåbär och kråkbär Koll på NO s. 12 blåbär

6 Växtzon kalfjället Högst upp på fjället
Trädgräns – där träd inte kan växa cirka 900 meters höjd i Norden. Blåsigt Låga växter och lavar En del växter har ludna blad för att klara kylan. Här finns glaciärer (område där snön inte hinner smälta undan efter vintern). Koll på NO s. 13

7 Näringskedja och näringsväv
Lämmel äter bland annat mossor och gräs. Fjällräv och fjälluggla äter lämmel. När det är ont om lämlar överlever inte alla fjällrävens ungar. Varför? En näringsväv visar hur flera näringskedjor hör ihop.

8 Anpassningar Vintern Björnen går i ide.
Lämmel lever i gångar under snön. Snön isolerar. Vinterpäls som är kamouflerad (vit på grund av snön). Flyttfåglar Sommar Flera fåglar kommer hit eftersom där är gott om mat, t.ex.mygg. Långa ljusa dagar gör att fåglar hinner äta mycket och föda flera kullar.

9 Anpassningar fjälluggla lämmel fjällräv

10 Fjället förr och nu Ursprungsbefolkningen i fjällen – samerna
Sameland (Sverige, Norge, Finland och Ryssland) Rennäring - renen är anpassad efter det kalla klimatet. Päls på hela kroppen som dessutom är ihålig och luftfylld. Konflikter i området om vem som har rätt till marken. Samernas flagga ren

11 Naturtillgångar och hot
Mycket naturtillgångar t.ex. skogen, vattenkraft och malm. Utbyggnad av t.ex. vattenkraften påverkar naturen negativt. Turismen påverkar också naturen t.ex. byggandet av vägar och oljud från skotrar. Naturen är mycket känslig. Naturreservat och nationalparker för att skydda växter och djur. Koll på NO sidorna 14 och 15

12 Djur i fjällen Brunbjörn Varg Järv Lodjur Lämmel Ren Älg
Koll på NO s. 20 lodjur björn

13 Alperna – bergskedja i centrala Europa
Högre berg jämfört med fjällen i Sverige eftersom bergen i Alperna är yngre. Påverkas mycket av turismen på grund av byggandet av hotell, pister och skidliftar. Kända djur och växter i Alperna är t.ex. edelweiss, lammgam, murmeldjur, stenbock och gems. Trädgränser är högre upp i Alperna jämfört med Norden eftersom det är kallare i Norden. Koll på NO sidorna 16-19

14 Djur och växter i Alperna
stenbock gems edelweiss lammgam murmeldjur


Ladda ner ppt "Europas sista vildmark?"

Liknande presentationer


Google-annonser