Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Karl Popper ( ) Tre världar, Poppers ”kosmologi” Värld 1 består av fysiska objekt inklusive biologiska varelser. Värld 2 består av.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Karl Popper ( ) Tre världar, Poppers ”kosmologi” Värld 1 består av fysiska objekt inklusive biologiska varelser. Värld 2 består av."— Presentationens avskrift:

1

2

3

4

5

6

7 Karl Popper (1902-1994) Tre världar, Poppers ”kosmologi”
Värld 1 består av fysiska objekt inklusive biologiska varelser. Värld 2 består av mentala objekt, dvs upplevelser och tankar. Värld 3 består av olika former av tankekonstruktioner så som musikstycken och texter.

8 Kritiserade den logiska positivismen och speciellt verifierbarhetsprincipen.
Kritiserade marxismen och psykoanalysen för att de inte går att motbevisas. Förespråkade ”falsifikationism”: En hypotes bör gå att falsifieras, dvs. man bör kunna erbjuda möjligheter att motbevisa hypotesen genom att ställa upp förutsägelser som logiskt (deduktivt) följer ur hypotesen.

9 Ordningen enligt empirismen
observation induktion hypotes/ teori

10 Ordningen enligt Popper
problem (anomali) hypotes (gissning) logisk härledning av förutsägelser från hypotesen tester (experiment, observationer) befästning eller falsifiering problem ny hypotes .

11 Popper tog ställning för den hypotetisk-deduktiva metoden.

12 Hypotetisk-deduktiv metod
uppställning av hypotes enskilda deduktioner (förutsägelser, testimplikationer) från hypotesen prövning av den deduktiva följden Att formulera en eller flera hypoteser. Att härleda konsekvenser som logiskt måste följa av hypotesen eller hypoteserna (beteckningen hypotetisk-deduktiv syftar här på deduktiv härledning av konsekvenser ur den givna hypotesen). Att undersöka om dessa konsekvenser stämmer överens med verkligheten.

13 Om det är åska, så mullrar det. Det mullrar inte.
Det är inte åska. premiss 1 A  B premiss 2  B slutsats  A

14 Om det är åska, så mullrar det. Det mullrar.
? premiss 1 A  B premiss 2 B slutsats ?

15 Om alla filosofer är dödliga, så är Sokrates dödlig.
Sokrates är inte dödlig. Alla filosofer är inte dödliga. premiss 1 H  D premiss 2  D slutsats  H

16 Om hypotesen är sann, så är den ur hypotesen deduktivt härledda slutsatsen/ förutsägelsen sann.
Den ur hypotesen deduktivt härledda slutsatsen/ förutsägelsen är inte sann. Hypotesen är inte sann. premiss 1 H  D premiss 2  D slutsats  H

17 Den ur hypotesen deduktivt härledda slutsatsen är sann.
Om hypotesen är sann, så är den ur hypotesen deduktivt härledda slutsatsen sann. Den ur hypotesen deduktivt härledda slutsatsen är sann. ? premiss 1 H  D premiss 2 D slutsats ?

18 Hypotes  Testimplikation
eller  (Hypotes  Testimplikation)

19 premiss 1 H  D premiss 2  D slutsats  H premiss 1 (H och Hhjälp)  D premiss 2  D slutsats  H eller  Hhjälp slutsats  (H och Hhjälp)

20 Ignaz Semmelweis

21 Ignaz Semmelweis studerade orsaken till skillnaden i frekvensen av barnsängsfeber (11% resp. 3 % år 1846). Tabell ur Wikipedia

22 Hypoteser (enligt Carl Hempel)
Epidemiska luftföroreningar Överbeläggning Diet Omild behandling Medicinestuderanden Präst Förlossningsställning Den deduktiv-nomologiska förklaringsteorin


Ladda ner ppt "Karl Popper ( ) Tre världar, Poppers ”kosmologi” Värld 1 består av fysiska objekt inklusive biologiska varelser. Värld 2 består av."

Liknande presentationer


Google-annonser