Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© Anders Broberg, Ulrika Hägglund, Lena Kallin Westin, 2003 Datastrukturer och algoritmer Föreläsning 3 030124.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© Anders Broberg, Ulrika Hägglund, Lena Kallin Westin, 2003 Datastrukturer och algoritmer Föreläsning 3 030124."— Presentationens avskrift:

1 © Anders Broberg, Ulrika Hägglund, Lena Kallin Westin, 2003 Datastrukturer och algoritmer Föreläsning 3 030124

2 Datastrukturer och algoritmer VT 2003 © Anders Broberg, Ulrika Hägglund, Lena Kallin Westin, 2003 2 Innehåll  Fält och Tabell  Modell  Informell och formell specifikation  Konstruktioner  Tillämpningar

3 Datastrukturer och algoritmer VT 2003 © Anders Broberg, Ulrika Hägglund, Lena Kallin Westin, 2003 3 Fält  Modell  Schackbräde  Organisation

4 Datastrukturer och algoritmer VT 2003 © Anders Broberg, Ulrika Hägglund, Lena Kallin Westin, 2003 4 Specifikation  Måste bestämma i förväg  Datatypen för elementvärdena  Antal dimensioner  Datatyp för varje koordinataxel  Statisk datatyp

5 Datastrukturer och algoritmer VT 2003 © Anders Broberg, Ulrika Hägglund, Lena Kallin Westin, 2003 5 Formell specifikation  Uppsättning axiom  Beskriver relationer mellan typens olika operationer  Axiom kan användas för att göra formella härledningar i datatypen

6 Datastrukturer och algoritmer VT 2003 © Anders Broberg, Ulrika Hägglund, Lena Kallin Westin, 2003 6 Konstruktion av Fält  Fysisk datatyp i många språk  N-dim Fält som 1-dim Fält  ”vecklar” ut fältet  Matriser lagras radvis

7 Datastrukturer och algoritmer VT 2003 © Anders Broberg, Ulrika Hägglund, Lena Kallin Westin, 2003 7 Fält som Lista  Vektorer kan konstrueras som Lista  Inte så effektiv  Matris kan konstrueras som Lista av listor

8 Datastrukturer och algoritmer VT 2003 © Anders Broberg, Ulrika Hägglund, Lena Kallin Westin, 2003 8 Gles matris  Gles matris – stort antal element är odefinierade eller har värdet noll  Implementeras som Vektor av tabell  Sparar utrymme  Sparar tid

9 Datastrukturer och algoritmer VT 2003 © Anders Broberg, Ulrika Hägglund, Lena Kallin Westin, 2003 9 Tillämpningar Fält  Tekniska beräkningar  Geometriska transformationer oRotation, translation, skalning  Linjära ekvationssystem  Kantdetektering i bilder  Spelmatriser

10 Datastrukturer och algoritmer VT 2003 © Anders Broberg, Ulrika Hägglund, Lena Kallin Westin, 2003 10 Tabell  Modell  Uppslagsbok  Organisation  Ändlig avbildning av argument på värden  Gränsyta

11 Datastrukturer och algoritmer VT 2003 © Anders Broberg, Ulrika Hägglund, Lena Kallin Westin, 2003 11 Fält vs Tabell  Likheter  Index – elementvärde i Fält  Argument – tabellvärde i Tabell  Skillnader  Inga krav på argumenttypen  Dynamisk datatyp

12 Datastrukturer och algoritmer VT 2003 © Anders Broberg, Ulrika Hägglund, Lena Kallin Westin, 2003 12 Konstruktion  Tabell kan konstrueras som Fält om:  argumenttypen är DLO  det går att hitta en ODEF-konstant  Argumenten är relativt väl samlade och inte utspridda

13 Datastrukturer och algoritmer VT 2003 © Anders Broberg, Ulrika Hägglund, Lena Kallin Westin, 2003 13 Konstruktion  Lista av par  Riktad Lista  Hashtabell, Binärt sökträd

14 Datastrukturer och algoritmer VT 2003 © Anders Broberg, Ulrika Hägglund, Lena Kallin Westin, 2003 14 Insättningar  Två huvudalternativ  Sätt in det nya paret först i listan  Kolla om det finns par med samma argument

15 Datastrukturer och algoritmer VT 2003 © Anders Broberg, Ulrika Hägglund, Lena Kallin Westin, 2003 15 Tabell  Jämför Fält respektive Lista som par konstruktionen  Insättningskostnad  Avläsning  Borttagning  När väljer man vad?

16 Datastrukturer och algoritmer VT 2003 © Anders Broberg, Ulrika Hägglund, Lena Kallin Westin, 2003 16 Tillämpningar  Ofta använd datatyp t ex  Representera samband mellan objekt  Benämna objekt  Associera egenskaper hos ett objekt med motsvaran de värden  Kompilatorer  Fält som Tabell

17 Datastrukturer och algoritmer VT 2003 © Anders Broberg, Ulrika Hägglund, Lena Kallin Westin, 2003 17 Tippel, Post, Relation  Tippel består av element (koordinater)  Koordinaten är inte en parameter, ligger implicit i respektive funktion  Post (record,struct) är som abstrakt datatyp sett samma sak som Tippel.  Relation


Ladda ner ppt "© Anders Broberg, Ulrika Hägglund, Lena Kallin Westin, 2003 Datastrukturer och algoritmer Föreläsning 3 030124."

Liknande presentationer


Google-annonser