Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En skola att längta till! DjupadalHyllie. Förskoleklasserna välkomnas! Deep Valley Jazzband Torsdag Välkommen till skolan -dagen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En skola att längta till! DjupadalHyllie. Förskoleklasserna välkomnas! Deep Valley Jazzband Torsdag Välkommen till skolan -dagen."— Presentationens avskrift:

1 En skola att längta till! DjupadalHyllie

2 Förskoleklasserna välkomnas! Deep Valley Jazzband Torsdag Välkommen till skolan -dagen

3 Djupadals rektorsområde Djupadalsskolan och Hyllie skola med skolbarnsomsorg med skolbarnsomsorg Rektor: Gunn Hanéll ht 2012 Rektor:Christina Simfelt Rektor:Vakant vt 2013 Assistent:Ingrid Börén

4 Språklig och Estetisk profil med Hälsoskola Musik Språklig och Estetisk profil med Hälsoskola Musik Voffor?

5 åk F – 3 åk F - 3 år F – 3 Hyllie åk 4 - 5 Musik åk 4 - 5 Etapp 1 Förskolor Etapp 2 Förskoleklass – årskurs 3 Etapp 4 Li/Bf:s skolor Etapp 3 Årskurs 4 - 5 Musik åk 6 - 9

6 FdAnn-Jeanette Stenholm, Jane Marin, Jessica Linderholt FeGun-Lis Israelsson, Karin Öhrström, Emine Milaj FfCecilia Andersson, Lena Broman-Göransson, Vakant Fg Inger Jansson-Agger, Inga Hägg, Lidia Andersson Djupadals rektorsområdes förskoleklasser 2012 / 2013 2012 / 2013

7 Förväntningar på förskoleklass? Lära sig läsa….. Lära sig räkna….

8 Vad förväntar vi oss i förskoleklassen? Barn med olika förutsättningar och olika behov!

9 Utveckling som anpassas till det enskilda barnets erfarenheter och förutsättningar! Vad är vårt mål?

10 Vad är förskoleklassens uppdrag? Matematikutveckling Begreppsträning Språkutveckling ”Trulle Analys - Dialog

11 Teknik Jämlikhet- Likabehandling Delaktighet Samarbetsträning Ansvarstagande Omvärldskunskap

12 Av vem och hur styrs vår verksamhet? Regeringen Läroplanen, Lgr 11 Stadsdelen Förvaltningsmålen Djupadals rektorsområdes personal beslutar gemensamt Djupadals lokala arbetsplaner Riksdagen Skollagen

13 Läsåret 2012/ 2013 Ny skollag fr. o m 2011-07-01 Ny läroplan/kursplaner fr. o m 2011-08-01 IUP med skriftliga omdömen Malmö stads omorganisation Stadsdelens omorganisation Rektorsområdets omorganisation

14 ELEV-MEDVERKAN ETIKKUNSKAPER FÄRDIGHETER Vi bryr oss om, därför ställer vi krav! Vad är Läroplanens mål?

15 Vi har bara lekt idag………….

16 Läroplanens förskoleklassverksamhet bygger på Lek … som leder till nyfikenhet och lust att lära nyfikenhet och lust att lära utveckling av barnets egna sätt att lära utveckling av barnets egna sätt att lära tillit till den egna förmågan tillit till den egna förmågan att barnet känner trygghet och lär sig ta att barnet känner trygghet och lär sig ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra hänsyn och visa respekt i samspel med andra

17 Lokal arbetsplan för förskoleklass Utvecklingsområde: Skolans värdegrund Vi skall ha tydliga regler som barn förstår och som vuxna och barn kan följa tillsammans. Vi skall konsekvent träna barnen att förstå och lyssna på varandra. Vänta på sin tur. Vi skall lära barnen att ta ansvar för det man gör och säger i eventuella konfliktsituationer. All form av kränkning och lekar med våldsinslag skall undvikas. Vi accepterar inte barns rim på varandras namn.

18 Hemmets läroplan Visa intresse och uppmärksamhet för barnets förskoleklassarbete! Visa intresse och uppmärksamhet för barnets förskoleklassarbete! Visa en positiv attityd och inställning till förskoleklassverksamheten! Visa en positiv attityd och inställning till förskoleklassverksamheten! Hjälp barnet med fasta rutiner !

19 SDS 2011 08 15 1. Respektera barnens arbetstider och kom i tid till förskoleklassen 2. Ha inte för stora förväntningar, utan låt barnet lära sig i sin egen takt… Jämför inte ditt barns kunskaper med klasskamraternas 3. Lita på pedagogerna och deras profession 4. Prata positivt om förskoleklassen och din egen skolgång 5. Uppmuntra barnet och ge mycket beröm när de når målen 6. Lyssna på din sexåring!

20 YTTRE ORDNING SKAPAR INRE ORDNING OCH RO Har Ditt barn en väckarklocka?

21 Barn som växer upp utan gränser kan bara älskas av sina föräldrar. Ingen annan orkar med.

22 Vår Voffornisse ! Varför gör vi så här? Varför är det så här?

23 Delaktighet Årets uppmärksamhetsmål Det här v et jag! Det här ö nskar jag veta! Det här har jag l ärt mig!

24 Skolbarnsomsorg Morgonomsorg 15 timmar allmän förskoleklass inkl. lunch Förskoleklass

25 Förskoleklassens schema TidMåndagTisdagOnsdagTorsdagFredag Morgon- omsorg 09.00 -12.00 Förskole- klass Lunch 13.00 - Skolbarns- omsorg

26 Individuell utvecklingsplan Jag-utveckling Social mognad Kognitiv utveckling Motorisk utveckling Rutiner Särskilda stödinsatser Annan information I förskoleklassen får Ni skriftlig information två gånger om året vid utvecklingssamtalet! KUNSKAP GER MAKT! Kunskapsstegen 100Jag gör det! 90Jag skall göra det! 80Jag kan göra det! 70Jag tror att jag kan göra det! 60Jag kanske kan göra det? 50Jag tror att jag kanske kan göra det. 40Hur gör man? 30Jag önskar jag kunde göra det! 20Jag vet inte hur man gör det! 10Jag kan inte.!

27 Likabehandlingsplan Det är viktigt att varje elev lär sig att:  visa respekt och medkänsla mot alla  aldrig använda våld, inte ens på skoj  inte hota någon  inte säga eller göra något med flit som gör någon annan ledsen  se till att ingen känner sig utanför

28 Sveriges första och hittills enda skola med med OBS! Lunch = 1/3 av dagsbehovet 95 % ekologiskt tillagad mat! Fruktstund

29 Visst kan Ditt barn äta med kniv och gaffel?

30 Eleverna i förskoleklasserna har rörelseaktiviter utomhus varje dag i ur och skur. Under våren arrangeras hälsodagar kombinerat med trafikdagar. Under hösten arrangeras hälsoveckan med må- bra- aktiviteter, gemensam frukost, kost- och hygieninformation, taktil massage m.m. Eleverna i förskoleklassen har schemalagda utomhusaktiviteter ytterligare ½ dag/vecka. Hälsoskola

31 Miljöarbete Sop-Ord Sop-sortering

32 Gröna skolgårdsprojektet Bakom Wadstagården planterade vi våren 2011 240 buskar och träd. Uteklassrum

33 Stöd för att uppnå målen I förskoleklassen arbetar vår talpedagog. Rektorsområdet har ytterligare tre specialpedagoger som främst arbetar i skolan. Talpedagog: Birgitta Rosenberg

34 Alla elever har enligt skollagen rätt till skolhälsovård Skolhälsovården arbetar med elevernas förebyggande hälsovård, har samtal kring elevernas livsstil och samverkar med övrig personal utför hälsokontroller, informerar och undervisar kring hälsa deltar i temaarbeten arbetar kurativt dokumenterar elevernas hälsa i skolhälsojournalen, vilken är en sekretessbelagd handling deltar i elevvårdsarbetet Välkommen till Skolhälsovården!

35 Skolsköterska Cecilia Ljunggren Måndagkl. 08.00 – 16.30 Tisdag kl. 08.00 – 16.30 Onsdagkl. 08.00 – 14.30 Torsdagkl. 08.00 – 12.30 Fredagkl. 08.00 – 11.30 Telefon: 040 34 67 63 E-postadress: cecilia.ljunggren@malmo.se Skolhälsovård

36 Vårt mål är att ge våra elever förutsättningar för morgondagens samhälle.

37 Team RoA@Dd (Respekt och Aktiviteter) Teamen är knutna till rektorsområdets Antimobbningteam och fungerar som en operativ del av detta. Teamen består av personer från skolbarnsomsorgen som under skoltid har till uppgift att finnas ute alla raster för att fånga upp och aktivera de elever som ”har glömt” hur kul man kan ha på rasterna. RoA@Dd erbjuder eleverna organiserade aktiviteter, tillhandahåller materiel samt bjuder in föreningar att visa upp sig på skolan. RoA@Dd för loggbok över det som händer på skolgården samt kontaktar Antimobbningteamet och skolledning, vid behov.

38 Föräldramötet En plattform för information och dialog mellan skola och föräldrar och mellan föräldrar och föräldrar kring för klassen aktuella frågor.

39 Föräldrarådet informerar: Ordförande Håkan Lindell

40 Föräldrarådet på Djupadalsskolan och Hyllie skola Vad & hur: skolans ekonomi lokaler, skolgård, matsal undervisning politik (stat, kommun, stadsdel) skoldans & loppis dialog med skolledning arbetsgrupper = stora möjligheter att påverka! ca 2 föräldrar/klass 3 möten per termin Föräldraråd ↔ Skolsamråd

41 Kontaktuppgifter: Håkan Lindell hakan.lindell@ninetech.se Annette Seo Torstensson, sekr, ator@lundbeck.com Föräldrarådet på Djupadalsskolan och Hyllie skola

42 Barn gör inte som Du säger! Barn gör som Du gör! Farlig trafiksituation på Norra Hyllievägen mellan kl. 08.00 – 08.15. Låt inte barnet själv gå över gatan utan sällskap av en vuxen Låt inte bilen gå på tomgång utanför skolan I enlighet med skolans hälsoprofil vädjar vi till alla föräldrar att stanna bilen en bit från skolan och promenera med barnet den sista biten.

43 Barnkort Vi måste ha aktuella telefonnummer till hem, arbetsplats och nära anförvant. Tillse att personalen ingår i Din informationsgrupp!

44 www.malmo.se/djupadalsskolan

45 Skolledningen, all personal och Kanin – Kanin Kanin – Kanin välkomnar Er till Djupadals rektorsområde!


Ladda ner ppt "En skola att längta till! DjupadalHyllie. Förskoleklasserna välkomnas! Deep Valley Jazzband Torsdag Välkommen till skolan -dagen."

Liknande presentationer


Google-annonser