Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillväxtfakta Ulricehamn 2014 (med jämförandekommunerna Kristinehamn & Vetlanda)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillväxtfakta Ulricehamn 2014 (med jämförandekommunerna Kristinehamn & Vetlanda)"— Presentationens avskrift:

1 Tillväxtfakta Ulricehamn 2014 (med jämförandekommunerna Kristinehamn & Vetlanda)

2 BEFOLKNING, SYSSELSÄTTNING OCH SKATTEKRAFT – UTVECKLING OCH KOMMUNPLACERING(1-290), 1 OCH 3 ÅR

3 BEFOLKNINGSUTVECKLING 1950-2013

4 BEFOLKNINGSUTVECKLING – 2003-2013 OCH 2013

5 BEFOLKNINGSFLÖDEN 2013 FÖDDA - AVLIDNA = FÖDELSENETTO 230 262 -32 INFLYTTADE - UTFLYTTADE = FLYTTNETTO 1179 951 +228

6 BEFOLKNINGSSTRUKTUR – ÅLDERSFÖRDELNING 2013

7 BEFOLKNINGSSTRUKTUR – FÖRSÖRJNINGSKVOT 2012

8 SYSSELSÄTTNINGSGRAD 2012

9 SYSSELSÄTTNINGSUTVECKLING 2007-2012

10 NÄRINGSSTRUKTUR DAGSYSSELSATTA 2012 Övriga tjänster: ex. Företagstjänster Information/kommunikation, Transport, Kreditinstitut/Försäkring FÖRÄNDRING AV NÄRINGSSTRUKTUR DAGSYSSELSATTA 2000-2012 RIKET

11 FÖRETAGARE – NIVÅ 2012

12 NYFÖRETAGARE – NIVÅ, ÅRSGENOMSNITT 2009-2013

13 ARBETSLÖSHET 2013 – NIVÅ TOTALT OCH UNGDOMAR 18-24 ÅR

14 SKATTEKRAFT UTVECKLING 2008-2013 OCH NIVÅ 2013

15 OMSÄTTNINGSUTVECKLING 2008-2013

16 UTBILDNINGSNIVÅ 2013

17 BEHÖRIGHET TILL GYMNASIESKOLAN 2012/2013 OCH FULLFÖLJD GYMNASIEUTBILDNING 2013

18 SMÅHUSPRISER UTVECKLING 2008-2013 OCH NIVÅ 2013

19 NYBYGGANDE – NIVÅ, ÅRSGENOMSNITT 2008-2013

20 INPENDLING UTVECKLING 2007-2012 OCH NIVÅ 2012

21 UTPENDLING UTVECKLING 2007-2012 OCH NIVÅ 2012

22 Förklaringar Ekonomi - Småhuspris (Priset på småhus, 2013) - Småhusprisutveckling (Utveckling av priset på småhus, 2008-2013) - Skattekraft (Skatteunderlag, kr per invånare, 2013) - Skattekraftsutveckling (Utveckling av skatteunderlag 2008-2013, 2010-2013 och 2013) - Omsättningsutveckling (Utveckling av företag och andra momspliktiga verksamheters ekonomiska omsättning, 2008-2013) Arbetsmarknad, Utbildning och Näringsliv - Sysselsättningsgrad (Andel förvärvsarbetande dagbefolkning av befolkningen 20-64 år, 2012) - Sysselsättningsutveckling (Utveckling av den förvärvsarbetande dagbefolkningen 2007-2012, 2009-2012 resp. 2012) - Arbetslösa 16-64 år (Andel arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd 16-64 år i relation till total arbetskraft 16-64 år, 2013) - Nyföretagande (Antal nya företag per 1000 invånare, årsgenomsnitt 2009-2013) - Företagare (Andel företagare i relation till totala antalet förvärvsarbetande, 2012) - Högutbildade (Andelen högskoleutb.(minst treårig eftergymnasial examen) av befolkningen > 16-74 år, 2013) - Behöriga till gymnasieskolan (Andel som avslutat åk 9 som är behöriga till gymnasieskolan, läsåret 2012/2013) - Fullföljd gymnasieutbildning (Andel som fullföljt gymnasieutbildning inom 4 år, startår 2009) Befolkning och byggande - Befolkningsutveckling (Befolkningsutveckling, 1950-2013, 2003-2013, 2010-2013 och 2013) - Befolkningsstruktur – 2013-12-31 - Nybyggande (Nybyggda lägenheter och småhus per 1000 inv, årsgenomsnitt 2008-2013) Pendling - Inpendling (Andel arbetsinpendlare i relation till totalt dagsysselsatta, 2012) - Utpendling (Andel arbetsutpendlare i relation till totalt nattsysselsatta, 2012) - Inpendlingsutveckling (Antal arbetsinpendlare 2012/Antal arbetsinpendlare 2007) - Utpendlingsutveckling (Antal arbetsutpendlare 2012/Antal arbetsutpendlare2007) Källor för nyckeltalen är SCB, Skolverket, Arbetsförmedlingen och Nyföretagarcentrum


Ladda ner ppt "Tillväxtfakta Ulricehamn 2014 (med jämförandekommunerna Kristinehamn & Vetlanda)"

Liknande presentationer


Google-annonser