Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Protein Science Masterinriktningar/masterprogram i kemisk biologi respektive teknisk biologi: Notera; - En KBcv-student som läser Industrial Biotechnology.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Protein Science Masterinriktningar/masterprogram i kemisk biologi respektive teknisk biologi: Notera; - En KBcv-student som läser Industrial Biotechnology."— Presentationens avskrift:

1 Protein Science Masterinriktningar/masterprogram i kemisk biologi respektive teknisk biologi: Notera; - En KBcv-student som läser Industrial Biotechnology and Production får en civilingenjörsexamen i kemisk biologi men en masterexamen i teknisk biologi. - En KBcv-student som aktivt väljer att läsa TB-profilen Sensorer och material i biomedicinen, får en civilingenjörsexamen i kemisk biologi med individuell profil samt en masterexamen i teknisk biologi. - En TB-student som aktivt väljer att läsa KB-profilen Protein Science and Technology, får en civilingenjörsexamen i teknisk biologi med individuell profil samt en masterexamen i kemisk biologi. KBcvTB Protein Science and Technology Sensorer och material i biomedicinen Industriell bioteknik och produktion

2 Generellt för alla master- inriktningar på KBcv och TB Inriktningskurser inom ämnet Breddande ”ingenjörs”-kurser Många projektuppgifter Valfria utrymmen Examensarbete 30hp (helst externt) OBS! Tänk på att vissa kurser i programplanen kan läsas antingen år 4 eller 5 även om de bara dyker upp på en placering i studiehandboken.

3 För masterexamen gäller specifikt: Kursfordringar omfattande totalt 120hp Av dessa 120hp ska minst 90hp kurser vara klassade på avancerad nivå (inklusive examensarbetet). Av dessa 90hp avancerade kurser ska minst 60hp vara inom det ämne som masterexamen utfärdas i (inklusive examensarbetet).

4 Ytterligare krav för teknologie masterexamen För teknologie masterexamen finns ett matematikkrav på 45hp som inkluderar matematikkurser samt vissa andra kurser med väsentligt matematiskt inslag såsom mekanik, fysikalisk kemi samt reglerteknik (lista på vilka kurser som kan räknas in finns i Studiehandboken under punkten övrigt). Ni måste läsa ytterligare en kurs i matematik / tillämpad matematik under år 4 eller 5

5 Kurser som är obligatoriska för alla masterinriktningar på KBcv och TB Försöksplanering och biostatistik 6hp Biotekniska problem är ofta komplexa och resultaten påverkas av flera faktorer. Kunskaper om planering av försök samt val av modell för försöksresultaten, förmåga att bedöma modellens giltighet och dra slutsatser av analyserna är av stor vikt. Entreprenörskap och start av nya verksam- heter 6hp - Är idén värd att satsa på? Träning i att uppfatta och förädla idéer. - ”Best practice” - Processförståelse från idé till realisering


Ladda ner ppt "Protein Science Masterinriktningar/masterprogram i kemisk biologi respektive teknisk biologi: Notera; - En KBcv-student som läser Industrial Biotechnology."

Liknande presentationer


Google-annonser