Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2 Agenda 1. Börja arbeta med Excel 2007 2. Hantera arbetsböcker 3. Formler 4. Formatera 5. Diagram 6. Skriva ut 7. Referenser mellan kalkylblad 8. Arbeta.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2 Agenda 1. Börja arbeta med Excel 2007 2. Hantera arbetsböcker 3. Formler 4. Formatera 5. Diagram 6. Skriva ut 7. Referenser mellan kalkylblad 8. Arbeta."— Presentationens avskrift:

1

2 2 Agenda 1. Börja arbeta med Excel 2007 2. Hantera arbetsböcker 3. Formler 4. Formatera 5. Diagram 6. Skriva ut 7. Referenser mellan kalkylblad 8. Arbeta med funktioner Referenslitteratur: ECDL Office 2007 http://docendo.se/http://docendo.se/ Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009

3 Börja arbeta med Excel 2007 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009 3  Starta Excel  Öppna arbetsböcker  Markören  Dokumentegenskaper  Skapa en mapp  Spara kalkylblad  Spara som webbsida  Öppna flera arbetsböcker  Växla mellan arbetsböcker

4 Skapa en ny arbetsbok, skriv och spara Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009 4

5 Hjälp om Excel Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009 5

6 Skärmbilden, arbetsytan och deras delar Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009 6

7 Formelfältet och funktionen Autosumma Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009 7

8 Bladflikar Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009 8

9 Autofyll Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009 9

10 Infoga symboler Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009 10

11 Markera Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009 11  Markera cellområde  Markera rader  Markera kolumner  Markera hela kalkylbladet  Diskontinuerlig markering

12 Lås fönsterrutor Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009 12

13 Klistra in special Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009 13

14 Sortera Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009 14

15 Filtrera Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009 15

16 Tabellområde Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009 16

17 Formler  En formel består av ett eller flera värden som till exempel multipliceras eller divideras med varandra.  Formeln måste alltid inledas med tecknet lika med ( = )  Kopiera formler  Ändra i en formel 17 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009

18 Övning Årsbudget för djurhållning 18 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009

19 Vanliga felmeddelanden  Glömt att skriva likhetstecken (=)  Glömt parenteser  Hänvisning till cell med text  Cirkelreferenser  Division med noll  Staket ###### 19 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009

20 Formatera text Hämta format 20 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009

21 Justering 21 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009

22 Färger 22 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009

23 Kantlinjer 23 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009

24 Talformat 24 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009

25 Autoformat - Tabellområde Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009 25

26 Cellformat 26 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009

27 Skapa diagram Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009 27

28 Diagramverktyg - Design Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009 28

29 Diagramtyp Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009 29

30 Diagramverktyg - Layout Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009 30

31 Diagramverktyg - Format Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009 31

32 Granska kalkylblad innan utskrift 32 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009

33 Ändra orientering och skalning 33 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009

34 Ändra marginaler och centrera 34 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009

35 Sidhuvud/sidfot 35 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009

36 Anpassa Sidhuvud/sidfot 36 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009

37 Skriv ut stödlinjer, svartvitt, rad- och kolumnrubriker 37 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009

38 Skriv ut markering 38 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009

39 Infoga och ta bort sidbrytning 39 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009

40 Förhandsgranska sidbrytningar 40 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009

41 Förhandsgranska webbsida 41 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009

42 Vad är en referens?  Celler som ingår i en formel kallas för referenser. Referenser 42 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009

43 Absoluta referenser  Relativa referenser uppdateras automatiskt när en formel kopieras.  Absoluta referenser uppdateras inte automatiskt när en formel kopieras.  Om inget annat anges behandlar Excel en referens som relativ.  Använd absoluta referenser om du arbetar med konstanter av olika slag. 43 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009

44 Övning: Absoluta referenser 44 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009

45 Vad är en funktion?  En funktion är en förkortning av en formel och består av tre huvuddelar: funktionsnamn parenteser SUMMA(A1:A10) argument 45 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009

46 Summa, Medel, Antal, Max, Min 46 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009

47 Infoga funktion 47 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009

48 Funktionen OM  Vilka försäljare måste öka sin försäljning för att komma upp i medelförsäljning per månad som är 50 000 kr. 48 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009

49 Funktionen NU 49 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2009


Ladda ner ppt "2 Agenda 1. Börja arbeta med Excel 2007 2. Hantera arbetsböcker 3. Formler 4. Formatera 5. Diagram 6. Skriva ut 7. Referenser mellan kalkylblad 8. Arbeta."

Liknande presentationer


Google-annonser