Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EPAs Economic Partnership Agreements Adam Garley Attac Stockholm.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EPAs Economic Partnership Agreements Adam Garley Attac Stockholm."— Presentationens avskrift:

1 EPAs Economic Partnership Agreements Adam Garley Attac Stockholm

2 Bakgrund till EPAs Handelsavtal mellan EU och AVS-länder (76) Lomé Convention (1975) gav AVS-länderna fördelaktiga handelsavtal med EU WTO-regler: bilaterala handelsavtal måste vara ömsesidiga (reciprocal) Cotonou Partnership Agreement (2000) – början av EPA förhandlingarna 6 regionala grupperingar EPAs ska träda i kraft 1 januari 2008 !!

3 Karta över AVS-länderna

4 Meningen med EPAs Enligt Cotonouavtalet anses målet med den framtida handeln mellan EU och ACP vara: “[to foster] the smooth and gradual integration of the ACP States into the world economy, with due regard for their political choices and development priorities, thereby promoting their sustainable development and contributing to poverty eradication in the ACP countries.” Är EPAs verkligen utvecklingsfrämjande ??

5 Problem med EPAs 1.Reciprocity (ömsesidighet) 2.Förlorad inkomst (från tullavgifter) 3.‘Singaporefrågorna’ (investeringsregler) 4.Krockar med regional integration i Afrika 5.Förhandlingarna (EU:s beteende)

6 Problem 1 - Reciprocity GATT-Artikel XXIV (1947) kräver ömsesidighet men skrevs under av länder med lika förutsättningar. EPAs kräver att AVS-länder tar bort alla typer av handelsskydd Liberalisering under relativt korta perioder Industrier, jordbrukssektorn i AVS-länder måste konkurrera med billiga, subventionerade varor från EU. Handel utan förbättring av infrastruktur, utbildning, hälsovård, tillgång till kredit ???

7 Problem 2 – Förlorad inkomst Många afrikanska länder är beroende av inkomst från tullar för att finansiera sina offentliga sektorer. 1975 - 31% i snitt av totala inkomsten 1995 – 27% - svårt att gå över till andra inkomstkällor (t.ex. moms) Ännu mindre pengar för utbildning, infrastruktur, hälsovård (hiv/aids) !!!

8 Problem 3 – ‘Singaporefrågorna’ WTO inledde en diskussion 1994 i Singapore om regler för investering, konkurrenspolicy och offentlig upphandling. Singaporefrågorna har ständigt avfärdats av u- länder i WTO, men…. ….de är med i EPAs! Finns inget övertygande bevis att de gynnar utlandsinvestering (t.ex Kina, Malaysia). Prioriterad del av Global Europe men hur utvecklades EU-länderna själva?

9 Problem 4 – Regional integration mellan afrikanska länder hotas Olika grupperingar av grannstater med gemensamma utvecklingsstrategier. Flexibilitet inom grupperingarna hotas av EPAs. EPA-grupperingar skiljer sig från de som redan existerar – konflikt? Handel vs ‘supply-side constraints’ som grund för afrikansk integration.

10 Problem 5 - Förhandlingarna Partnerskap eller ‘bullying tactics’ ? Deadline eller development? Hot om förlorad marknadstillgång från EU. Manipulation av löftet om ökad bistånd (‘aid for trade’) Inga alternativ? Impact assessments? Ovilja att acceptera argument som ifrågasätter EPAs utvecklingskrafter.

11 Vad kan vi göra? EU-kommissionen har fått mandat att sköta EPA-förhandlingarna. Sveriges regering vill inte lägga sig i och hänvisar till EU. Skriv till EU:s ordförande – José Socrates, Portugals PM Gå in på www.epa2007.orgwww.epa2007.org Sprida information!

12 1 januari 2008 THE CLOCK IS TICKING!!


Ladda ner ppt "EPAs Economic Partnership Agreements Adam Garley Attac Stockholm."

Liknande presentationer


Google-annonser