Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad händer på arbetsmarknaden? Håkan Gustavsson Analysavdelningen 2013-09-26.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad händer på arbetsmarknaden? Håkan Gustavsson Analysavdelningen 2013-09-26."— Presentationens avskrift:

1 Vad händer på arbetsmarknaden? Håkan Gustavsson Analysavdelningen 2013-09-26

2

3

4

5

6

7

8 Totalt inskrivna arbetslösa i augusti 2013 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år AB BD Y AC Z X W S T U D C O E F H G I K M N = 9,6 % – 1 Genomsnitt för Riket +/- 1 procentenhet = 7,5 – 9,5 % 1 = – 7,4 %

9

10

11

12

13 Vad händer på arbetsmarknaden? Håkan Gustavsson Analysavdelningen 2013-09-26

14 Arbetslöshet bland ungdomar i relation till arbetskraften och befolkningen

15 Ungdomsarbetslösheten karaktäriseras av många korta arbetslöshetsperioder

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 Arbetsförmedlingens prognosverk- samhet Nationella arbetsmarknadsutsikter Regionala arbetsmarknadsutsikter –Långa versioner –Kortprognoser Yrkeskompassen –Kortsiktiga bedömningar –Långsiktiga bedömningar (nationella) Var finns jobben? Jobbmöjligheter – en ny regional produkt Publiceringar av resp produkter två gånger per år

34 Budgetpropositionen 2014 Sammanfattning av Regeringens förslag

35 Arbetsmarknadspolitikens inriktning ”De arbetsmarknadspolitiska resurserna ska tydligt prioriteras mot matchning mellan arbetssökande och lediga jobb samt mot dem som står långt ifrån arbetsmarknaden.”

36 Regeringens prioriteringar ligger fast Förhindra långtidsarbetslöshet Bryta långtidsarbetslöshet Säkerställa krav på aktivt arbetssökande

37 Insatser för att bryta långtidsarbetslöshet Möjlighet att förlänga särskilt anställningsstöd med ytterligare ett år till maximal längd av två år Förstärkt särskilt anställningsstöd och handledarstödet permanentas för deltagare i sysselsättningsfasen Möjligheten till programinsatser blir permanenta i sysselsättningsfasen

38 Fokusering på ungdomar Förstärka förmedlingsinsatser Tidigt stöd genom förmedlingsinsatser och program för dem som riskerar långtidsarbetslöshet Hjälp att fullfölja utbildning genom vägledningsinsatser samt förlängning av det förhöjda studiebidraget för unga inom garantierna

39 Ytterligare reformer Stöd för yrkesintroduktionsanställningar – en ny väg in på arbetsmarknaden för unga –Ekonomiskt stöd till arbetsgivare för att anställa unga Särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga –1 000 tillfälliga utvecklingsanställningar inom Samhall AB Etableringsuppdraget –Flera förändringar


Ladda ner ppt "Vad händer på arbetsmarknaden? Håkan Gustavsson Analysavdelningen 2013-09-26."

Liknande presentationer


Google-annonser