Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Immunförsvaret. Immunförsvaret - allmänt ► Vi är ständigt utsatta för smittoämnen ► Smittoämnen sprids främst genom vatten, livsmedel eller vektorer (djur.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Immunförsvaret. Immunförsvaret - allmänt ► Vi är ständigt utsatta för smittoämnen ► Smittoämnen sprids främst genom vatten, livsmedel eller vektorer (djur."— Presentationens avskrift:

1 Immunförsvaret

2 Immunförsvaret - allmänt ► Vi är ständigt utsatta för smittoämnen ► Smittoämnen sprids främst genom vatten, livsmedel eller vektorer (djur inkl. människan) ► Kroppens försvar kan delas in i:  Icke-specifika försvaret (allmänt mot allt främmande)  Specifika (särskilda smittoämnen)

3 Översikt - immunförsvaret Immunförsvaret Specifika försvaret Icke specifika försvaret Fysiologisk barriär: temp, ph, syre etc. Cellförsvar – vita blodkroppar na Passiv immunitet: Tillförsel av antikroppar Aktiv immunitet: Bildning av minnesceller

4 Icke-specifika immunförsvaret ► Dessa celler arbetar mot allt främmande och återfinns främst i huden, andningsvägarna & i matspjälkningskanalen  Saliv  Tårar  Svett  Magsaft  O.s.v.

5 Icke-specifika immunförsvaret ► Huden (yttre försvar)  Barriär mot mikroorganismer  Kemiskt skydd i form av svett  Sänker PH

6 Icke-specifika immunförsvaret ► Matspjälkningskanalen (yttre försvar)  Mycket lågt PH i främst magsäcken vilket tar död på de flesta bakterier (1,5 – 2,0 i PH) ► Luftvägarna (yttre försvar)  Slem fångar upp bakterier & virus som transporteras upp till matstrupen

7 Icke-specifika immunförsvaret ► Vita blodkroppar (inre försvar)  Förmåga att sluka smittoämnen  3 typer av vita blodkroppar i det icke specifika försvaret ► Makrofager ► NK-celler ► Granulocyter

8 Icke-specifika immunförsvaret ► Makrofager  Storätare som cirkulerar i blodet i väntan på intrång  Vid intrång så kommer de över till vävnadsvätskan och bryter ner det kroppsfrämmande ämnet genom fagocytos

9 Icke-specifika immunförsvaret ► NK-celler (mördarceller)  Känner igen celler som saknar ett visst proteinkomplex på cellytan och påbörjar nedbrytningen  Påkallar samtidigt makrofagernas uppmärksamhet  Viktig vid bekämpning av cancerceller & virus infektioner Mördarcell

10 Icke-specifika immunförsvaret ► Granulocyter  Har struktur av små korn s.k. vesiklar  Vesiklarna innehåller lysosomer (små enzymer) som angriper en bakterie & förstör denna  En typ av granulocyt (mastceller) avger histamin vilket ökar blodflödet till infekterade området Granulocyt Vesikel

11 Det lymfatiska systemet ► Lymfa = vätska mellan cellerna ► Transporterar bl.a. vita blodkroppar till lymfkörtlarna (knutar) ► Lymforgan är:  Mjälten  Brässen  Tonsiller/halsmandlar  Lymfkörtlar

12 Det lymfatiska systemet ► Körtlarna svullnar vid infektion ► Innehåller mkt vita blodkroppar ► Svullnaden beror på att vita blodkroppar förökar sig i knutarna & ansamling bildas ► Vita blodkropparna bildas i benmärgen men lagras i lymfkörtlarna

13 Översikt - immunförsvaret Immunförsvaret Specifika försvaret Icke specifika försvaret Fysiologisk barriär: temp, ph, syre etc. Cellförsvar – vita blodkroppar na Passiv immunitet: Tillförsel av antikroppar Aktiv immunitet: Bildning av minnesceller

14 Inflamationsreaktioner 1. Smittoämnet tar sig förbi barriär (hud) 2. Vita blodkroppar intill skadade området avger histamin vilket vidgar blodkärlen 3. Trombocyter (blodplättar) ökar till antal & ”täpper” till skadan 4. Granulocyter & makrofager angriper smittoämnet och förhindrar spridning 5. Var bildas (vid skärsår) = döda granulocyter

15 Specifika försvaret ► Det specifika försvaret (immuniteten) utvecklas efter födelse ► Omfattar lymfocyter & antikroppar ► Lymfocyterna kan skilja på kroppsegna celler & främmande samt har en minnesfunktion ► I & med detta reagerar kroppen snabbare vid attack nr 2 & motståndet blir starkare med åren

16 Specifika försvaret ► Lymfocyterna är en del av vita blodkroppar & bildas därmed i benmärg samt i brässen ► Aktivering & lagring sker därefter i övriga lymforgan (mjälte, lymfknutor m.m.) ► Lymfocyter - lika men ändå olika (p.g.a. receptorer på ytan känner igen protein) ► Lymfocyter binder – förstör & producerar antikroppar som binder specifikt till mikroorganismen

17 Specifika försvaret ► Det finns två typer av lymfocyter  B-lymfocyter  T-lymfocyter

18 Specifika försvaret ► B-lymfocyt ► Bildas i benmärg & transporteras vidare till lymfkärl, mjälte o.s.v. ► Reagerar på smittoämnen och bildar antikroppar på cellmembranets yta ► Antikroppar = protein som verkar mot främmande ämnen s.k. antigener & som produceras av B- lymfocyter. Oskadliggör smittoämnen genom att de gör så att ämnena klumpar ihop sig alternativt spricker.

19 Specifika försvaret ► B-lymfocyt ► Vid igenkännande av antigen så binder b- lymfocyten till ämnet. Börjar därefter dels bilda minnesceller dels bilda plasmaceller som bildar fria antikroppar

20 Specifika försvaret ► Aktiv immunitet ► Immun – inte mottaglig för sjukdomen ► Utvecklas genom att minnesceller bildas vid infektion. Minnescellerna har en mkt lång livstid och känner igen smittoämnet i ett tidigt skede varpå ämnet inte hinner föröka sig och ge några symptom ► Vaccination är ett sätt att bilda minnesceller mot en specifik sjukdom. Man tillför smittoämnet som dock är försvagat alternativt inaktiverat så att sjukdom inte uppstår

21 Specifika försvaret ► Passiv immunitet ► Ger ett kortvarigt skydd ► Här tillför man antikroppar mot smittan vilket kallas för serum. ► När antikropparna så småningom försvinner så avtar immuniteten ► Hos barn som ammar överförs antikroppar från mor vilket i sin tur är passiv immunitet

22 Specifika försvaret ► T-lymfocyter ► Kan inte bilda antikroppar men kan själva attackera antigener ► Attackerar främst virus & tillförda kroppsceller ► Påkallar även makrofagernas uppmärksamhet

23 ► Spel och mer info om immunförsvaret hittar ni här: ► http://nobelprize.org/educational_games/m edicine/immunity/ http://nobelprize.org/educational_games/m edicine/immunity/ http://nobelprize.org/educational_games/m edicine/immunity/


Ladda ner ppt "Immunförsvaret. Immunförsvaret - allmänt ► Vi är ständigt utsatta för smittoämnen ► Smittoämnen sprids främst genom vatten, livsmedel eller vektorer (djur."

Liknande presentationer


Google-annonser