Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Biomedicine and Methods in Medical Diagnostics Biomedicin och metoder inom medicinsk diagnostik Master program 120 hp inriktning Klinisk laboratoriemedicin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Biomedicine and Methods in Medical Diagnostics Biomedicin och metoder inom medicinsk diagnostik Master program 120 hp inriktning Klinisk laboratoriemedicin."— Presentationens avskrift:

1 Biomedicine and Methods in Medical Diagnostics Biomedicin och metoder inom medicinsk diagnostik Master program 120 hp inriktning Klinisk laboratoriemedicin

2 Biomedicin och metoder inom medicinsk diagnostik masterprogram 120 hp inriktning Klinisk laboratoriemedicin (behörighet: Biomedicinsk analytikerexamen) inriktning Experimentell medicin inriktning Bild- och funktionsdiagnostik

3 ÅR 1 HT/VT (start ht2013) HT Obligatoriska kurser BMLV, Forskningsprocessen 15 hp (halvfart under hela terminen) BMLV, Laboratoriemedicinsk diagnostik 7,5 hp (halvfart under del av terminen) BMLV, Handledarutbilning, 7,5 hp (kvartsfart under hela terminen) VT Obligatorisk kurs BMLV, Tillämpad laboratoriemetodik 15 hp Valbara kurser BMLV, Examensarbete 15 hp Medicin, Applicerad mikrobiologi och immunologi 15 hp Medicin, Patofysiologi på cellulär nivå 15 hp Medicin, Humangenetik med tillämpad bioinformatik 15 hp BMLV, Laboratoriemedicinska metoder 15 hp Övriga valbara kurser inom ORU ÅR 2 HT/VT (start ht2014) HT Obligatorisk kurs BMLV, Forskningsöversikt och design 15 hp Valbara kurser BMLV, Medicinsk och klinisk kemi 15 hp BMLV, Tumörpatologi 15 hp Medicin, Onkologi 15 hp Medicin, Fysiologi och anatomi 15 hp Medicin, Farmakologi och sjukdomslära 15 hp Övriga valbara kurser inom ORU Obligatorisk kurs BMLV, Examensarbete 45 hp VT Obligatorisk kurs BMLV, Examensarbete 30 hp, alt. forts BMLV, Examensarbete 45 hp

4 År 1 HT BMLV, Forskningsprocessen 15 hp BMLV, Handledarutbildning 7,5 hp BMLV, Laboratoriemedicinsk diagnostik 7,5 hp

5 Prel. Schema ht13 kurser: Forskningsprocessen, 15 hp Laboratoriemedicinsk diagnostik, 7,5 hp Handledarutbildning, 7,5 hp

6 BMLV, Forskningsprocessen 15 hp Halvfart, HT år 1 Kursmål: Vetenskapsteori Tillämpa forskningsprocessen Informationshantering Statistik och grundläggande studiedesign Forskningsetik Kvalitativa metoder Vetenskaplig kommunikation och presentationstekniker Kvalitetssäkring Examinationsformer: Presentationsteknik 2.5 hp, Litteraturstudie 5 hp, Opponentskap 2.5 hp, Statistik 5 hp

7 År 1 HT BMLV, Forskningsprocessen 15 hp BMLV, Handledarutbildning 7,5 hp BMLV, Laboratoriemedicinsk diagnostik 7,5 hp

8 BMLV, Laboratoriemedicinsk diagnostik – inriktad 7,5 hp Halvfart, HT år 1 Kursmål: Kursen avser att integrera teoretiska kunskaper med praktisk laborativ tillämpning för att ge förståelse för laboratoriemetodik inom diagnostik av olika sjukdomstillstånd. Specifika områden som kan behandlas är bland annat: Cellodlingsmetoder Immunokemiska metoder Mikrobiologiska metoder Molekylärgenetiska metoder Histopatologiska metoder Kemiska och biokemiska metoder God laboratoriepraxis ackreditering/standardisering, interna och externa kvalitetskontroller, laboratoriehygien samt riskbedömning. Examinationsformer: Metodikpresentation 2 hp Laborationsrapporter och seminarier 4 hp Laboratoriemedicinsk metodik 1,5 hp

9 Ex. på ett upplägg av BMLV, Laboratoriemedicinsk diagnostik – inriktad 7,5 hp Cellodling Western Blot Mikroskopering/ IHC RT PCR?

10 År 1 HT BMLV, Forskningsprocessen 15 hp BMLV, Handledarutbildning 7,5 hp BMLV, Laboratoriemedicinsk diagnostik 7,5 hp

11 BMLV, Handledarutbildning 7,5 hp Kvartsvfart, HT år 1 Kursens huvudsakliga innehåll Ramar för verksamhetsförlagd utbildning Teoretiska perspektiv på lärande Teoretiska perspektiv på kunskap Sytematisk reflektion Didaktik Kommunikation i verksamhetsförlagd utbildning Genusaspekter och mångkulturaliteter i verksamhetsförlagd utbildning Verksamhetsförlagd utbildning i ett mångkulturellt samhälle Examinationsformer: Individuell skriftlig hemtentamen,Teoretiska utgångspunkter på verksamhetsförlagd utbildning, 4,5 hp. Gruppuppgift, examineras i webbaserat seminarium, Analys av handledningssituation, 3 hp.

12 ÅR 1 HT/VT (start ht2013) HT Obligatoriska kurser BMLV, Forskningsprocessen 15 hp (halvfart under hela terminen) BMLV, Laboratoriemedicinsk diagnostik 7,5 hp (halvfart under del av terminen) BMLV, Handledarutbilning, 7,5 hp (kvartsfart under hela terminen) VT Obligatorisk kurs BMLV, Tillämpad laboratoriemetodik 15 hp Valbara kurser BMLV, Examensarbete 15 hp Medicin, Applicerad mikrobiologi och immunologi 15 hp Medicin, Patofysiologi på cellulär nivå 15 hp Medicin, Humangenetik med tillämpad bioinformatik 15 hp BMLV, Laboratoriemedicinska metoder 15 hp Övriga valbara kurser inom ORU ÅR 2 HT/VT (start ht2014) HT Obligatorisk kurs BMLV, Forskningsöversikt och design 15 hp Valbara kurser BMLV, Medicinsk och klinisk kemi 15 hp BMLV, Tumörpatologi 15 hp Medicin, Onkologi 15 hp Medicin, Fysiologi och anatomi 15 hp Medicin, Farmakologi och sjukdomslära 15 hp Övriga valbara kurser inom ORU Obligatorisk kurs BMLV, Examensarbete 45 hp VT Obligatorisk kurs BMLV, Examensarbete 30 hp, alt. forts BMLV, Examensarbete 45 hp

13 År 1 VT BMLV, Tillämpad laboratoriemetodik 15 hp BMLV, Examensarbete 15 hp BMLV, Applicerad mikrobiologi och immunologi 15 hp Medicin, Patofysiologi på cellulär nivå 15 hp Medicin, Humangenetik med tillämpad bioinformatik 15 hp Övriga valbara kurser inom Oru BMLV, Laboratoriemedicinska metoder 15 hp

14 BMLV, Tillämpad laboratoriemetodik 15 hp Kursens huvudsakliga innehåll Allmänt -Biomedicinsk laboratoriemetodik inom valt specialområde inom biomedicinska analytikers kompetens- och ansvarsområde - författningar inom biomedicinska analytikers arbetsfält - verksamhetsförlagd utbildning inom något kliniskt laboratoriemedicinskt arbetsfält Kursens huvudsakliga innehåll utifrån studentens val av vfu-område 1. Transfusionsmedicin och immunologi 2. Klinisk kemi 3. Mikrobiologi och immunologi 4. Patologi och morfologisk cellbiolog 5. Molekylärgenetik

15 År 1 VT BMLV, Tillämpad laboratoriemetodik 15 hp BMLV, Examensarbete 15 hp BMLV, Applicerad mikrobiologi och immunologi 15 hp Medicin, Patofysiologi på cellulär nivå 15 hp Medicin, Humangenetik med tillämpad bioinformatik 15 hp Övriga valbara kurser inom Oru BMLV, Laboratoriemedicinska metoder 15 hp

16 Exempel på ett upplägg av BMLV Laboratoriemedicinska metoder, 15 hp Cellodling RNA preparation och proteinpreparation Microarray Bioinformatik siRNA Kontroll

17 ÅR 1 HT/VT (start ht2013) HT Obligatoriska kurser BMLV, Forskningsprocessen 15 hp (halvfart under hela terminen) BMLV, Laboratoriemedicinsk diagnostik 7,5 hp (halvfart under del av terminen) BMLV, Handledarutbilning, 7,5 hp (kvartsfart under hela terminen) VT Obligatorisk kurs BMLV, Tillämpad laboratoriemetodik 15 hp Valbara kurser BMLV, Examensarbete 15 hp Medicin, Applicerad mikrobiologi och immunologi 15 hp Medicin, Patofysiologi på cellulär nivå 15 hp Medicin, Humangenetik med tillämpad bioinformatik 15 hp BMLV, Laboratoriemedicinska metoder 15 hp Övriga valbara kurser inom ORU ÅR 2 HT/VT (start ht2014) HT Obligatorisk kurs BMLV, Forskningsöversikt och design 15 hp Valbara kurser BMLV, Medicinsk och klinisk kemi 15 hp BMLV, Tumörpatologi 15 hp Medicin, Onkologi 15 hp Medicin, Fysiologi och anatomi 15 hp Medicin, Farmakologi och sjukdomslära 15 hp Övriga valbara kurser inom ORU Obligatorisk kurs BMLV, Examensarbete 45 hp VT Obligatorisk kurs BMLV, Examensarbete 30 hp, alt. forts BMLV, Examensarbete 45 hp

18 År 2 HT BMLV, Forskningsöversikt och design 15 hp Medicin, Medicinsk och klinisk kemi 15 hp BMLV, Examensarbete 45 hp Övriga valbara kurser inom Oru BMLV, Tumörpatologi 15 hp Medicin, Farmakologi och sjukdomslära 15 hp Medicin, Onkologi 15 hp Medicin, Fysiologi och anatomi 15 hp

19 BMLV, Forskningsöversikt och design 15 hp Halvfart, år 2 HT Kursmål: Hur man ställer en vetenskaplig fråga, studiedesign, powerberäkning, etik (djur+ biobank + human) Skriva och bedöma en ansökan om forskningsfinansiering Presentera forskningsdata Kunskap och förståelse för klinisk prövning och GCP Examinationsformer Forskningsdesign 5 hp, Anslagsansökan 5 hp, Forskningspresentation 2 hp, Klinisk prövning 3 hp

20 År 2 HT BMLV, Forskningsöversikt och design 15 HP Medicin, Medicinsk och klinisk kemi 15 hp BMLV, Examensarbete 45 hp Övriga valbara kurser inom Oru BMLV, Tumörpatologi 15 hp Medicin, Farmakologi och sjukdomslära 15 hp Medicin, Onkologi 15 hp Medicin, Fysiologi och anatomi 15 hp

21 ÅR 1 HT/VT (start ht2013) HT Obligatoriska kurser BMLV, Forskningsprocessen 15 hp (halvfart under hela terminen) BMLV, Laboratoriemedicinsk diagnostik 7,5 hp (halvfart under del av terminen) BMLV, Handledarutbilning, 7,5 hp (kvartsfart under hela terminen) VT Obligatorisk kurs BMLV, Tillämpad laboratoriemetodik 15 hp (halvfart under hela terminen) Valbara kurser BMLV, Examensarbete 15 hp (halvfart under hela terminen) Medicin, Applicerad mikrobiologi och immunologi 15 hp (halvfart under hela terminen) Medicin, Patofysiologi på cellulär nivå 15 hp (halvfart under hela terminen) Medicin, Humangenetik med tillämpad bioinformatik 15 hp (halvf. under del av term.) BMLV, Laboratoriemedicinska metoder 15 hp (halvfart under hela terminen) Övriga valbara kurser inom ORU ÅR 2 HT/VT (start ht2014) HT Obligatorisk kurs BMLV, Forskningsöversikt och design 15 hp (halvfart under hela terminen) Valbara kurser BMLV, Medicinsk och klinisk kemi 15 hp (halvfart under hela terminen) BMLV, Tumörpatologi 15 hp (halvfart under hela terminen) Medicin, Onkologi 15 hp Medicin, Fysiologi och anatomi 15 hp Medicin, Farmakologi och sjukdomslära 15 hp Övriga valbara kurser inom ORU Obligatorisk kurs BMLV, Examensarbete 45 hp VT Obligatorisk kurs BMLV, Examensarbete 30 hp, alt. forts BMLV, Examensarbete 45 hp

22 År 2 VT BMLV, Examensarbete 30 hp (fördjupningsarbete) Forts BMLV, Examensarbete 45 hp

23 Sista anmälningsdag till höstens utbildningar är 15 april. Anmälan öppnar 15 mars. För mer info se www.oru.se och www.studera.nuwww.oru.se Välkommen med ansökningar!


Ladda ner ppt "Biomedicine and Methods in Medical Diagnostics Biomedicin och metoder inom medicinsk diagnostik Master program 120 hp inriktning Klinisk laboratoriemedicin."

Liknande presentationer


Google-annonser