Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kunskapskrav SLÖJD.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kunskapskrav SLÖJD."— Presentationens avskrift:

1 Kunskapskrav SLÖJD

2 Varför har vi slöjd? Jo för att utveckla dessa förmågor...
• formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker, • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets-och miljöaspekter, • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

3 Långsiktigt mål Förmågan att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.

4 E Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföre­mål i olika material utifrån instruktioner. Slöjdföremålet har få och avskilda moment: t.ex. en stoppad kudde Slöjdarbete där elevens kunskaper om material, metoder och formgivning delvis påverkar genomförandet. T.ex. väljer ett tyg med hänvisning till tvättning. Följer förlaga/muntlig instruktion/enkelt mönster till stor del.

5 C Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ. Slöjdföremålet innehåller flera delmoment som påverkar varandra t.ex. ett fyllt mjukisdjur bestående av sammansatta delar. Slöjdarbete där elevens kunskaper om material, metoder och formgivning tydligt påverkar genomförandet. T.ex. att färg och form motiveras utifrån det sammanhang där föremålet ska användas Eleven försöker själv eller med hjälp påverka arbetets utförande eller formgivning. T.ex. egna förslag till utveckling, eller att uttrycka önskemål om alternativ i dialog med lärare.

6 A Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjd­föremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ. Elevens slöjdföremål har många delmoment som hänger samman och fungerar tillsammans Ett slöjdarbete där elevens kunskaper om material, metoder och formgivning tydligt påverkar genomförandet. T.ex. val av material och sammansättningsmetoder görs i relation till tänkt funktion. Eleven prövar eller uttrycker förslag på hur ett arbete kan utvecklas i relation till en förlaga eller beskrivning. T.ex. egna motiverade eller utprövade förslag till utveckling. På egen hand eller i dialog med lärare.

7 E I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt I sitt slöjdarbete visar eleven grundläggande kunskap om användningsområde och säkerhetsaspekter gällande slöjdutrustning. T.ex. genom att kunna skilja på filar för trä- och metall eller hantera och ställa in lämplig temperatur på ett strykjärn.

8 C I slöjd­arbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt. I sitt slöjdarbete visar eleven kunskaper i användande av slöjdutrustning. Till exempel att välja och ställa in symaskinen på rätt sätt för ett visst arbete, eller välja lämplig typ av borr och följa säkerhetsreglerna för borrmaskinen.

9 A I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision. Eleven visar kunskaper i användande av slöjdutrustning på ett sådant sätt att redskap, verktyg och metoder används och kombineras på ett lämpligt, säkert och ändamålsenligt sätt. Till exempel rita mönster, klippa och sy ihop på ett lämpligt sätt och med tanke på tygåtgång m.m.

10 Långsiktigt mål Förmågan att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets och miljöaspekter

11 E Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets-och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val. Eleven gör val och motiverar dessa med önskningar eller tyckande. Till exempel: ”Jag ville ha den stark och tjock”. ”Jag tycker det är bra ur miljösynpunkt”.

12 C Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets-och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val. Eleven gör val och motiverar dessa genom hur hon/han tänkt eller ur flera olika aspekter. Till exempel ”Jag väljer plywood eftersom styrkan är viktig samtidigt som allt för tjocka sidor skulle ge ett klumpigt uttryck”.

13 A Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets-och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val. Eleven gör genomtänkta val och motiverar dessa genom hur hon/han tänkt och ur flera olika aspekter. Till exempel: ”Valet av vattenbaserad lasyr är bra ur miljösynpunkt och låter dessutom materialets struktur synas. De valda färgerna passar bra ihop då de är komplementfärger och så matchar de färgerna i rummet där den skall stå”.

14 E Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. Eleven följer de exempel läraren använder, eller gör oreflekterat som någon kamrat.

15 C Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven tar utgångspunkt i erbjudet inspirationsmaterial och utvecklar idén vidare.

16 A Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp. Eleven tar utgångspunkt i erbjudet inspirationsmaterial och söker själv upp kompletterande inspirationsmaterial eller källor.

17 E Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. Eleven anger sällan i förväg vad som önskas och hur detta skall uppnås – det blir som det blir. Till exempel låta tygets bredd avgöra storleken på en kudde utan hänsyn till önskad form, sammanhang eller uttryck.

18 C Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. Eleven vet vad som eftersträvas och försöker utifrån det, eller genom värdering av det redan gjorda, komma närmare det önskade. Till exempel: genom att färgsättning eller form ändras efter att eleven konstaterat sig inte vara nöjd.

19 A Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion Eleven vet vad som eftersträvas och försöker utifrån det, eller genom värdering av det redan gjorda, komma närmare det önskade genom medvetet och strukturerat prövande. Till exempel välja tygrutor till ett lapptäcke genom att jämföra olika kombinationer.

20 E Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Till exempel att efter handledning från läraren konstatera ”Då skall jag alltså göra så här...”

21 C Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt. Till exempel att föreslå ett sätt eller en åtgärd som därefter preciseras i samspel mellan lärare och elev.

22 A Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Till exempel att själv föreslå ett lämpligt sätt eller en åtgärd som har förutsättningar att fungera.

23 Långsiktigt mål Förmågan att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

24 E Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjd-specifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet. Till exempel ”Arbetet blev bra för att för att det var lätt, gick fort och fick en form och funktion som jag gillar.” Eleven använder vissa begrepp (hammare, tova, skiss) kopplade till material, tekniker eller arbetsprocessen.

25 C Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god använd­ning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet Till exempel ”Arbetet har gått bra för att mössan signalerar det önskade uttrycket, men det har ju krävts några olika försök med sättet att justera storleken för att det skulle fungera.” Eleven använder riktiga begrepp kopplade till material, tekniker eller arbetsprocessen på ett sådant sätt att det bidrar till tydlighet (drivhammare, våttova, tredimensionell skiss)

26 A Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet. Till exempel ”Arbetet har gått bra för att lådan fyller sin tänkta funktion och är enkel att låsa. Men med facit i hand borde jag ha valt massivt trä istället för plywood vilket blivit snyggare i sammansättningarna men ändå tillräckligt starkt och dessutom till en lägre materialkostnad.” Eleven använder ofta riktiga och relevanta begrepp för material, tekniker och arbetsprocessen (drivhammare, våttova, tredimensionell skiss) används på ett sådant sätt att det bidrar till tydlig förståelse.

27 Förmågan att tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
Långsiktigt mål Förmågan att tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

28 E Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer. ”Jag tycker att kavajen ser högtidlig men gammaldags ut. Den ser ut som en sån man hade på sig förr när man gick i kyrkan på söndagarna.”

29 C Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer. ”Jag tror bokhyllan är från 1970-talet. Färgen, stilen och de fula vitrindörrarna påminner om foton från min mormor och morfars första lägenhet.”

30 A Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer. ”Jag uppfattar att smycket har kopplingar till samiskt hantverk genom blandningen av trä, horn och detaljer i silver. Samtidigt känns det modernt genom den graverade dekoren. Jag känner igen flera av symbolerna från emo-kulturen.”


Ladda ner ppt "Kunskapskrav SLÖJD."

Liknande presentationer


Google-annonser