Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kol och kolföreningar Kort och snabbt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kol och kolföreningar Kort och snabbt."— Presentationens avskrift:

1 Kol och kolföreningar Kort och snabbt

2 Kol ett grundämne Kol = C Allt som lever innehåller kol
Allt som har levat innehåller kol Kan binda 4 starka bindningar, bra på att bilda många olika molekyler

3 Organisk kemi Kemi som handlar om kol kallas organisk kemi
Organism är ett levande ting Organisk kemi = livets kemi

4 Kol finns i 4 former Grafit Diamant Fulleren Grafen

5 Grafit Blyertspenna och smörjmedel Leder ström

6 Diamant Smycken, slipverktyg, borrspetsar Leder värme

7 Fulleren Bildar stoftmolnet runt stjärnor finns i sot Leder ström

8 Grafen Starkare än stål Framtidens skärmar Leder ström

9 Amorft kol Amorft kol = oregelbundet kol Stenkol, träkol, aktivt kol
Bildas via torrdestillation Att upphetta trä utan syre

10 Kolväten Kemisk förening med bara kol (C) och väte (H)
Många kolväten är bränslen Bensin, fotogen, diesel…

11 Metanserien Börjar med metan Endast kolväten Slutar alltid med –an
Kortare kolväten gasform, längre fast form Ex metan, etan, propan osv

12 Enkelbindning Bara enkelbindningar ger mättade stabila föreningar
Enkelbindning är 2 elektroner som delas av 2 atomer. En atom vill ha 8 elektroner i yttersta skalet för att vara stabil Ex Etan

13

14 Dubbelbindning Ger omättade ostabila föreningar
Dubbelbindning är 4 elektroner som delas av 2 atomer. Ex Eten slutar med –en

15 Trippelbindning Ger omättade instabila föreningar
Är 6 elektroner som delas av 2 atomer Ex Etyn

16 Fossila bränslen Växter och djur som dog för 500-50 milj år sedan.
Skapa vid högt tryck, hög temp och utan syre under lång tid. Ger större växthuseffekt vid förbränning

17 Olja Heter råolja eller mineralolja Blandning av kolväten
Måste behandlas och separeras innan den kan användas. Används för att producera El, plast, smörjmedel, asfalt, färg, byggmaterial, bensin, diesel, fotogen, eldningsolja, smörjolja och en hel del mer.

18 Naturgas Finns på samma ställe som olja.
Ger hälften så mycket koldioxid som olja vid förbränning. Används idag till buss och bilbränsle

19 Biogas Inte fossilt bränsle Bildas av sopor och avfall
Ökar inte mängden koldioxid i luften Används till bil- och bussbränsle

20 Torv, brunkol, stenkol Döda växter som blivit fast ämne
Steg 1 – efter några tusen år, torv, 60% C Steg 2 – efter milj år, brunkol, 70% C Steg 3 - efter milj år stenkol, 90% C

21 Skador av fossila bränslen
Förstärkt växthuseffekt Försurningsskador Skador vid oljeutsläpp

22 Förnybara energikällor
Vatten, vind, våg, sol, biobränsle Ger inte samma skador på vår miljö

23 Alkoholer Finns många olika alkoholer
Giftiga, brännbara, ofärgade vätskor Används som bakteriedödande medel, lösningsmedel och bränsle Alla alkoholer slutar med -ol

24 Hur ser alkoholer ut? Kolväten med en –OH grupp
Används vid tillverkning av plaster, läkemedel och hudkrämer bland annat. -OH grupp löslig i vatten, -H grupp olöslig i vatten.

25 Alkoholer att kunna Metanol – enklaste alkoholen Etanol – har två kol
Används till lösningsmedel - giftig Etanol – har två kol Används till drycker och bränsle

26 Organiska syror Finns i levande organismer och skyddar mot angrepp på organismen. Innehåller endast kol C, Väte H, och Syre O. Används tex till inläggningar Bildas när en alkohol reagerar med syre. Ex vin Etanol + syre blir etansyre = ättiksyra

27 Estrar Estrar är doft och smakämnen
Framställs kemiskt för att få fram konstgjorda smaker och dofter Utvinns ur växter och kallas då essens till parfym eller oljor alkolhol + organisk syra blir ester + vatten


Ladda ner ppt "Kol och kolföreningar Kort och snabbt."

Liknande presentationer


Google-annonser