Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2009-02-13MIK FriidrottMik FriidrottMik Friidrott1 Mälarhöjden Friidrott.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2009-02-13MIK FriidrottMik FriidrottMik Friidrott1 Mälarhöjden Friidrott."— Presentationens avskrift:

1 2009-02-13MIK FriidrottMik FriidrottMik Friidrott1 Mälarhöjden Friidrott

2 2009-02-13MIK FriidrottMik FriidrottMik Friidrott2 MIK Friidrott - Måldokument Sektionen bedriver Friidrott. Mälarhöjdens Friidrottsförening (MIK) har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med "Idrottsrörelsens verksamhetsidé”. Verksamhet i Sektionen sker på ideell basis IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra. Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning Mälarhöjdens policy är att alla så småningom ska få möjlighet att tävla. Träningen är i grund en förberedelse för att tävla och att tävla ger också varje individ en möjlighet till återkoppling och personlig utveckling Därutöver gäller att Sektionens idrottsliga inriktning syftar till att ge såväl ungdom som seniorer och tränare en kvalitativt god idrottslig fostran ledda av kompetenta idrottsledare som verkar med utgångspunkt från demokratiskt fattade beslut. Sektionen skall driva verksamheten mot bästa möjliga resultat i närhet till individen i god klubbanda för att förstärka möjligheterna till god social kontakt och en meningsfull fritidssysselsättning. Sektionen avser att ge de aktiva möjligheter till eget ansvarstagande, verka för idrottens ideal, kamratskap, ärlighet och god sportsmannaanda. Sektionen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.

3 2009-02-13MIK FriidrottMik FriidrottMik Friidrott3 Förslag på styrelsens konstitution Ordförande Ekonomi ansvarig Sekreterare representant tävlingskommittén Tränar representant Administratörs representant Marknadsansvarig Sportchef (Styrelseledamöter 8 st.) Då MIK’s informations policy bygger på *kaskaderingsprincipen är det av yttersta vikt att samtliga funktioner är representerade i styrelsen för att snabbt nå ut med relevant information *Givna fördelar Kaskadering ger god täckning Standardisering av process och resultat ger god kontroll Parallellism i genomförandet ger snabbhet Beprövad metod ger legitimitet

4 2009-02-13MIK FriidrottMik FriidrottMik Friidrott4 MIK Friidrott MarknadStabAktivaArrangemang Kläder Sponsring Hemsida Egna tävlingar Information och anmälan till tävlingar Funktionärer Tränare Administratör Aktiva Sthlm08 Fri årsmöte Egen lägerverksamhet t.ex. Nordea Mik Friidrott organisation Huvud process Funktioner Ekonomi ansvarig Medlems- register Samordning Sthlm08 Fri tränarmöten Huddinge samarbetet Egna gruppvisa eller externa läger MIK huvudstyrelse

5 2009-02-13MIK FriidrottMik FriidrottMik Friidrott5 Tävlings kommitté Ordförande Marknadsansvarig Kassör Sekreterare Kläder Sponsring Hemsida Egna tävlingar Information och anmälan till tävlingar Funktionärer Samordna alla tränare Administratörs representant Sthlm08 Fri årsmöte Egen lägerverksamhet t.ex. Nordea Mik Friidrott roller och ansvar i styrelsen Ekonomi ansvarig Medlems- register Samordning Sthlm08 Fri tränarmöten Huddinge samarbetet Egna gruppvisa eller externa läger MIK huvudstyrelse Tränar representant Samordna alla administratörer

6 2009-02-13MIK FriidrottMik FriidrottMik Friidrott6 Roller Mik Friidrott - Aktiva Huvud process Funktioner Tränare Övergripande ansvar för gruppernas träning Individens utveckling Stimulera tävlingsdeltagande Kompetensbehov Tävlingsansvarig grupp Rekryteringsansvarig aktiva och Tränare Samordna och anmäla till externa läger. Arrangera kortare läger ”get together” för enskild träningsgrupp Ansvara för samordningen med Huddinge Representera MIK på 08Fris tränarmöten Administratör Adressregister, egna träningsgruppen ledare och föräldrar Medlemsavgifter Kommunikationsansvar föräldrar/träningsgrupp Samordna gruppens tävlande Närvarorapportering Aktiva Närvara Tävla Rekryteringsansvarig aktiva Deltaga som funktionär Aktiva Information och anmälan till tävlingar Tränare Administratör Aktiva Huddinge samarbetet Egna gruppvisa eller externa läger

7 2009-02-13MIK FriidrottMik Friidrott7 Marknad Kläder Sponsring Hemsida Huvud process Funktioner Roller Mik Friidrott - Marknad Marknad Ansvar för att klubben har ordentliga tränings och tävlingsdräkter med klubben logotype/text Sköta kläd och sko avtal Reklam och sponsor ansvarig Ansvara för att hemsidan är korrekt och uppdaterad Rekryteringsansvarig aktiva

8 2009-02-13MIK FriidrottMik FriidrottMik Friidrott8 Roller Mik Friidrott - arrangemang Huvud process Funktioner Huvudansvar för egna Tävlingsarrangemang Övergripande ansvar att anmäla och företräda MIK i nationella (SM) och andra gemensamma arrangemang där klubben deltar som lag, ex. GE- galan (Stafettlag) flyttat till Aktiva processen Sommarläger/Friidrottskola och träningsläger Funktionärsansvarig MIK, besätta och utbilda till MIK arrangemang Arrangemang Egna tävlingar Funktionärer Egen lägerverksamhet t.ex. Nordea

9 2009-02-13MIK FriidrottMik Friidrott9 Roller Mik Friidrott - Stab Huvud process Funktioner Kassör, Löpande ekonomi ärenden och bokslut Bidrags- och finansierings ansvarig Medlemsregister, Centralt register över samtliga aktiva, tränare och administratörer, övervaka att ingen uppgifter läggs ut på hemsidan i strid mot PUL Samordning, Inventera koordinera kompetensbehov och utbildning Se över tränarutbyte/tränarstöd Samarbetsansvarig MIK och andra klubbar Träningslokaler/Träningstider Stab Ekonomi ansvarig Medlems- register Samordning

10 2009-02-13MIK FriidrottMik FriidrottMik Friidrott10 Drogpolicy


Ladda ner ppt "2009-02-13MIK FriidrottMik FriidrottMik Friidrott1 Mälarhöjden Friidrott."

Liknande presentationer


Google-annonser