Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Avtal 2007 Välkommen! En god lönebildning, som resulterar i sakliga löner, är en ständigt pågående process där parterna är överens om vilka moment som.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Avtal 2007 Välkommen! En god lönebildning, som resulterar i sakliga löner, är en ständigt pågående process där parterna är överens om vilka moment som."— Presentationens avskrift:

1 Avtal 2007 Välkommen! En god lönebildning, som resulterar i sakliga löner, är en ständigt pågående process där parterna är överens om vilka moment som ska klaras av och hur det ska ske. En fungerande process ska resultera i att alla på arbetsplatsen förstår varför de har de löner de har och vad de kan göra för att höja sina löner. Enskilda lönerevisioner (höjningar) är bara delar av en process och starkt beroende av hur väl övriga delar i processen fungerar. Lönecirkeln är ett sätt att beskriva hur denna process kan gå till och den ger även användaren möjlighet att fördjupa sig i de olika momenten.

2 För ST stora och viktiga avtalsområden
IF-Metall – Teknikarbetsgivarna 10,2 procent (3-årigt avtal) Sif – Teknikarbetsgivarna 10,2 procent (3-årigt avtal) Sveriges ingenjörer – Teknikarbetsgivarna 10,2 procent (3-årigt avtal) Viktigt med gemensamma spelregler inte minst om ni senare blir oense om vad som ska göras. Detta är en naturlig och viktig start i arbetet. Det ökar inflytandet över lönebildning och lönesättning, eftersom det förutsätter att man blir överens om vad som ska göras samt när och hur det ska göras. Det skapar förutsättningar för en bättre lönebildning och lönesättning, eftersom det ökar långsiktigheten, ökar arbetsgivarens ambitionsnivå samt medför rätt åtgärder vid rätt tidpunkt. Det stärker medlemmarnas/de anställdas möjligheter till delaktighet och förståelse för lönebildningen, eftersom de tydligt och begripligare får reda på hur lönesättningsprocessen går till. Planen ska vara skriftlig. Den ska sträcka sig över flera år, åtminstone avtalsperioden. Första gången kan den behöva vara mer ’öppen’. Se till att det i varje del och moment i planen ingår som en självklar del att medlemmar/anställda ska få information respektive vara delaktiga. Gör en egen, facklig översiktlig planering för hur medlemmarna fortsättningsvis ska informeras och kunna påverka.

3 Kollektivavtal Här är några exempel på plusvärden som regleras i kollektivavtal. Värdet av dessa är cirka procent per månad (utöver lönen). i Att få lön i Semester i Trygghetsavtalet (förlängd uppsägningstid, högre ersättning, efterskydd, hjälp till nytt jobb med mera) i Pension (cirka 10 procent utöver samhällets pension) i Läkarvårdsersättning i Föräldraledighetsersättning (normalt 10 procent utöver ersättningen från Försäkringskassan) i Sjukersättning (normalt ca kr/mån utöver vad lagen garanterar) i Beredskapstillägg i Övertidstillägg i Mertidstillägg i Försäkringar i Semestertillägg i …och mycket mer

4 De fyra viktigaste frågorna för STs medlemmar

5 STs strategi för bättre anställningsvillkor
Förena yrkes- och privatliv STs uppfattning: Det måste vara möjligt att kombinera privatliv med att utvecklas i arbetet. Till exempel ska löne- och kompetensutveckling alltid följas upp åren efter föräldraledighet. Arbetstid och arbetsorganisation ska utformas så att de kan förenas med föräldraskap.

6 STs strategi för bättre anställningsvillkor
Rätt lön STs uppfattning: Du ska veta varför du har den lön du har. En lägsta garanterad löneutveckling måste alltid läggas fast i centrala avtal.

7 STs strategi för bättre anställningsvillkor
Inflytande STs uppfattning: Det bästa sättet att förbättra anställningsvillkoren är genom kollektivavtal. Du ska dock alltid ha möjlighet att regelbundet prata med din chef om arbetsuppgifter, resultat, lön och utveckling.

8 STs strategi för bättre anställningsvillkor
Trygghet STs uppfattning: STs medlemmar ska vara eftertraktade på arbetsmarknaden och varje år ska det avsättas resurser till individuella utvecklingsplaner för alla.

9 STs viktigaste krav i Följsamhet. i Individgarantier – dvs en lägsta garanterad årlig löneökning till alla. i Tydligare och bättre system för lönesättning. Ökat inflytande för såväl ST som den enskilde. i Förbättra möjligheter i utveckling i arbete för både män och kvinnor. i Trygghetsavtalet ska i större omfattning gälla visstidsanställda.

10 Avtal 2007 Hej då! En god lönebildning, som resulterar i sakliga löner, är en ständigt pågående process där parterna är överens om vilka moment som ska klaras av och hur det ska ske. En fungerande process ska resultera i att alla på arbetsplatsen förstår varför de har de löner de har och vad de kan göra för att höja sina löner. Enskilda lönerevisioner (höjningar) är bara delar av en process och starkt beroende av hur väl övriga delar i processen fungerar. Lönecirkeln är ett sätt att beskriva hur denna process kan gå till och den ger även användaren möjlighet att fördjupa sig i de olika momenten.


Ladda ner ppt "Avtal 2007 Välkommen! En god lönebildning, som resulterar i sakliga löner, är en ständigt pågående process där parterna är överens om vilka moment som."

Liknande presentationer


Google-annonser