Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Excel Pivottabeller och Makron

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Excel Pivottabeller och Makron"— Presentationens avskrift:

1 Excel 2007- 2010 Pivottabeller och Makron
Folkuniversitetet - Mahmud Al Hakim - 1

2 Tips: Gratis Online Kurser
Pivottabell I: Pivottabell I: Komma igång med pivottabellrapporter i Excel 2007 Pivottabeller II: Pivottabell II: Filtrera data i en pivottabellrapport i Excel 2007 Pivottabell III: Pivottabell III: Beräkna data i pivottabellrapporter i Excel 2007

3 Pivottabell En pivottabell är en interaktiv tabell där du snabbt kan kombinera och jämföra stora mängder data. Du kan använda pivottabeller för att visa mönster, trender och samband i Excel. Copyright, Mahmud Al Hakim, 2010 3

4 Öppna filen clowner.xlsx
Copyright, Mahmud Al Hakim, 2010 4

5 Frågeställning Ställ upp en enkel tabell och ett diagram som visar hur uthyrningen av clowner fördelats på orterna! Försök att lösa uppgiften på egen hand d.v.s utan att använda en pivottabell! Clown Jönköping Perstorp Örebro Gertrud Kåverud 5 895 kr Mikael Kock kr Sverre Lövgren 6 810 kr Copyright, Mahmud Al Hakim, 2010 5

6 Delsummor Tips Funktionen Delsummor kan lösa enkla problem men glöm inte att sortera först!

7 Infoga - Pivottabell Copyright, Mahmud Al Hakim, 2010 7

8 Verktyg för pivottabell

9 Fältlista för pivottabell
När du har skapat en pivottabell använder du rutan Fältlista för pivottabell för att lägga till fält. Copyright, Mahmud Al Hakim, 2010 9

10 Formatera pivottabellrapport
Copyright, Mahmud Al Hakim, 2010 10

11 Pivottabellalternativ

12 Fältinställningar

13 Visa/Dölj detaljer

14 Gruppera

15 Sortera

16 Filtrera

17 Uppdatera och ändra datakälla
Ändring i källdata påverkar inte pivottabellen. Därför måste man uppdatera eller ändra datakällan manuellt.

18 Radera, Markera och Flytta

19 Beräknat fält

20 Infoga ett Pivotdiagram
Copyright, Mahmud Al Hakim, 2010 20

21 Övning Filen Order v21.xlsx
Visa försäljning av frukträd per säljare

22 Övning Filen ikea.xlsx Visa antal BILLY bokhylla som såldes under den aktuella perioden?

23 Övning Filen ikea.xlsx Vilka varor sålde Gabriel?

24 Övning Filen Jersey_Sales_Pivot_1.xlsx
Visa en sammanställning på antal sålda produkter per butik!

25 Övning Filen effektivitet.xlsx
Hur många objekt per timme respektive avdelning hinner med, fördelat på tre olika åldersintervall 20-29 år 30-39 år 40-50 år Resultatet ska visas i ett pivotdiagram. Copyright, Mahmud Al Hakim, 2010 25

26 Exempel på Pivotdiagram
Copyright, Mahmud Al Hakim, 2010 26

27 Makro Ett makro är ett kommando som du tillverkar själv för att effektivisera ditt arbete och för att tjäna tid genom att låta programmet utföra arbetsuppgifter som annars skulle ta lång tid att uträtta manuellt. Ett makro kan snabbt köra en följd av steg och kommandon som skulle ta lång tid att göra "för hand". 27

28 Makron och säkerhet Det är enkelt att skriva ett makro som innehåller en skadlig serie kommandon. Sådana kommandon kan exempelvis lägga till eller ta bort text i ett dokument eller till och med radera data från datorn. Öppna Säkerhetscenter Office-knappen – Excel-alternativ Säkerhetscenter Inställningar för säkerhetscenter.

29 Säkerhetscenter - Makroinställningar

30 Visa fliken utvecklare

31 Spela in ett makro 31

32 Inspelningen startas! Infoga funktionen nu() Stoppa inspelningen 32

33 Kör ett makro på flera kalkylblad
33

34 Övning: resultat.xlsx Skapa ett makro som formaterar listan och sorterar kolumnen totalt. 34

35 Makroalternativ 35

36 Ta bort ett makro 36

37 Globala makron Globala makron är tillgängliga i vilken arbetsbok som helst. Spara i ”Arbetsboken Egna makron” som är en dold arbetsbok som öppnas automatiskt när Excel startas.

38 Lägg till makrot i snabbåtkomst
38

39 Ändra Knappbild 39

40 Övning Skapa ett globalt makro som formaterar tal som valuta och visar texten SEK istället för kr.

41 VBA - Visual Basic for Applications
Makrokodspråket för Excel är VBA (Visual Basic for Applications). När du spelar in ett makro spelar Excel in VBA-koden som beskriver vad du gör i en modul som är ansluten till kalkylbladet. En modul är en behållare som innehåller ett antal makron.

42 Starta Visual Basic Editor

43 Infoga en Modul Kom ihåg! En modul är en behållare för att lagra makron.

44 Ge makrot ett namn Skriv ordet Sub i modulfönstret.
Skriv ett blanksteg och sedan namnet på makrot t.ex. MittMakro. När du trycker på Enter infogas en rad automatiskt under din Sub-rad med texten End Sub

45 Skriv VBA kod Exempel: Visa ett meddelande.
Mellan raden Sub och raden End Sub skriv: MsgBox "Välkommen till mitt första makro"

46 Spara filen som xlsm

47 Makrot är nu tillgänglig i dialogrutan Makro

48 Koppla VBA till kommandoknappar

49 Ändra egenskapar

50 VBA Tips! Ett bra sätt att skapa ditt eget kodexempel är att spela in ett makro för åtgärden först. När du har spelat in makrot tittar du på det i Visual Basic Editor för att se hur koden fungerar.

51 Övning Öppna filen Effektivitet.xlsx
Skapa knappar som filtrerar listan efter avdelning


Ladda ner ppt "Excel Pivottabeller och Makron"

Liknande presentationer


Google-annonser