Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Diskussion: Gynop-registret påvisade under många år för KK Umeå en avvikande tradition för operationsmetod vid hysterektomi jämfört med riksgenomsnittet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Diskussion: Gynop-registret påvisade under många år för KK Umeå en avvikande tradition för operationsmetod vid hysterektomi jämfört med riksgenomsnittet."— Presentationens avskrift:

1 Diskussion: Gynop-registret påvisade under många år för KK Umeå en avvikande tradition för operationsmetod vid hysterektomi jämfört med riksgenomsnittet. För att förändra krävdes att ansvarig läkare ville förändra. Enda merkostnaden var ett engångsinstrument som behövdes för den vaginala kirurgin. Lokala traditioner och personliga övertygelser styr ofta över de beslut som fattas i sjukvården( 2 ). Något egentligt merarbete för förändringen behövdes inte då det mest handlade om att börja ta andra beslut( 2 ). Metod att monitorera arbetet fanns via Gynop-registret, för att kontrollera att förändringen skedde utan negativa effekter för patienterna. Medicinskt ansvarig för aktuell del av vårdkedjan måste vara beredd att ändra enhetens invanda beslutsgång/tradition. Förändringsarbete behöver inte vara resurskrävande men fordrar vilja och uppföljning. Diskussion: Gynop-registret påvisade under många år för KK Umeå en avvikande tradition för operationsmetod vid hysterektomi jämfört med riksgenomsnittet. För att förändra krävdes att ansvarig läkare ville förändra. Enda merkostnaden var ett engångsinstrument som behövdes för den vaginala kirurgin. Lokala traditioner och personliga övertygelser styr ofta över de beslut som fattas i sjukvården( 2 ). Något egentligt merarbete för förändringen behövdes inte då det mest handlade om att börja ta andra beslut( 2 ). Metod att monitorera arbetet fanns via Gynop-registret, för att kontrollera att förändringen skedde utan negativa effekter för patienterna. Medicinskt ansvarig för aktuell del av vårdkedjan måste vara beredd att ändra enhetens invanda beslutsgång/tradition. Förändringsarbete behöver inte vara resurskrävande men fordrar vilja och uppföljning. Syfte: Öka andelen vaginal hysterektomi till åtminstone genomsnittet i landet. Introduktion: Patienter som genomgått hysterektomi laparo- skopiskt eller vaginalt har kortare vårdtid och konvalescens jämfört med de som fått uterus borttagen via abdominell teknik (1). Vid Kvinnokliniken, Norrlands universitetssjukhus i Umeå har abdominell teknik av tradition legat kring 90% av totala antalet hysterektomier. Detta har i rapporteringen från Gynop-registret visat sig ligga långt över riksgenomsnitten. Efter intern diskussion beslöt ansvarig läkare för kirurgin på benigna indikation att från år 2009 skulle detta förändras så att andelen vaginala hysterektomier skulle öka (2). För att följa förändringen användes Gynop-registrets nätbaserade rapportgenerator, som ger periodiserad grafik, inkl. riksgenomsnitt samt percentiler 10/50/90 för riket. Resultat: Från januari 2010 till augusti 2013 sjönk andelen abdominella hysterektomier från 85 till 50%. Operationstiden minskades från 90 till 70 minuter. Genomsnittlig vårdtid efter operation minskade från 2,2 till 1,3 vårddygn. Trots detta ökade andelen patienter som var nöjda med vårdtidens längd från 65 till 80%. Sjukskrivningen förkortades från 36,7 till 29,1 dagar utan att andelen patienter som ansåg sjukskrivningen vara för kort ökade. Bilder direkt tagna ur rapportgeneratorn redovisas avseende andel operationer, vårdtid och patientens bedömning årsvis. Ottander U. Löfgren M. Enheten för obstetrik och gynekologi Umeå universitet Nationella kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi Förändringsarbete fordrar vilja och uppföljning Från 10% till 50% vaginala hysterektomier på tre år 1.Hysterectomy or a minimal invasive alternative? A systematic review on quality of life and satisfaction. Brölmann HA, Bijdevaate AJ, Vonk Noordegraaf A, Janssen PF, Huirne JA. Gynecol Surg. 2010 Sep;7(3):205-210. Epub 2010 May 22. 2.Tänka, snabbt och långsamt. Daniel Kahneman. svenska, 2012 Förlag Volante; 2012-11; ISBN10: 9186815725Volante


Ladda ner ppt "Diskussion: Gynop-registret påvisade under många år för KK Umeå en avvikande tradition för operationsmetod vid hysterektomi jämfört med riksgenomsnittet."

Liknande presentationer


Google-annonser