Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Immunförsvaret.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Immunförsvaret."— Presentationens avskrift:

1 Immunförsvaret

2 Immunförsvaret - allmänt
Vi är ständigt utsatta för smittoämnen Smittoämnen sprids främst genom vatten, livsmedel eller vektorer (djur inkl. människan) Kroppens försvar kan delas in i: Icke-specifika försvaret (allmänt mot allt främmande) Specifika (särskilda smittoämnen)

3 Översikt - immunförsvaret
Specifika försvaret Icke specifika försvaret Passiv immunitet: Tillförsel av antikroppar Aktiv immunitet: Bildning av minnesceller Fysiologisk barriär: temp, ph, syre etc. Cellförsvar – vita blodkropparna

4 Icke-specifika immunförsvaret
Dessa celler arbetar mot allt främmande och återfinns främst i huden, andningsvägarna & i matspjälkningskanalen Saliv Tårar Svett Magsaft O.s.v.

5 Icke-specifika immunförsvaret
Huden (yttre försvar) Barriär mot mikroorganismer Kemiskt skydd i form av svett Sänker PH

6 Icke-specifika immunförsvaret
Matspjälkningskanalen (yttre försvar) Mycket lågt PH i främst magsäcken vilket tar död på de flesta bakterier (1,5 – 2,0 i PH) Luftvägarna (yttre försvar) Slem fångar upp bakterier & virus som transporteras upp till matstrupen

7 Icke-specifika immunförsvaret
Vita blodkroppar (inre försvar) Förmåga att sluka smittoämnen 3 typer av vita blodkroppar i det icke specifika försvaret Makrofager NK-celler Granulocyter

8 Icke-specifika immunförsvaret
Makrofager Storätare som cirkulerar i blodet i väntan på intrång Vid intrång så kommer de över till vävnadsvätskan och bryter ner det kroppsfrämmande ämnet genom fagocytos

9 Icke-specifika immunförsvaret
NK-celler (mördarceller) Känner igen celler som saknar ett visst proteinkomplex på cellytan och påbörjar nedbrytningen Påkallar samtidigt makrofagernas uppmärksamhet Viktig vid bekämpning av cancerceller & virus infektioner Mördarcell

10 Icke-specifika immunförsvaret
Granulocyter Har struktur av små korn s.k. vesiklar Vesiklarna innehåller lysosomer (små enzymer) som angriper en bakterie & förstör denna En typ av granulocyt (mastceller) avger histamin vilket ökar blodflödet till infekterade området Vesikel Granulocyt

11 Det lymfatiska systemet
Lymfa = vätska mellan cellerna Transporterar bl.a. vita blodkroppar till lymfkörtlarna (knutar) Lymforgan är: Mjälten Brässen Tonsiller/halsmandlar Lymfkörtlar

12 Det lymfatiska systemet
Körtlarna svullnar vid infektion Innehåller mkt vita blodkroppar Svullnaden beror på att vita blodkroppar förökar sig i knutarna & ansamling bildas Vita blodkropparna bildas i benmärgen men lagras i lymfkörtlarna

13 Översikt - immunförsvaret
Specifika försvaret Icke specifika försvaret Passiv immunitet: Tillförsel av antikroppar Aktiv immunitet: Bildning av minnesceller Fysiologisk barriär: temp, ph, syre etc. Cellförsvar – vita blodkropparna

14 Inflamationsreaktioner
Smittoämnet tar sig förbi barriär (hud) Vita blodkroppar intill skadade området avger histamin vilket vidgar blodkärlen Trombocyter (blodplättar) ökar till antal & ”täpper” till skadan Granulocyter & makrofager angriper smittoämnet och förhindrar spridning Var bildas (vid skärsår) = döda granulocyter

15 Specifika försvaret Det specifika försvaret (immuniteten) utvecklas efter födelse Omfattar lymfocyter & antikroppar Lymfocyterna kan skilja på kroppsegna celler & främmande samt har en minnesfunktion I & med detta reagerar kroppen snabbare vid attack nr 2 & motståndet blir starkare med åren

16 Specifika försvaret Lymfocyterna är en del av vita blodkroppar & bildas därmed i benmärg samt i brässen Aktivering & lagring sker därefter i övriga lymforgan (mjälte, lymfknutor m.m.) Lymfocyter - lika men ändå olika (p.g.a. receptorer på ytan känner igen protein) Lymfocyter binder – förstör & producerar antikroppar som binder specifikt till mikroorganismen

17 Specifika försvaret Det finns två typer av lymfocyter B-lymfocyter
T-lymfocyter

18 Specifika försvaret B-lymfocyt
Bildas i benmärg & transporteras vidare till lymfkärl, mjälte o.s.v. Reagerar på smittoämnen och bildar antikroppar på cellmembranets yta Antikroppar = protein som verkar mot främmande ämnen s.k. antigener & som produceras av B-lymfocyter. Oskadliggör smittoämnen genom att de gör så att ämnena klumpar ihop sig alternativt spricker.

19 Specifika försvaret B-lymfocyt
Vid igenkännande av antigen så binder b-lymfocyten till ämnet. Börjar därefter dels bilda minnesceller dels bilda plasmaceller som bildar fria antikroppar

20 Specifika försvaret Aktiv immunitet
Immun – inte mottaglig för sjukdomen Utvecklas genom att minnesceller bildas vid infektion. Minnescellerna har en mkt lång livstid och känner igen smittoämnet i ett tidigt skede varpå ämnet inte hinner föröka sig och ge några symptom Vaccination är ett sätt att bilda minnesceller mot en specifik sjukdom. Man tillför smittoämnet som dock är försvagat alternativt inaktiverat så att sjukdom inte uppstår

21 Specifika försvaret Passiv immunitet Ger ett kortvarigt skydd
Här tillför man antikroppar mot smittan vilket kallas för serum. När antikropparna så småningom försvinner så avtar immuniteten Hos barn som ammar överförs antikroppar från mor vilket i sin tur är passiv immunitet

22 Specifika försvaret T-lymfocyter
Kan inte bilda antikroppar men kan själva attackera antigener Attackerar främst virus & tillförda kroppsceller Påkallar även makrofagernas uppmärksamhet

23 Spel och mer info om immunförsvaret hittar ni här:


Ladda ner ppt "Immunförsvaret."

Liknande presentationer


Google-annonser