Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fler Gör Mer! R EKRYTERA – U TVECKLA – B EHÅLLA O RGANISATIONSLEDARE.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fler Gör Mer! R EKRYTERA – U TVECKLA – B EHÅLLA O RGANISATIONSLEDARE."— Presentationens avskrift:

1 Fler Gör Mer! R EKRYTERA – U TVECKLA – B EHÅLLA O RGANISATIONSLEDARE

2 SYFTE  Huvudsyftet är stärka våra föreningar i arbetet att rekrytera, utveckla och behålla organisationsledare inom idrotten.

3 MÅL  Att få fler att engagera sig inom idrotten.  Att lyfta fram de positiva drivkrafterna det innebär att engagera sig som organisationsledare.  Att utveckla och inspirera både föreningen och den enskilda individen.  Att engagera ca 15 föreningar fullt ut enligt projektupplägget.  Att engagera ca 150 nuvarande och blivande styrelseledamöter.  Att engagera ca 1000 ledare i utvecklingsarbetet.

4 MÅLGRUPP  Vi kommer att fokusera på dagens och morgondagens organisationsledare. PROJEKTTID  Projektet pågår i ett och ett halvt år med start den 1 juli 2011.

5 UPPLÄGG  x

6 KONFERENSHELG HÖSTEN 2011  Arrangeras fre-lör i oktober (21-22/10 och 28-29/10).  Minst 80 procent av styrelsen samt morgondagens organisationsledare deltar på konferensen.  Seminariepass och gemensam middag på fredagskvällen.  Individuella konferenspass under lördagen:  Hur jobbar vi med att rekrytera, utveckla och behålla organisationsledare i vår förening?  Föreningen tar fram en handlingsplan för hur man ska jobba med detta under 2012.

7 KRAV PÅ FÖRENINGEN  Intresseanmälan.  Informationsträff den 30 augusti 2011.  Konferenshelg i oktober 2011.  Ta fram en handlingsplan för kommande arbete.  Följa projektupplägget och delta på planerade träffar.

8 EKONOMI  Blekinge Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna ger stöd och kommer att ta vissa kostnader för aktiviteter som föreningen deltar på eller arrangerar inom projektet. Vi står även för de huvudsakliga kostnaderna i samband med konferenserna under hösten 2011.  Föreningen betalar 1500kr för deltagande på styrelsekonferens.

9 INFORMATIONSTRÄFF  Obligatorisk informationsträff tisdagen den 30 augusti på Ronneby Brunn för intresserade föreningar.

10 FRÅGOR ELLER FUNDERINGAR? Hmm…


Ladda ner ppt "Fler Gör Mer! R EKRYTERA – U TVECKLA – B EHÅLLA O RGANISATIONSLEDARE."

Liknande presentationer


Google-annonser