Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FATTIGDOM OCH UTVECKLING

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FATTIGDOM OCH UTVECKLING"— Presentationens avskrift:

1 FATTIGDOM OCH UTVECKLING
JORDENS BEFOLKNING FATTIGDOM OCH UTVECKLING

2 DEMOGRAFI Ordet demografi kommer från ’demos’ som på grekiska betyder ’folk’. Ordet grafi visar på samband mellan olika grafer eller tecken. Enklast kan man översätta demografi med ’befolkningslära’. Jordens befolkning passerade 7 miljarder år enligt FN.

3 Demografi nativiteten eller födelsetalet mortaliteten eller dödstalet
Immigration är att man flyttar in i ett land Emigration är att man flyttar ut ur ett land.

4 samhällsplanering Genom att mäta nativitet, mortalitet och migration över en längre tid kan man få fram trender och göra prognoser långt fram i tiden. Detta är viktigt för den samhällsplanering som staten, landstingen och kommunerna måste göra. Hur många bostäder, skolor, vårdplatser, äldreboenden och dagis behövs det i framtiden i olika områden? Det tar tid att planera och bygga olika saker. Sedan ska det planeras för de lärare, sjuksköterskor och läkare som ska utbildas

5 befolkningspyramider
Om man tar alla människor i ett land och grupperar dem efter kön och ålder så kan man få fram exakta siffror för olika behov. Det kallas för en befolkningspyramid. Om man vet att det var en hög nativitet förra året och att det nästa år finns fler kvinnor i fertil ålder så borde det betyda att fler barn kommer att födas.

6 Om det går bra med ekonomin i ett land så kanske det föds fler barn i landet. Går det omvänt dåligt för ekonomin i ett land så kanske det föds färre barn. Många kanske emigrerar om det är lågkonjunktur eller immigrerar om det är goda tider.

7 Om miljön, hälsan och sjukvården förbättras kommer vi att leva längre i framtiden. Men då kommer också antalet vårdplatser att behöva utökas eftersom vi blir sjukare ju äldre vi är. En annan konsekvens om vi lever längre är att kostnaderna för pensionerna kommer att växa

8

9 Rika och fattiga länder
Befolkningspyramider i fattiga länder är ofta breda med en smal topp. Det föds många barn i landet, men dödstalen är också höga på grund av dålig sjukvård och brist på resurser. Då lever få tills de blir gamla och det blir en kort medellivslängd. I rika länder som Sverige har vi relativt sett få unga och många gamla så befolkningspyramiden får ett tornliknande utseende.

10 barnafödande Sverige har det under de senaste åren fötts färre än 2,1 barn per kvinna. Det är reproduktionstalet, som anger antalet barn som måste födas per kvinna för att befolkningen i ett land ska hålla sig på samma nivå. Utan immigrationen till Sverige skulle landets befolkning minska. I flera utvecklade länder i Europa är födelsetalen lägre än i Sverige. Många menar att det beror på den generösa föräldrapenningen och tillgången till billig barnomsorg i Sverige.

11 befolkningsfördelning
Världens befolkning är ojämnt fördelad över jordytan. Under världshistoriens gång har människan bosatt sig på de platser där det har funnits tillgång till bytesdjur. Där det varit nära till vatten med tillgång till platt mark, som också varit bördig. Men också flyttat till platser som har gett skydd från fiender och naturkatastrofer.

12 I den tempererade och den subtropiska klimatzonen finns majoriteten av jordens befolkning. Bara i bältet från Pakistan och österut över Indien, Bangladesh, Indokina, Indonesien, Kina och Japan finns över hälften av människorna på vår jord. Biomerna öken och tundra däremot är mycket glest befolkade liksom det inre av de flesta kontinenterna

13 befolkningsutveckling
FN har gjort olika prognoser för framtiden hur befolkningsutvecklingen kommer att bli i världen. Takten på befolkningsökningen har minskat och vi antas "bara" vara mellan miljarder omkring år 2050.

14 Detta är mycket lägre än man trodde för några år sedan
Detta är mycket lägre än man trodde för några år sedan. Många fattiga människor runt om på jorden har fått det bättre ställt och då skaffar man sig oftast färre barn. Många av de fattigare länderna arbetar aktivt med att minska befolkningsökningen för att bättre hushålla med resurserna.

15 familjeplanering Kina är det mest kända exemplet på familjeplanering, där man med stränga lagar har gett böter till dem som skaffar fler än ett barn. De flesta andra länder har försökt utbilda människor i familjeplanering och dela ut gratis preventivmedel.

16 Den bästa vägen att gå verkar dock vara att göra samhället mer jämställt och utbilda kvinnorna. I landet som antagligen har störst kvinnoförtryck och högst analfabetism bland kvinnorna, Afghanistan, föds det också nästan flest barn per kvinna, nämligen 6 stycken i genomsnitt.

17 I Sverige försöker vi däremot uppmuntra till barnafödande med föräldrapenning, barnbidrag och fri skolgång. Trots det så har vi nästan lika låga födelsetal i Sverige som i resten av västvärlden. Utbildning och fria preventivmedel och aborter har en hämmande effekt på födelsetalen.

18


Ladda ner ppt "FATTIGDOM OCH UTVECKLING"

Liknande presentationer


Google-annonser