Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SAMMANFATTANDE REDOVISNING av Befolknings- och flyttningsstatistik för Tranås Kommun Februari 2015 Analyshuset Befolkningsstatistik 2009-2012 resp. flyttningsstatistik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SAMMANFATTANDE REDOVISNING av Befolknings- och flyttningsstatistik för Tranås Kommun Februari 2015 Analyshuset Befolkningsstatistik 2009-2012 resp. flyttningsstatistik."— Presentationens avskrift:

1 SAMMANFATTANDE REDOVISNING av Befolknings- och flyttningsstatistik för Tranås Kommun Februari 2015 Analyshuset Befolkningsstatistik 2009-2012 resp. flyttningsstatistik 2010-2013 för… -992 -984 -1096 -971 -1090 -1056 +972 +1060 +1084 +1007 +1142 +1275 Befolkningsreducering (avlidna, utflyttade) Befolkningstillskott (födda, inflyttade) Befolkningsökning/ -minskning + - -23 +76 -11 +37 +52 +219 -1000 -500 0 500 1000 1500 2009 (18043 inv) 2010 (18119 inv) 2011 (18108 inv) 2012 (18145 inv) 2013 (18197 inv) 2014 (18416 inv) Ökning 2009-2014 350 ind. = ca 60/år

2 Analyshuset Befolkningsstatistik 2009-2012 för… Tranås befolkningsutveckling 2009-2014 Sid 2 Födda resp. avlidnaIn- resp. utflyttade Tillskott/underskott under perioden 2009-2014 +5424 -4927 +497 Inflyttade Utflyttade Nettotillskott/ underskott Totalt +350 individer +1116 -1272 -156 Födda Avlidna Nettotillskott/ -underskott

3 Analyshuset Befolkningsstatistik 2009-2012 för… Tranås befolkningsutveckling 2009-2014 Sid 3 Inflyttade Utflyttade Netto in-/ utflyttade Födda Avlidna Netto födda/ avlidna Befolknings- förändring 2009 -23 +176 -202 -26 +796 -790 +6 2010 +176 -217 -41 +884 -767 +117 +76 2011 +197 -224 -27 +887 -872 +15 -11 -767 +37 2012 -204 +210 +6 +30 +797 +52 2013 -217 +155 -62 -883 +104 -848 +987 2014 -208 +202 -6 +225 +219 +1073

4 Analyshuset Befolkningsstatistik 2009-2012 för… DEL 2 Befolkningsstatistik för Tranås Kommun Förändringsindex 1) inom olika invånargrupper Kön Ålder Civilstånd Ursprung Utbildning Inkomst Sysselsättning Boendeform Perioden 2009-2012 1) Förändringsindex = Ökning/minskning av gruppens andel av befolkningen. Ett index >100 innebär en ökning och ett index <100 en minskning under perioden.

5 Analyshuset Befolkningsstatistik 2009-2012 för… Förändringsindex – ökning/minskning 2009-2012 Rangordning av de olika invånargrupperna 1-37 utifrån utvecklingen i andelen av totalbefolkningen Bilaga 2.1.1 Sid 4

6 Analyshuset Infyttningsstatistik 2010-2013 för… DEL 3 Flyttningsstatistik för Tranås Kommun Perioden 2010-2013

7 Analyshuset Flyttningsstatistik 2010-2013 för… In- och utflyttning 2010-2013 – totalt under senaste 4-årsperioden Inflyttning - andel varifrån Inom länet 23% Från annat län 65% Invandring 12% Utflyttning - andel vart Inom länet 23% Till annat län 70% Utvandring 7% +266 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 Totalt Inom länet Annat länIn-/utvandring Antal individer ”Flyttningsnetto” – summan av in- resp. utflyttning 2010-2013 +50 +217 Inflyttade Utflyttade Sid 5

8 Analyshuset Flyttningsstatistik 2010-2013 för… In- och utflyttning 2010-2013 – i olika invånarkategorier under senaste 4-årsperioden Rangordning av invånaregrupper efter ”flyttningsnetto” 1) inom resp. kategorigrupp Sid 6 1)Flyttningsnetto = summan av in- och utflyttningen, dvs förändringen av antalet invånare genom in- och utflyttning under hela perioden 2010-2013 2)Flyttningskvot = flyttningsnettot i förhållande till antalet individer i gruppen (2008)

9 Analyshuset Flyttningsstatistik 2010-2013 för… In- och utflyttning 2011-2013 – i olika invånarkategorier under senaste 3-årsperioden Rangordning av invånaregrupper efter ”flyttningsnetto” 1) inom resp. kategorigrupp Sid 7 1)Flyttningsnetto = summan av in- och utflyttningen, dvs förändringen av antalet invånare genom in- och utflyttning under hela perioden 2010-2013 2)Flyttningskvot = flyttningsnettot i förhållande till antalet individer i gruppen (2008) In- och utflyttning 2012-2013 – i olika invånarkategorier under senaste 2-årsperioden Rangordning av invånaregrupper efter ”flyttningsnetto” 1) inom resp. kategorigrupp

10 Analyshuset Befolkningsstatistik 2008-2012 för… Belysning av intressanta åldersgrupper *) Flyttningskvot = flyttningsnettot i förhållande till antalet individer i gruppen (2008) Sid 8 Flyttning bland individer i olika åldersgrupper 16-19 år -110 20-29 år +341 30-39 år -204 40-64 år -198 0-15 år -102 65- år +352 1053 inv. 1891 inv.2073 inv.5790 inv. Antal invånare 2008 Förändring t o m 2012 ”Flyttningskvot” * +2,7-4,0+3,9+0,9 Inflyttare 2010-2013: -Totalt - Män - Kvinnor +552 +312 +240 Utflyttare 2010-2013: - Totalt - Män - Kvinnor -425 -225 -200 Netto +127 +87 +40 Inflyttare 2010-2013: -Totalt - Män - Kvinnor +234 +103 +131 Utflyttare 2010-2013: - Totalt - Män - Kvinnor -180 -88 -92 Netto +54 +15 +39 3291 inv. +3,9 3968 inv. +1,4 Inflyttare 2010-2013: -Totalt - Män - Kvinnor +484 +275 +209 Utflyttare 2010-2013: - Totalt - Män - Kvinnor -403 -230 -173 Netto +81 +45 +36 +1445 +712 +733 -1520 -726 -794 Netto -75 -14 -61 Inflyttare 2010-2013: -Totalt - Män - Kvinnor Utflyttare 2010-2013: - Totalt - Män - Kvinnor +239 +114 +125 -211 -93 -118 Netto +28 +21 +7 Inflyttare 2010-2013: -Totalt - Män - Kvinnor Utflyttare 2010-2013: - Totalt - Män - Kvinnor +601 +315 +286 -550 -281 -269 Netto +51 +34 +17 Inflyttare 2010-2013: -Totalt - Män - Kvinnor Utflyttare 2010-2013: - Totalt - Män - Kvinnor


Ladda ner ppt "SAMMANFATTANDE REDOVISNING av Befolknings- och flyttningsstatistik för Tranås Kommun Februari 2015 Analyshuset Befolkningsstatistik 2009-2012 resp. flyttningsstatistik."

Liknande presentationer


Google-annonser