Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreläsning 10 Specialfall inom produktionsplanering: Cyklisk planering, kopplade lager.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreläsning 10 Specialfall inom produktionsplanering: Cyklisk planering, kopplade lager."— Presentationens avskrift:

1 Föreläsning 10 Specialfall inom produktionsplanering: Cyklisk planering, kopplade lager

2 Kursstruktur Innehåll Föreläsning Lektion Laboration
Introduktion, produktionsekonomiska grunder, produktionssystem, ABC-klassificering Fö 1 Prognostisering Fö 2 Le 1 La 1 Sälj- och verksamhetsplanering Fö 3 Le 2 La 2 Projektplanering, fast position Fö 4 Le 3 Lagerstyrning Fö 5 Le 4 La 3 Planering av funktionell verkstad, Fö 6 Le 5 layout, MRP och HP Fö 7 Le 6 detaljplanering Gästföreläsning AstraZeneca Fö 8 Planering av lina, kanban, Fö 9 Le 7 linjebalansering Specialfall; produktval, kopplade lager Fö 10 Le 8 cyklisk planering Le 9

3 Cyklisk planering Kombinerad material- och kapacitetsmetod Vid inköp
Produkterna placeras i en cyklisk produktionsföljd Vid inköp För att utnyttja minskade administrativa kostnader samt minskade transportkostnader Vid produktion För att styra (reducera) köbildningen vid maskiner (planeringspunkter)

4 Exempel: Styra genomflöde vid flaskhals
Cyklisk planering Exempel: Styra genomflöde vid flaskhals

5 Cyklisk produktion Tre produkter A,B,C ska tillverkas i varje cykel
Cykeltid = T Cyklisk produktion Tre produkter A,B,C ska tillverkas i varje cykel ABC/ABC/... Alla produkter går genom EN maskin delar på resursen Produktion Efterfrågan Ställtid T Produktion Ställtid T 1. Rita först in produktion (blått) - tydliggör STÄLLTID! 2. Rita därefter in efterfrågan (förbrukningen) Notera att detta förfarande kan tolkas som den tekniska cykeltiden, dvs den kortaste möjliga, Tmin. T är alltså cykeltiden Tänk på att alla produkter går genom EN maskin/planeringsgrupp i den givna sekvensen – under EN cykel Produktion Ställtid Maskinen A B C A B

6 Problemformulering Cyklisk planering lämpligt då:
efterfrågan är stabil produktionskapaciteten är begränsad produktmixen är given över tiden Cykellängd och orderkvantiteter är konstanta Alla produkter tillverkas en gång per cykel CP tar hänsyn till att flera produkter konkurrerar om samma produktionsutrustning. I den enklaste varianten av CP antas att alla produkter tillverkas en gång per cykel. Det finns också varianter som använder multiplar av ett givet intervall för vissa produkter inom cykeltiden (sk basperiodlösningar).

7 Cykeltidsbegrepp Ekonomisk cykeltid, T* Teknisk cykeltid, Tmin
Den cykeltid som ger lägsta kostnaden enligt målfunktionen utan hänsyn till kapacitetsbivillkoret Teknisk cykeltid, Tmin Den kortast möjliga cykeltiden med hänsyn till kapacitetsbivillkoret Optimal cykeltid, Topt Den bästa tillåtna cykeltiden lägsta möjliga kostnad

8 Cykeltidsbegrepp Ekonomisk cykeltid, T*
Derivera och sätt = 0 och lös ut T ger:

9 Cykeltidsbegrepp Teknisk cykeltid, Tmin Lös ut T ger:

10 Cyklisk planering, exempel F10:1A
Produktion av tre artiklar i en flödesgrupp Hitta optimal orderkvantitet!

11 Exempel F10:1A Oberoende lösning (ej cyklisk planering)
Oberoende lösning EJ tillåten, ty vissa perioder har överbeläggning! Detta skapar kösituationer, vilket i sin tur stör övriga operationer, vilket i sin tur ger mer köer, vilket….. Alltså en ohållbar situation!

12 Cyklisk planering, exempel F10:1B
Här har vi en tillåten lösning med ca 87% beläggningsgrad! Notera vad som är ställtid, operationstid och SLACK !!!

13 Cyklisk planering Kostnader tid

14 Cyklisk planering Kostnader tid

15 För- och nackdelar med cyklisk planering
Fördelar Kortare kötider Högre kapacitetsutnyttjande möjligt Fasta rutiner, enkel drift Lägre kapitalbindning Nackdelar Oflexibelt

16 Generell EOQ vid restriktioner
Flera produkter tävlar om en eller flera trånga resurser Egentligen är ju cyklisk planering ett specialfall av denna mer generella syn på restriktioner (flaskhalsar). Även max TTB problemet vid produktmix är ganska närbesläktad.

17 Generell EOQ vid restriktioner: Metodik
Lös beslutsproblemet (partiforma) u.h.t restriktioner  Q* Ja Nej Är lösningen tillåten? Lagrange bygger på att bivillkoren är bindande (=) men man vill ju inte tvinga modellen att tex fylla lagret om det egentligen inte behövs. Därför får man först undersöka vilka som är bindande. Lagrange-multiplikatorn (dualvariabeln) berättar i vanlig ordning hur mycket man tjänar i målfunktionen per enhet i bivillkoret. Kör igenom exempel: 1. Wilson med budgetrestriktion 2. Wilson med kapacitetsrestriktion (i.e. Cyklisk planering) Ta hänsyn till bindande bivillkor och inför Lagrangemultiplikator  Nytt Q* Q** = Q*

18 EOQ med budgetrestriktion
Målfunktion min kostnad = ordersärkostnad+lagerkostnad Bivillkor Budgetrestriktion Parametrar M = maximal kapitalbindning Konvext problem

19 EOQ med budgetrestriktion
Om villkoret ej begränsade, lös utan sista termen, lös Kolla tillåtenhet, är Q tillåten i villkoret

20 EOQ med budgetrestriktion

21 EOQ vid begränsad kapacitet
Målfunktion min kostnad = ordersärkostnad+lagerkostnad Bivillkor Kapacitet (maximal tillgänglig kapacitet) Parametrar T = maximal tillgänglig kapacitet (tid) Cyklisk planering (specialfall)

22 EOQ med hänsyn till utsläppsrätter
Målfunktion min kostnad Bivillkor Utsläppsrätten för CO2 Utsläppsrätter Varje land får en kvot att släppa ut som fördelas på olika branscher Taket (storleken) på utsläppsrätten kommer hela tiden att minska Förtagen kan: Investera i teknologi som minskar utsläppen därefter sälja sina utsläppsrätter Köpa in utsläppsrätter från andra företag

23 EOQ med hänsyn till utsläppsrätter
Målfunktion min kostnad Bivillkor Utsläppsrätten för CO2 Parametrar U = Utsläppsrätten

24 Partiformning vid kopplade lagerstrukturer Lagerstyrning i flera nivåer
Skall varje lager styras var för sig, eller kan man hitta en gemensam partiformering (en ”global” EOQ)? RVF M1 ML M2 FVL D P1 P2 KUND V0 V1 V1 V2 Ett sätt att synkronisera materialflödet är att tillverka samma orderkvantitet (eller multiplar därav) i alla steg Brukar kallas EOQ vid kopplade lagerstrukturer eller bara ”kopplade lager” Mer info, se kursboken

25 Lagerstyrning i flera nivåer
RVF M1 ML M2 FVL D P1 P2 KUND V0 V1 V1 V2 RVF ML FVL

26 Grundläggande frågeställningar
RVF M1 ML M2 FVL D P1 P2 KUND V0 V1 V1 V2 RVF ML FVL Fyra viktiga frågor Antal uppsättningar [st/år] Lagerkostnad [kr/st och år] Medellager (under den tid då lagret finns) [st] Tid i lager [år]

27 Relevanta kostnader KUND RVF M1 ML M2 FVL D P1 P2 V0 V1 V1 V2 RVF ML
Antal uppsättningar [st/år] Lagerkostnad [kr/st och år] Tid i lager [år] Medellager [st]

28 Lagerkostnader Antal uppsättningar [st/år] Lagerkostnad [kr/st och år]
Tid i lager [år] Medellager [st] CLAGER = X X X RVF ML FVL

29 Problemformulering

30 Partiformning vid kopplade lagerstrukturer Metodik
Rita upp materialflödet (lager, maskiner, transporter) Skissa lagerutvecklingen i respektive lager Sätt upp en tabell Antal uppsättningar [st/period] Lagerkostnad [kr/(st*period)] Medellager [per period] Tid i lager [perioder] Formulera lagerkostnader per lagerställe Sätt upp totalkostnadsfunktionen: CTot = (ordersärkostnader + lagerkostnader) Derivera och sök Q som minimerar CTot

31 Examination Tre godkänt genomförda laborationer En skriftlig tentamen
Totalt Max 50p (godkänt 25p) Hjälpmedel Formelblad MRP och HP Prognosformler Miniräknare med tömda minnen

32 Produktionsekonomi Och så spännande exjobb förstås!!!!
TPPE16 Produktionsstrategier Ht1, 6hp TPPE21 Produktionslogistik Ht2, 6hp TPPE54 Avancerad planeringsteknik Vt1, 6hp TPPE19 Analys och utveckling av produktionsverksamhet Vt2, 6hp TAOP18 Supply Chain Optimization TPPE73 Produktionsledningsprojekt Ht1-Ht2, 6hp Och så spännande exjobb förstås!!!!

33 Kursöversikt Planerings- system Produkter och produktions- system
Fö 10: Specialfall Fast position Serietillverkning Kontinuerlig tillverkning Funktionell verkstad (FV) Linjetillverkning Fö 4: Projektplanering Fö 6: Planering av FV, MRP Fö 9: Planering av lina Fö 7: Planering av FV - detaljplanering Fö 8: Gästföreläsning AstraZeneca Fö 5: Lagerstyrning Fö 3: Sälj- och verksamhetsplanering (planeringsstrategier) samt huvudplanering, planeringssystem, hierarkisk planering Produkter och produktions- system Fö 2: Prognostisering Intro Fö 1: Introduktion, Produktionssystem

34 Tack för oss! Helene, Johan, Nadja, Kim, Mathilda och Jasmin Lycka till på tentan och glöm inte att fylla i KURT! God Jul!


Ladda ner ppt "Föreläsning 10 Specialfall inom produktionsplanering: Cyklisk planering, kopplade lager."

Liknande presentationer


Google-annonser