Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Liv & Hälsa ung Alkohol Narkotika Dopning Tobak Källa: ”Alkohol Narkotika Dopning Tobak resultat 2004-2014” www.landstingetsormland.se/lhu www.landstingetsormland.se/lhu.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Liv & Hälsa ung Alkohol Narkotika Dopning Tobak Källa: ”Alkohol Narkotika Dopning Tobak resultat 2004-2014” www.landstingetsormland.se/lhu www.landstingetsormland.se/lhu."— Presentationens avskrift:

1 Liv & Hälsa ung Alkohol Narkotika Dopning Tobak Källa: ”Alkohol Narkotika Dopning Tobak resultat 2004-2014” www.landstingetsormland.se/lhu www.landstingetsormland.se/lhu

2 ” Bra och viktiga frågor i dagens samhälle. Många vågar nog inte erkänna allt de egentligen har gjort, men när det är anonymt kanske man ka ta fram hur det egentligen är och hjälpa dem” Röst från Liv & Hälsa ung

3 Enkätundersökning riktad till elever Följande årskurser 2014 – 5, 7 och 9 i grundskolan – 2 gymnasiet – särskolan årskurs 7 - 4 på gymnasiet Undersökningen genomförs på lektionstid Frågeområden: livsvillkor, levnadsvanor, hälsa Genomförts 2004, 2006, 2008, 2011 och 2014 Om Liv & Hälsa ung

4 Liv & Hälsa ung 2014 135 skolor deltog i undersökningen (av 150 möjliga), sammanlagt ca 9 600 elever. Svarsfrekvens: Åk 5Åk 7Åk 9Åk 2 gymn.Särskolan 94 %90 %85 %84 %86 %

5 På länsnivå ger resultaten en bra generell bild av hälsa, livsvillkor och levnadsvanor hos skolungdomar På länsnivå kan jämförelser mellan olika undersökningsår visa på faktiska trender över tid Viktigt att komma ihåg att livsvillkor, levnadsvanor och hälsa påverkar varandra i ett komplext samspel Hur ska resultaten tolkas?

6 Andel elever som röker dagligen %

7 Andel elever som röker ibland %

8 Andel elever som uppger att det inte är okej för deras föräldrar att de röker %

9 Andel elever som snusar dagligen %

10 Andel elever som rökt vattenpipa de senaste 12 månaderna %

11 Andel elever som rökt vattenpipa en gång i månaden eller mer (av de som har rökt) %

12 Andel elever som druckit alkohol någon gång %

13 Andel elever som varit berusad någon gång (av de som druckit) %

14 Andel elever som druckit alkohol under de senaste 12 månaderna %

15 Andel elever som druckit sig berusade minst en gång i månaden senaste året (av de som druckit) %

16 Andel elever som druckit sig berusade minst en gång i veckan senaste året (av de som druckit) %

17 Andel elever som uppger att det inte är okej för deras föräldrar att de dricker alkohol %

18 Andel elever som får vanligtvis alkohol från föräldrar (köper ut/bjuder) %

19 Diskussionsfråga: På vilket sätt märks den positiva utvecklingen av minskad tobak och alkohol i skolan/samhället? Vad tror jag/vi har haft störst betydelse för utvecklingen? Vilka utmaningar finns för att den positiva trenden ska kunna fortsätta?

20 Andel elever som någon gång använt narkotika %

21 Andel elever som känner till någon som kan ge/sälja narkotika till dem %

22 Narkotikaanvändning visar på en oroande utveckling: Vad kan vi göra i vår organisation för att påverka detta? Hur samverkar vi med andra verksamheter? Möjligheter och hinder i arbetet

23 Mer om Liv & Hälsa ung www.landstingetsormland.se/lhu


Ladda ner ppt "Liv & Hälsa ung Alkohol Narkotika Dopning Tobak Källa: ”Alkohol Narkotika Dopning Tobak resultat 2004-2014” www.landstingetsormland.se/lhu www.landstingetsormland.se/lhu."

Liknande presentationer


Google-annonser