Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Biomedicinarprogrammet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Biomedicinarprogrammet"— Presentationens avskrift:

1 Biomedicinarprogrammet
Medicinsk fakultet Enda programmet som inte är en yrkesutbildning 3-årig kandidatutbildning nerkrympt från 4 år Medicinsk fakultet: På gott och ont Stora resurser men fakulteten inte så bra på marknadsföring, har aldrig tyckt att de behövt marknadsföra medicinska utbildningarna

2 Vad skiljer biomedicinarprogrammet från de biologiska utbildningarna?
klinisk medicinsk inriktning från DNA-nivå till hela människans fysiologi inriktat på friska kroppens biologi och på hur sjukdomar uppstår Programspecifika ämnen: läkemedelskemi, anatomi, farmakologi, neurobiologi, fysiologi, sjukdomslära, försöksdjursvetenskap

3 Att sälja biomedicinarprogrammet
Är du intresserad av biomedicinsk forskning? Vill du utveckla och utvärdera nya behandlingar för att förebygga, lindra och bota sjukdomar? Biomedicin syftar till att fördjupa kunskapen om den friska och sjuka människans biologi och som föreredelse till arbete med medicinsk forskning vid universitet och läkemedelsindustri. Som biomedicinare får du teoretiska och praktiska kunskaper i dagens och morgondagens biomedicinska forskningsverksamhet. Du lär dig att självständigt identifiera och analysera medicinska frågeställningar inom biomedicinsk forskning och utveckling. Hur rekryterar vi studenter till programmet? Från ingressen i programbladet

4 Hur ska vi sälja? Annonsera Fin, ny informativ hemsida (finns ej än)
Studentambassadörer: betald resa färdigt ppt/over head info material att dela ut

5 Arbetsmarknad • Klinisk läkemedelsprövning • Bioteknik
• Forskarutbildning • Klinisk läkemedelsprövning många läser CDD-kursen klinisk läkemedelsutveckling • Bioteknik • Läkemedelsindustri arbete med forskning, utveckling, produktion och information

6 Arbetsmarknadsdagar Sept: Head hunter, repr. Naturvetareförbundet samt karriärrådgivare December: Arbetsmarknadsdag ordnad med biomedicinska föreningen på KI (ordnad av studenterna själva) I vår: ”Pharmada” Arbetsmarknadsdag med Farmaceuterna

7 Organisation Programkommitté 8 lärarrepresentanter (kursledare)
3 studentrepresentanter ordförande studierektor koordinator för examensarbete studievägledare och sekreterare lyder under GRUNK (medicinska fakultetens grundutbildningskommitté) möten varje månad Hur drivs programmet?

8 Starka sidor Kontakter med arbetsmarknaden
god anställningsbarhet, de får jobb! Starkt forskningsförberedande eftertraktade i forskningen Mycket engagerade studenter BMF biomedicinska föreningen förnyelse av utbildningen många positiva förslag marknadsföring av programmet gymnasier utbildningsmässor arbetsgivare Mycket engagerade studenter

9 Svaga sidor Ingen yrkesutbildning
men starkt forskningsförberedande Andrahandsval för de som vill bli läkare avhopp Har varit dåliga på marknadsföring

10 Studieplan Allmän och biofysikalisk kemi 15 hp
Termin 1 Allmän och biofysikalisk kemi 15 hp Organisk Kemi och läkemedelskemi Termin 2 Anatomi 7,5 h Cellbiologi och biokemi 22,5 hp Termin 3 Vävnadsbiologi med embryologi 15 hp Neurobiologi med farmakologi 15 hp Termin 4 Bioinfor-matik och statistik 4,5 hp Försöksdjursvetenskap 3 hp Medicinsk fysiologi 22,5 hp Termin 5 Medicinsk genetik 7,5 hp Bakteriologi med immunologi 9 hp Virologi och immunologi 13,5 hp Termin 6 Sjukdomslära 15 hp Examensarbete 15 hp

11 Masterprogram Forensisk vetenskap Biomedicin ”allmänt”
programledare Marie Allen start HT 2008 20 studenter svenska Biomedicin ”allmänt” start HT 2010 studenter engelska

12 Forensisk vetenskap År 1
Termin 1: 7.5 hp Forensisk vetenskap och kriminalteknik UU/PHS 18 hp Forensisk genetik och medicin UU 4.5 hp Projektledning UU Termin 2: 15 hp Kriminologi SU 15 hp Kriminalteknisk kemi UU År 2 Termin 3: 30 hp Analytisk toxikologi UU Termin 4: 30 hp Examensarbete Programmet vänder sig till personer som avser att arbeta vid kriminaltekniska avdelningar eller laboratorier inom rättsväsendet. Den breda toxikologiska och kemiska kompetensen möjliggör arbete vid rättskemiska, rättssmedicinska oc toxikologiska laboratorier. Utbildningen ger också en bred humangenetisk, molekyläbiologisk och kemisk kunskap vilket medfför att en arbetsmarknad inom livsmedelsindustri, läkemedelsindustri, miljöbevakning och bioteknikindustri kan förväntas.

13 Masterprogram i Biomedicin
Tema: från den sjuka hjärnan och den sjuka kroppen till hur hittar man nya läkemedel? hur gör man nya läkemedel? hur utvärderar man nya läkemedel?

14 År 1 Termin 1 Period 1 Avancerad neurobiologi med hjärnans sjukdomar Period 2 Integrativ medicin - inriktning folksjukdomar Termin 2 Period 1 Drug target evaluation and identification Period 2 Läkemedelsdesign - från idé till produkt alternativ: Examens projekt Magisterexamen År 2 Termin 3 Valbara inriktningar: 1. CDD (Klinisk läkemedelsutveckling) 2. Projektrotation (UGSBR?) 3. Entreprenörkolan 4. Valfria kurser Termin 4 Examensarbete


Ladda ner ppt "Biomedicinarprogrammet"

Liknande presentationer


Google-annonser