Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2006-01-20Helena Lindgren 1 De 5 principerna om igen... Verksamhet riktar sig mot ett objekt som ska förändras Verktyg som medierar aktivitet Dynamisk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2006-01-20Helena Lindgren 1 De 5 principerna om igen... Verksamhet riktar sig mot ett objekt som ska förändras Verktyg som medierar aktivitet Dynamisk."— Presentationens avskrift:

1 2006-01-20Helena Lindgren 1 De 5 principerna om igen... Verksamhet riktar sig mot ett objekt som ska förändras Verktyg som medierar aktivitet Dynamisk och hierarkisk aktivitetsstruktur Verksamhet (activity) Aktivitet (action) Operationer (operations) Internalisation – externalisation av verksamheter Utveckling Konflikter – ”breakdowns” ZPD subjekt verktyg objekt

2 2006-01-20Helena Lindgren 2 Utveckling Vad triggar dessa transformationer? Konflikter inbyggda i verksamhetssystem Förändringar i miljön Förändringar i en individs förmågor eller förutsättningar Orsakar ”breakdowns” -> transformationer -> utveckling, som ses som något positivt! Utveckling ses som en generell forskningsmetodik – ”formativt experiment” ZPD – ”Zone of proximal development”

3 2006-01-20Helena Lindgren 3 Alla nycklar behövs för att förstå sambanden: Vad är verksamheten? Vad är objektet? Vilket är motivet? Vilka är verktygen? (interna-externa) Hur förändras dessa? (identifiera breakdowns)...även om fokus ligger på någon av företeelserna, tex systemet som ett medierande verktyg i sammanhanget... Eller var systemet objektet..? “design of a computer application is design of conditions for the whole use activity.” Bödker 1999

4 2006-01-20Helena Lindgren 4 Engeströms ”verksamhetsystem” verktyg subjektobjekt regler / rutinerarbetsfördelning samhälle / arbetsplats resultat

5 2006-01-20Helena Lindgren 5 Motsättningar (Engeström) Typer av motsättningar 1) Resurstillgångar vs krav på resultat 2) Internt i systemet 3) Motsättningar mot angränsande verksamheter 4) Motsättningar mellan hur verksamheten sker idag och hur den potentiellt skulle kunna se ut

6 2006-01-20Helena Lindgren 6 ”Web of activities” central verksamhet regelproducerande verksamhet subjektsproducerande verksamhet verktygsproducerande verksamhet framtida mer utvecklad central verksamhet

7 2006-01-20Helena Lindgren 7 Tidigare projekt – Vad är verksamheten? Volvo: Montering vs. lager

8 2006-01-20Helena Lindgren 8 Verksamhet: Montering Aktiviteter: montering av objekt A-Ö, beställning av fler objekt vid brist Operationer: skruva, ”skjuta”, hämta Färdig, felfri hytt Hyttlinjemontör Handdator, monteringsverktyg, lista

9 2006-01-20Helena Lindgren 9 Verksamhet: Hantera material som ska levereras till linjen Aktiviteter: Ta emot beställningar, hämta varor, leverera varor, fylla på varor i lager, beställa varor från leverantörer Operationer: manövrera truck, dator, kolla streckkoder Material- hantering truckförare dator, truck, lista, kodnummer, vagnar Rätt material levereras i tid till minsta möjliga kostnad?

10 2006-01-20Helena Lindgren 10

11 2006-01-20Helena Lindgren 11 Verksamhet: Systemförvaltning Aktiviteter: Uppdatera system, upprätta förvaltningsplan, identifiera informationsflöden Operationer: manövrera dator, applikationer,... 220 systemSystemförvaltare Lotus-notes, pärm m förvaltningsplaner, kommunikationshjm, egna scheman Regler Systemägare, tekniker, användare Organisation Friktionsfri, säker system- användning ute i verksamheter PROBLEM: Visualisering av komplex information

12 2006-01-20Helena Lindgren 12 Kursen ur verksamhetsteoretiskt perspektiv verktyg subjektobjekt regler / rutinerarbetsfördelning samhälle / arbetsplats resultat

13 2006-01-20Helena Lindgren 13 ”Krystalliserad” Verksamhetsteori Checklistor Bödker (fig 11.8) Korpela et al. (fig 11.9) Focus and focus shift (fig 11.10) Activity checklist Kaptelinin Victor, Nardi Bonnie, Macaulay C. The Activity Checklist: A Tool for Representing the “Space” of Context. Interactions, july, august 1999.

14 2006-01-20Helena Lindgren 14 Utvecklingsnivåer hos en individ (Endast intressant i förhållande till en verksamhet) Närmaste utvecklingszon - ZPD Självständig Bortom ZPD

15 2006-01-20Helena Lindgren 15 MDI och verksamhetsteorin MDI behöver flytta fokus från enbart ”human factors” mot det bredare fältet ”human actors” Kollektivt lärande Kunskapsgeneration Skift från byråkratiska till dynamiska organisationer ”action research”

16 2006-01-20Helena Lindgren 16 Litteraturtips Bödker, Susanne (1989), "A human activity apporach to user interfaces", Human-Computer Interaction, Ch. 4, pp 171-195. Hasu Mervi, Engeström Yrjö (1999), "Measurement in Action: An Activity-Theoretical Perspective on Producer-User Interaction". http://www.edu.helsinki.fi/activity/people/mervi.htm http://www.edu.helsinki.fi/activity/people/mervi.htm Kaptelinin Victor, Nardi Bonnie, Macaulay C. The Activity Checklist: A Tool for Representing the “Space” of Context. Interactions, july, august 1999.

17 2006-01-20Helena Lindgren 17

18 2006-01-20Helena Lindgren 18 Projektspecifikation

19 2006-01-20Helena Lindgren 19 Projekt Olika fokus: Problemidentifiering / utvärdering av befintlig lösning Design Beslutstöd Visualisering av komplex information


Ladda ner ppt "2006-01-20Helena Lindgren 1 De 5 principerna om igen... Verksamhet riktar sig mot ett objekt som ska förändras Verktyg som medierar aktivitet Dynamisk."

Liknande presentationer


Google-annonser