Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anaeroba bakterier och deras infektioner

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anaeroba bakterier och deras infektioner"— Presentationens avskrift:

1 Anaeroba bakterier och deras infektioner
Åsa Melhus IMV/Sektionen för klinisk bakteriologi

2 Egenskaper hos anaerober
Dominerar i tarmen (ca 95%) Sporbildarna finns överallt, bildar de starkaste toxiner vi känner till idag Infektionerna är vanligen polymikrobiella (flera arter), abscesskaraktär. Hög dödlighet Kräver korta transporttider (<6-8 tim), speciella medier, anaerob miljö Många arter är långsamväxande (minst 4 dagar)

3 Några viktiga anaeroba bakterier
Clostridium spp., sporbildande G+ stavar, ca 100 arter C.perfringens C.tetani C.botulinum C.difficile Propionibacterium spp., G+ stavar, normal hudflora Bacteroides spp., G- stavar, viktigast B. fragilisgruppen Fusibacterium spp., G- stavar Peptostreptococcus spp., G+ kocker

4 Gasbrand

5 Gasbrand Livshotande infektion med intensiv smärta efter trauma/operation Massiv och akut död av muskelvävnad (nekros) med gasbildning, chock, njursvikt Död inom 48 tim Orsakas av framför allt C.perfringens Gasgangrän är en klinisk diagnos - C.perfringens är en vanlig kontaminant i sår. Isoleras även i blod vid terminal cancer

6 C.perfringens - Indelas efter sina dödliga toxiner i 5 typer (A-E)
- Alfa-toxinet det viktigaste - ger massiv hemolys och vävnadsdestruktion av framför allt muskler. Hjärt- och levertoxiskt

7 C.perfringens Kan även orsaka matförgiftning via ett enterotoxin (värmeinstabilt) Inkubationstid 8-24 tim, vattnig diarré efter intag av kontaminerat kött. Undvik att värmehålla mat under 60°C (julbord)

8 Tetanus - stelkramp Inkubationstid några dagar - veckor (beror på avståndet mellan inkörsport och CNS) 3 former: Generell: Vanligast, debut med svårigheter att öppna munnen, stelt leende. Munslem, svettningar, irritabilitet, kramp i ryggmuskulaturen (bryggställning). Vid svårare infektioner rytmrubbningar, blodtrycksproblem m.m. Lokaliserad: Muskulaturen runt inkörsporten Neonatal: U-länder, 90% mortalitet, navelstumpen

9 Opistotonusställning med risus sardonicus
hos en döende soldat

10 C. tetani Finns ffa i jord, tillfälligt bärarskap i tarmen i 0-25% hos människor Svårodlad - mycket syrgaskänslig Orsakar ca 1 miljon infektioner/år. Mortalitet 30-50%. Ju kortare inkubationstid, ju sämre är prognosen Producerar 2 toxiner: värmeinstabila neurotoxinet tetanospasmin och hemolysinet tetanolysin

11 C.tetani Bakterierna liknar trumpinnar vid gramfärgning.

12 Tetanospasmin Genen sitter på en plasmid
Produceras under stationär fas, frigörs då cellen går sönder Binds initialt till perifera nervändar, transporteras via nerver till CNS Fixeras till en viss del av motornervändarna. Blockerar där frigörelse av hämmande neurotransmittorer Leder till smärtsam spastisk paralys (muskeln kan inte slappna av) Toxinbindningen är oåterkallelig - tillfrisknandet beroende av om nya delar av nerver växer fram

13 Immunitet Utvecklas ej efter naturlig infektion, då inte ens en dödlig dos leder till ett immunsvar (< 1 ng/kg kroppsvikt) Profylax via vaccin med tetanustoxoid. Ingår i barnvaccinationsprogrammet. Booster ibland vid djupa sår Antitoxin finns

14

15 Botulism Tre former: Matburen (konserverad/vaccumförpackad mat, inläggningar) Sår (extremt ovanligt) Inhalation (bioterrorism) Ofta längre inkubationstid än vid andra matförgiftningar: 0,5-8 dygn

16 Symtombild Illamående, kräkningar, diarré
Allmän sjukdomskänsla, yrsel, trötthet, muntorrhet Ögonmuskelförlamning som kan leda till synstörning, dubbelseende Halsont, talsvårigheter Andningsförlamning

17 Infantil botulism Vanligast, barn < 1 år
Honung, grävarbeten i närheten av bostaden Överväxt av tarmen Initialt ospecifika symtom med förstopp-ning, svårigheter att suga, generell svaghet och andningsstopp Mortalitet enstaka %

18 Infantil botulism Typiskt är hypotonin (slappa muskler) med vidgade pupiller

19 C.botulinum Sporbildande jordbakterie
Producerar 7 olika neurotoxiner (A-G), testas med musmodell, molekylärbiologisk teknik C.botulinumtoxiner verkar perifert vid överföringen mellan muskel-nerv och förhindrar muskelspänning. Återkomst av funktion kräver återväxt av nervändarna

20 C.botulinum forts. Sporerna förstörs vid autkoklavering, kan vara svårt att uppnå vid hemkonservering. För säkerhets skull kan man därför koka hemkonserver min före användning (värmeinstabila toxiner) Toxinbildningen minskas av salt och lågt pH – viktigt att följa recept vid inläggningar Antitoxin finns, viktigt med tillgång till respirator Som med C.tetani utvecklas ingen immunitet Anmälningspliktigt fynd enligt smittskyddslagen. Ca 1-2 fall årligen i Sverige

21 Anaeroba gramnegativa stavar
Ingår ofta i den normala floran från munnen ner till tarmöppningen och genitalt Bacteroides fragilisgruppen - vanligast i kliniska prover. Har kapsel, toxin och utvecklar gärna Ab-resistens. Bukabscesser Fusobacterium necrophorum - svårare infektioner i munnen, vävnadsdestruktion. Akut mediaotit, Lemierres syndrom, tandlossning

22 Behandling Penicillin/klindamycin - ovanför mediastinum
Metronidazol - nedanför mediastinum Öppna upp och dränera Tryckkammare


Ladda ner ppt "Anaeroba bakterier och deras infektioner"

Liknande presentationer


Google-annonser