Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Årshjul till socialförvaltning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Årshjul till socialförvaltning"— Presentationens avskrift:

1 Årshjul till socialförvaltning 2014-09-19
Januari Arbetsmiljörapport Uppgiftslämnande inför bokslut; ekonomi samt uppföljning av mål i verksamhetsplan till SN och KS per den sista december Mätperiod oplanerade sjuktransporter v. 5-12 Färdigställande av patientsäkerhetsberättelse Revidering av avgiftsreglemente Revidering av delegeringsförteckning Revidering av dokumenthanteringsplaner Februari Uppgiftslämnande inför prognos; innehåller såväl ekonomi som nyckeltal till SN per den sista januari Färdigställande av kvalitetsbokslut Framtagande av underlag för äskande inför kommande års budget Mars Uppgiftslämnande inför prognos; innehåller såväl ekonomi som nyckeltal till SN per den sista februari Skyddsrond Underlag till nästa års personalbudget PPM Trycksår och Fall v.10 PPM BHK v.12-13 Mätning ”mål & mått” vecka 12-13 Uppsökande 75-års verksamhet Styrgrupp gör analys inför val av förbättringsområden Start medarbetarsamtal April Uppgiftslämnande inför prognos; innehåller såväl ekonomi, nyckeltal och uppföljning av mål i verksamhetsplan till SN och KS per den sista mars Arbetsmiljöenkät Mätperiod Mest sjuka äldre Maj 1:a måndagen, introduktionsdagdag för nyanställda Uppgiftslämnande inför prognos; innehåller såväl ekonomi som nyckeltal per den sista april Framarbetande av målformuleringar för kommande års verksamhetsplan Styrgrupp går igenom analysmaterial utifrån valda förbättringsområden Juni Uppgiftslämnande inför prognos; innehåller såväl ekonomi som nyckeltal till SN per den sista maj Augusti Uppgiftslämnande inför prognos/delårsbokslut; innehåller såväl ekonomi, nyckeltal och uppföljning av mål i verksamhetsplan till SN och KS per den sista juni Skicka ut uppföjlningsenkät till sommarvikarier September Uppgiftslämnande inför prognos; innehåller såväl ekonomi som nyckeltal till SN per den sista augusti Skyddsrond checklista inför arbetsmiljö/kvalitetsrunda i november Psykiatriöverenskommelsen - 30 september – Leverans av bedömningsunderlag i SKL:s webbverktyg till slutbedömning från kommuner och landsting – Grundkrav 2 Uppsökande 75-års verksamhet Inrapportering av uppgifter till Kolada Uppföljning/utvärdering av sommaren PPM Trycksår och Fall v.37 Mätning ”mål & mått” vecka 39-40 Oktober 1:a måndagen, introduktionsdag för nyanställda Uppgiftslämnande inför prognos; innehåller såväl ekonomi, nyckeltal samt uppföljning av mål i verksamhetsplan till SN och KS per den sista september Arbetsmiljöenkät PPM BHK v.42-43 Influensavaccination patienter Frågeformulär kvalitetsrevision sista svarsdatum 11/10 Psykiatriöverenskommelsen - 1 november – leverans av bedömningsunderlag i SKL:s webbverktyg till slutbedömning från kommuner och landsting – Grundkrav 1 Psykiatriöverenskommelsen – 1 november – leverans av bedömningsunderlag i SKL:s webbverktyg till slutbedömning från kommuner och landsting – prestationsmål Inlämning till Kolada 31 oktober Styrgrupp går igenom analysmaterial utifrån valda förbättringsområden November Uppgiftslämnande inför prognos; innehåller såväl ekonomi som nyckeltal till SN per den sista oktober Influensavaccination pat. o personal Mätperiod Mest sjuka äldre Uppföljning av ledstjärnor, sista svarsdatum 30/11 Start lönesamtal December Uppgiftslämnande inför prognos; innehåller såväl ekonomi som nyckeltal till SN per den sista november Inredan: Socialtjänst/Organisation och verksamhet SN Socialnämnd PPM Punktprevalensmätning, SKL Sveriges kommuner och landsting KS Kommunstyrelsen BHK Basalahygienrutiner och klädregler Mål & mått – för en fungerande vårdkedja av mest sjuka äldre i Skaraborg


Ladda ner ppt "Årshjul till socialförvaltning"

Liknande presentationer


Google-annonser