Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ny lärarutbildning vid Karlstads universitet Fyra nya program fr o m H11.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ny lärarutbildning vid Karlstads universitet Fyra nya program fr o m H11."— Presentationens avskrift:

1 Ny lärarutbildning vid Karlstads universitet Fyra nya program fr o m H11

2 KARLSTADS UNIVERSITET Lärarutbildningens kansli Karlstads universitet har rätt att utfärda följande examina: Förskollärarexamen Grundlärarexamen Förskoleklass - årskurs 3 Årskurs 4-6 Ämneslärarexamen Årskurs 7-9 Gymnasieskolan Yrkeslärarexamen

3 KARLSTADS UNIVERSITET Lärarutbildningens kansli För ämneslärarexamen har Karlstads universitet rätt att examinera inom följande ämnen: Matematik Fysik Kemi Biologi Teknik Naturkunskap Musik Svenska Engelska Spanska Historia Religion Samhällskunskap Geografi

4 KARLSTADS UNIVERSITET Lärarutbildningens kansli Följande delar ingår i den nya lärarutbildningen Utbildningsvetenskaplig kärna 60hp Ämnesstudier 120 – 240hp VFU 30hp

5 KARLSTADS UNIVERSITET Lärarutbildningens kansli Utbildningsvetenskaplig kärna … infärgas mot olika verksamheter Skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund, innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna, läroplansteori och didaktik, vetenskapsteori och forskningsmetodik, utveckling, lärande och specialpedagogik, sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, bedömning och betygsättning ( alt. uppföljning och analys av lärande och utveckling), och utvärdering och utvecklingsarbete.

6 KARLSTADS UNIVERSITET Lärarutbildningens kansli Yrkeslärarprogrammet 90hp Utbildningsvetenskaplig kärna 60hp Här ingår även ämnesdidaktik VFU 30hp Utbildningen kan läsas på hel- och halvfart

7 KARLSTADS UNIVERSITET Lärarutbildningens kansli Förskollärarprogrammet 210hp Utbildningsvetenskaplig kärna 60hp Studier inom det förskolepedagogiska området 120hp –Barn och barndom –Lärande och utveckling –Språk- och begreppsutveckling, svenska, matematik, naturorientering, musik, drama, bild, dans, rörelse –Leda och utveckla verksamheten –Läs-, skriv- och matematiklärande –Examensarbete 15hp VFU 30hp (termin 1, 3,4 och 6)

8 KARLSTADS UNIVERSITET Lärarutbildningens kansli Grundlärarprogrammet 240hp inriktning förskoleklass – årskurs 3 Utbildningsvetenskaplig kärna 60hp Ämnesstudier 150hp –Svenska 30hp –Matematik 30hp –Engelska 15hp –Samhällsorienterande ämnen 22,5hp –Naturorienterande ämnen och teknik 22,5hp –Examensarbete 30hp Praktisk-estetiska lärprocesser integreras VFU 30hp (termin 2, 6 och 8)

9 KARLSTADS UNIVERSITET Lärarutbildningens kansli Grundlärarprogrammet 240hp inriktning årskurs 4-6 Utbildningsvetenskaplig kärna 60hp Ämnesstudier 150hp –Svenska 30hp –Matematik 30hp –Engelska 30hp –Samhällsorienterande ämnen 30hp alternativt –Naturorienterande ämnen och teknik 30hp –Examensarbete 30hp Praktisk-estetiska lärprocesser integreras VFU 30hp (termin 2, 6 och 8)

10 KARLSTADS UNIVERSITET Lärarutbildningens kansli Ämneslärarprogrammet 270hp inriktning årskurs 7-9 Utbildningsvetenskaplig kärna 60hp Ämnesstudier 180hp (tre ämnen, 90+45+45) –Inklusive examensarbete 30hp VFU 30hp (termin 2, 7 och 9) Aktuella ämneskombinationer: –Svenska-engelska-spanska –Svenska-religion-historia –Samhällskunskap-geografi-historia –Historia-religion-geografi –Matematik-fysik-teknik –Matematik-kemi-biologi

11 KARLSTADS UNIVERSITET Lärarutbildningens kansli Ämneslärarprogrammet 300/330hp inriktning gymnasieskolan Utbildningsvetenskaplig kärna 60hp Ämnesstudier 210-240hp (två ämnen) Aktuella ingångsämnen: Svenska, engelska, samhälls- kunskap, historia, matematik, biologi kombineras med Spanska, religion, geografi, fysik, kemi, naturkunskap eller något annat av ingångsämnena VFU 30hp (termin 2, 6 och 10)

12 KARLSTADS UNIVERSITET Lärarutbildningens kansli Musiklärarprogrammet 300hp inriktning gymnasieskolan Utbildningsvetenskaplig kärna 60hp Ämnesstudier 210hp Musik (huvudinstrument eller sång)120hp Valbar fördjupning 90hp i något av Instrument och ensemble Musik i klass Musikteori och komposition Musik- och ljudproduktion VFU 30hp (termin 2, 4, 8 och 10)

13 Distansutbildningar läsåret 2011/2012 Förskollärarprogrammet Grundlärare Fk-3 Grundlärare 4-6 Yrkeslärare


Ladda ner ppt "Ny lärarutbildning vid Karlstads universitet Fyra nya program fr o m H11."

Liknande presentationer


Google-annonser