Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FRAMTIDEN KAOS! KRIS! Hur blir det nya samhället? JORDBRUKS- SAMHÄLLET

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FRAMTIDEN KAOS! KRIS! Hur blir det nya samhället? JORDBRUKS- SAMHÄLLET"— Presentationens avskrift:

1 FRAMTIDEN KAOS! KRIS! Hur blir det nya samhället? JORDBRUKS- SAMHÄLLET
INDUSTRI- SAMHÄLLET KUNSKAPS- SAMHÄLLET ÖVERLEVNAD STANDARD LIVSKUNSKAP MAT PRODUKT KUNSKAP JORD KAPITAL INFORMATION BÖNDER ANSTÄLLDA AKTÖR PATRON FABRIKÖR VISIONÄR SOCKEN ORGANISATION NÄTVERK 1800-TALET TALET TALET Idag känner vi samma oro. Hur kommer det att bli? Hur kommer framtiden att se ut? Per Anders Fogelströms böcker skildrar tiden mellan JORDBRUKSSAMHÄLLET och INDUSTRISAMHÄLLET. Arbetslösheten, fattigdomen och oron för framtiden. Hur kommer det att bli? Idag har vi facit.

2 SAMHÄLLSUTVECKLING Mekanisk samhällsutveckling Ekologisk
BRYTNINGSTID JORDBRUKS- SAMHÄLLET INDUSTRI- SAMHÄLLET TUNNEL framtids- ångest Tiden Tiden När utvecklingen beskrivs som en linje, som går rätt upp i ”himlen”, så beskrivs verkligheten på ett falskt sätt. Ingen utveck-ling är oändlig. All utveckling är som livet självt ändligt. Föds, mognar, kulminerar, avtar för att till slut dö och ersättas av annat. När utvecklingen beskrivs som en livskurva eller som en förändring blir det lättare att förstå utvecklingen. Jordbrukssamhället föds, kulminerar och avtar för att övergå i industrisamhället som föds, kulminerar och avtar för att övergå i kunskapssamhället etc

3 EN HISTORISK BRYTNINGSTID
TIO ARGUMENT FÖR DETTA PÅSTÅENDE 1. Ett nytt kapital Kunskapskapitalet 2. En ny råvara Information 3. En ny kraftkälla Datakraft 4. En ny infrastruktur Datakommunikationsnät (Hjärnvägen) IT 5. Ett nytt tänkande Visionstänkande 6. En ny organisationsfilosofi Lärande och kunskapsutvecklande nätverk 7. Nya utbildningsideal Tänka - Lära - Skapa 8. Nya chefer Ledarskapet 9. Nya företag Kunskapsföretag 10. En ny ekonomisk stormakt EU och EMU?

4 FÖRÄNDRINGAR TID 1 TID 2 TID 3 TID 4 Förändringen kommer
som en fattig släkting tyst om natten, oanmäld väntad av ingen. TID 2 Vi står inför en historisk brytningstid, när vi går från industrisamhället till kunskapssamhället. I TID 1 har nya tankar smugit sig in. I TID 2 omfattas fler människor av det nya. I TID 3 omfattas de flesta av den nya tiden. I TID 4 kommer nya tankar smygande. TID 3 Kriser och oro - den möjliga basen för en ny ordning: Räkna med avvikelser Undersök flera olika perspektiv Lyssna till de svaga signalerna Låt det udda komma fram TID 4

5 HUR KAN VI FÖRHÅLLA OSS TILL FRAMTIDEN?
Att läsa Att skriva Att räkna Räcker inte längre. Yrkeskunskap Livserfarenhet Disciplin Initiativ Hierarkier Nätverk

6 LEDARSKAPET VISIONÄREN FÖRÄNDRAREN Vilja och förmåga att ompröva det
existerande LEDAR- SKAPETS GYLLENE TRIANGEL STRATEGEN Omvärldsorientering och helhetssyn Förmåga att utveckla och genomföra en framgångsrik strategi FÖRÄNDRAREN Förmåga att kunna entusiasmera sina medarbetare att uppnå visionen


Ladda ner ppt "FRAMTIDEN KAOS! KRIS! Hur blir det nya samhället? JORDBRUKS- SAMHÄLLET"

Liknande presentationer


Google-annonser