Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rebecka Lettevall Prorektor, Södertörns högskola

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rebecka Lettevall Prorektor, Södertörns högskola"— Presentationens avskrift:

1 Rebecka Lettevall Prorektor, Södertörns högskola Södertörns högskola – tredje största lärosätet i Stockholmsområdet efter Stockholms universitet och KTH. 3M: Mångvetenskap, mångkultur, medborgerlig bildning. Utbildning och forskning inom humaniora, miljövetenskap, samhällsvetenskap, teknik, och utbildningsvetenskap. Utbildning på grundnivå, avancerad nivå, forskarnivå. Ca 60 utbildningsprogram och fristående kurser. studenter (7500 helårsstudenter) 800 anställda.

2 Goda och pålitliga kommunikationer är avgörande
för våra studenter, medarbetare och samarbetspartners: Lokalt förankrade studenter: 80 % från Stockholms län. Medarbetarna bor såväl i hela Stockholmsregionen som i Uppsala och Mälardalen. Miljöperspektiv på pendling viktigt för studenter och personal. Stark önskan att region- och fjärrtåg återfår tidigare nivå på service och turtäthet. Enligt nybörjarenkäten HT 2011: 80 % av de tillfrågade studenterna bodde i Stockholms län när de sökte till HT 11. Av dessa bodde 46 % i Stockholms kommun, följt av Botkyrka (9 %), Huddinge (7 %) och Södertälje (6 %). Från Sörmland kom 3 % av studenterna Enkäten skickades till följande två studentgrupper: • Alla som höstterminen 2011 hade påbörjat ett program på grundnivå eller kursen Introduktion till högskolestudier oavsett om de läst vid Södertörns högskola tidigare samt • de som höstterminen 2011 hade påbörjat en kurs på grundnivå (det vill säga A-, B- och Ckurser eller motsvarande) och som inte tidigare hade tagit poäng vid Södertörns högskola. – tre veckor efter terminsstart. Höstterminen 2011 var 57 % av respondenterna programstudenter och 43 % kursstudenter. 877 studenter svarade på hela enkäten vilket motsvarar 27 % av de tillfrågade. En övervägande majoritet av respondenterna, 80 %, bodde i Stockholms län när de sökte till högskolan. Övriga svarande var spridda över landet. Det näst vanligaste länet var Södermanland där 3 % av respondenterna uppgav att de bodde. I Uppsala, Västra Götaland, Östergötland och Skåne bodde 2 % av respondenterna innan studiestarten på Södertörns högskola. Respondenterna som svarade att de bodde i Stockholms län fick i en följdfråga uppge vilken kommun de bodde i när de sökte. Av dessa respondenter bodde de flesta i Stockholms kommun (46 %), följt av Botkyrka (9 %), Huddinge (7 %) och Södertälje (6 %).

3 En högskola mitt i världen
Ett lärosäte med internationella nätverk som bidrar till regionens livaktighet, attraktionskraft och tillväxt behöver stark infrastruktur. Internationell forskarutbildning, internationella konferenser, nationella och internationella forskningsprojekt. Omfattande samarbeten på forsknings- och utbildningsnivå med olika aktörer i regionen. Innovationsstöd ges genom utvecklingsprogrammet – från affärskoncept till företagande tillsammans med KI Science Park (KISP). Utmaningar på vägen mot en hållbar infrastruktur är till för att lösas! 2011 hade ca 30 av 68 doktorander vid BEEGS utländsk bakgrund.


Ladda ner ppt "Rebecka Lettevall Prorektor, Södertörns högskola"

Liknande presentationer


Google-annonser