Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Termin 8 Läkarprogrammet Årgång 2, nummer 2

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Termin 8 Läkarprogrammet Årgång 2, nummer 2"— Presentationens avskrift:

1 Termin 8 Läkarprogrammet Årgång 2, nummer 2
Smärta Termin 8 Läkarprogrammet Årgång 2, nummer 2

2 Ert mål / Mitt mål ?

3 Smärta

4 Alla känner till blindtarmen!

5 Vänta och se? Smärta negativ inverkan på patienten
Långtidspotentiering 50% av kirurgiska pat får nervsmärta

6 Smärtanalys Anamnes (pat har ont. Punkt.)
Nociceptiv / Neurogen smärta? Pågående behandling – basal medicinering?

7 Smärtlindring Paracetamol NSAID Opioider
Steroider, strålning, TENS, akupunktur mm Neurogen smärta ? Epidural, spinal, blockader

8 Paracetamol 1g x 4 per oralt Parenteralt Perfalgan dyrt
Supp rekommenderas ej Antidot acetylcystein Cave leversvikt (iv njursvikt)

9 NSAID 1 Ipren, Voltaren, Naproxen, Pronaxen mfl
COX 2-hämmare (”coxiber”): Celebra po, Dynastat iv Gastrointestinala besvär, hjärt- och njursvikt, blödningsproblem

10 NSAID 2 Ortopedi – förhindrar benläkning ? (försämrad smärtlindring – immobilitet) Operation – ökar blödningen? (ökad smärta – ökat blodtryck) Kommunicera med ansvarig läkare / operatör !

11 NSAID 3 ”Praktiskt test” på avdelningen: inj Toradol 15mg x 1 alt vb (x4) i ett dygn  om god effekt så byt mot peroral beh (trad NSAID alt Celebra) Kontrollera ffa njurvärden

12 Opioider Smärta vid malignitet Postoperativ smärta
Långvarig, benign smärta i viss mån Smärtanalys – neurogen smärta ? ”Alltid” i kombination med paracetamol och NSAID Undvik blandning av opioider

13 Opioider, preparat morfin (morfin, Dolcontin) ketobemidon (Ketogan)
oxikontin (Oxynorm, OxyContin) metadon hydromorfon

14 Opioider Tramadol Dextropropoxifen Kodein
Blanda (helst) inte opioidsorter (men initialt per oral + intravenös kan vara nödvändigt)

15 Opioider Biverkningar förstoppning, illamående, trötthet, hallucinationer, abstinens Överdosering medvetande, pupiller, andningsfrekvens Antidot Naloxone (Narcanti)

16 Morfin eller Ketogan ? Samma dosering (5mg=5mg)
Ketogan större ”kick”; betydligt svårare att avveckla än morfin (ffa iv beredning) Morfin mycket potent metabolit 5mg iv: Ketogan 12kr, Morfin 2kr

17 Neurogen smärta Tryptizol (depression) Neurontin (epilepsi)
Lyrica (epilepsi, neurogen smärta)

18 Patientfall Patient efter sk laparotomi. Haft epidural som avlägsnats. Ont på avdelningen. Mediciner: t. Voltaren 50mgx3 t. morfin vid behov inj. Ketogan vb Det gör ont. Vad göra?

19 Patientfall Kvinna, 72 år. Bukoperation. Mobiliseras ”hyfsat” men ej tillräckligt. Står på paracetamol och NSAID. Enl remiss ”kräks efter morfinintag” (tablett), blir kraftigt påverkad av iv injektion. Vad göra?


Ladda ner ppt "Termin 8 Läkarprogrammet Årgång 2, nummer 2"

Liknande presentationer


Google-annonser