Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LEDARTRÄFF Torsdag den 13 mars 2008. Nolltolerans Införs i Uppland 1 april 2008.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LEDARTRÄFF Torsdag den 13 mars 2008. Nolltolerans Införs i Uppland 1 april 2008."— Presentationens avskrift:

1 LEDARTRÄFF Torsdag den 13 mars 2008

2 Nolltolerans Införs i Uppland 1 april 2008

3 Nolltolerans i Knivsta IK Nolltolerans Bakgrund Syfte Målgrupp Ansvar

4 Nolltolerans i Knivsta IK Bakgrund Under en följd av år har tendensen till ökat våld skett, verbalt och fysiskt, och detta sprider sig allt längre ner i åldrarna Klimatet har blivit sämre och tuffare i samband med matcher, vilket försvårar situationen för ledare, spelare och domare

5 Nolltolerans i Knivsta IK Bakgrund – SvFF SvFF vill att alla distrikt 2008 har en policy för arbetet med Nolltolerans och att budskapet om Nolltolerans sprids i distriktet Många har redan idag nolltolerans/noll-vision. Tex. Skåne och Stockholm

6 Nolltolerans i Knivsta IK Bakgrund forts. Föreningar har kontaktat UFF om att Upplands fotbollsförbund och att alla föreningar måste göra något tillsammans… En arbetsgrupp har arbetat med frågan under 2007 Åtgärder har tagits fram, flera av dem är förebyggande åtgärder, för att minska våld/hot och ordningsstörningar

7 Nolltolerans i Knivsta IK Nolltolerans Nolltolerans gäller såväl ungdomsfotboll som seniorfotboll i distriktet

8 Nolltolerans i Knivsta IK Syfte Ett bättre arbetsklimat för våra spelare, ledare och domare Att fler tycker att det är roligt att spela, vara ledare och domare Att kunna behålla våra ledare, spelare, domare längre inom fotbollen Att kunna rekrytera spelare, ledare, domare mfl. till fotbollen Att göra fotbollens arena till en trygg och trevlig plats att vara på Minska våld/hot och ordningsstörningar inom fotbollen och därmed bl a uppnå:

9 Nolltolerans i Knivsta IK Målgrupp Styrelsen – Fotbollssektion Ledare Spelare Domare Föräldrar

10 Nolltolerans i Knivsta IK Åtgärder av styrelsen – ordf. Knivsta IK har accepterat Nolltolerans genom att skriva under ett åtagande om att införa Nolltolerans i föreningen. Säkerställa att budskapet sprids till föreningens, ledare, spelare och föräldrar. Målet är att alla föreningar ska ha en levande ungdomspolicy utifrån FSLL eller verksamhetsplan – är grunden till ett bra klimat på och kring fotbollsplanen.

11 Nolltolerans i Knivsta IK Åtgärder av fotbollssektionen: Fotbollssektionen ansvarar för att alla ledare tar del av nolltolerans Delar ut ledarkort och arkiverar kvittenser

12 Nolltolerans i Knivsta IK Åtgärder i föreningen: Matchvärdar ska finnas vid barn och ungdomsmatcher för att få ett bra klimat runt matchen. Kan vara en förälder. Publik på barn och ungdomsmatcher ska ej stå på samma sida där lagen har sin avbytarbänk i syfte att ledare och spelare ska få ett bra arbetsklimat

13 Nolltolerans i Knivsta IK Åtgärder för ledare: Vid upprepande anmälningar mot en ledare kallas berörd ledare + ordförande till UFF för samtal. Ledarkort – för att få ett ledarkort ska ledaren läsa igenom föreningens direktiv om hur en ledare ska uppträda/vara och sedan skriva under detta för att få ut ett ledarkort. Syftet är att säkerställa att föreningen får ut sitt budskap Ledarna har att informera spelare och föräldrar om Nolltolerans

14 Nolltolerans i Knivsta IK Åtgärder för spelarna: Svordomar och hot mot medspelare, motspelare, domare och publik bestraffas med grov utvisning = regelboken följs strikt: ”En spelare ska utvisas om han/hon använder stötande förolämpande eller smädligt språk och/eller gester” Följande ska leda till grov utvisning: Att använda/skrika ut könsord, hora, bög svartskalle eller liknande smädelser Ungdomsspelare som får fler än 1 grov utvisning kallas till UFF för samtal + ledare och i bedömning fall till fall föreningens ordförande eller representant från fotbollssektionen

15 Nolltolerans i Knivsta IK Åtgärder för domarna: På alla domarutbildningar i distriktet kommer Nolltolerans att ingå Alla domarinstruktörer informeras om nolltolerans för att kunna vara ett stöd till domarna under matchen Domaransvariga i föreningen kommer informeras om nolltolerans för att kunna sprida det till alla föreningsdomare

16 Nolltolerans i Knivsta IK Åtgärder för domarna forts. : Domarrapporterna får ett tillägg där domaren, efter match, ska fylla i hur ordningen varit på och kring planen vad gäller spelare, ledare och publik. Detta får ej ses som en anmälan till förbundet utan mer som ett hjälpmedel för förbundet och föreningarna vid upprepande klagomål. Att i ett tidigt stadium bli uppmärksam på problem. Domaren ska fylla i en ruta på domarrapporten om matchvärd närvarat

17 Nolltolerans i Knivsta IK Nolltolerans Materialet finns på hemsidan Brev till ungdomsledare Brev till spelare Brev till föräldrar Matchvärds uppgifter Ledarkort Kvittens ledarkort Länk till UFF:s hemsida Materialet Nolltolerans

18 Tillsammans kan vi göra skillnad


Ladda ner ppt "LEDARTRÄFF Torsdag den 13 mars 2008. Nolltolerans Införs i Uppland 1 april 2008."

Liknande presentationer


Google-annonser