Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bylaws and Resolutions Committee

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bylaws and Resolutions Committee"— Presentationens avskrift:

1 Bylaws and Resolutions Committee
Kaisa Adlercreutz, Göteborg III Kristina Alexis, Kristianstad Inga-Lena Bjellman, Karlstad I

2 Sammanfattning av vissa beslut rörande Bylaws m.m.
Convention 2014 Sammanfattning av vissa beslut rörande Bylaws m.m.

3 Bylaws: Internationellt
1 Att Zontor ska arbeta genom ”world fellowship of executives in business and the professions” ersätts av ”world fellowship of members”. (Jfr p.12a)

4 2 Zontor får arbeta/stötta inom områden/ämnen om verksamheten/ aktiviteten är i enlighet med ”policies established by the ZI Board” (tidigare: guidelines) 3a Mindre detaljstyrt vilka klassifikationer som ska finnas i en klubb 4f Regleringen av vad som ska hända när avgifter inte betalas flyttas från Bylaws till Rules of Procedure 4h Regleringen av ”emergency payments” flyttas från Bylaws till Rules of Procedure

5 6b Hittillsvarande mer detaljerade beskrivning av internationella styrelsens uppgifter behölls 6g För beslut av internationella styrelsen krävs fortfarande majoritet beräknat på ”hela styrelsen”, inte bara ”styrelsen”

6 8c Avslag på D27:s förslag om reglering i Bylaws om dagsavgift på Convention men: Bifall till resolution om dagsavgift 8e Förändrad beräkning av hur många delegater en klubb ska ha på convention. Varje klubb = 1 delegat. Om >30 medlemmar = 2 delegater Om >60 medlemmar = 3 delegater

7 10b Hittillsvarande mer detaljerad reglering av vilka internationella kommittéer som ska finnas och vad de ska göra behölls 10e Regleringen av vilka som ska ingå i internationella ”Membership Committee” borttagen (tidigare >30 personer)

8 Bylaws: Distrikt 11a Regleringen av hur distrikt ändras kvar i Bylaws
(flyttas inte till Rules of Procedure) 11f Bland valbarhetskrav för distriktsstyrelseledamot tas ”experience in a decision making capacity” bort. (jfr p.12a) 11h Regleringen av de olika styrelsemedlemmarnas uppgifter kvar i Bylaws (flyttas inte till Z District Manual)

9 11j OK att i distriktets stadgar ha regler om olika krav på majoritet/kvalificerad majoritet för beslut 11o Förtydligande avseende reglerna om revision 11p Detaljregleringen av val av distriktets valberedning bort från Bylaws. Istället finnas i distriktsstadgar och/eller distriktets Rules of Procedure

10 Bylaws: Klubb 12a p1 ”Membership shall be drawn from women and men with experience in a recognized business or profession” (tidigare: To be eligible for classified membership, a candidate shall be, or have been, actively engaged in a decision making capacity in a recognized business or profession) p2 Ordet ”inviterad” borttaget, dvs en person kan ansöka om att bli medlem

11 p3 Ursprungligt förslag: att vid inval ska personen bedömas oavsett ålder, ras, kön eller kulturell bakgrund Ändringsförslag 1: ovanstående jämte handikapp (disability), sexuell läggning, religion. Avslogs Ändringsförslag 2: Specifikationer av diskrimineringsgrunder togs bort Bifölls Innebär att alla som uppfyller krav för medlemskap ska ”bedömas”

12 p4 Klubbens medlemskommitté ska förslå nya medlemmar till klubbstyrelsen, som också beslutar om inval om inte annat anges i klubbstadgarna 12c Regleringen av återinträde och utträde bort från Bylaws Ska finnas i klubbstadgar eller klubbhandledning 12e Närvarokrav borta

13 12g Bland valbarhetskrav för klubbstyrelseledamot tas ”experience in a decision making capacity” bort (jfr p.12a) 12h Regleringen av de olika styrelsemedlemmarnas uppgifter kvar i Bylaws (flyttas inte till klubbhandledning) 12j Vilka möten klubben ska ha ska inte regleras i Bylaws (val-, års- etc) utan endast i klubbstadgarna

14 12k Klubben ska ha: ”Membership Committee” ”Service Committee” ”Advocacy Committee” och andra kommittéer som styrelsen bestämmer. (Anges i klubbstadgarna) Guidelines för kommittéerna finns i Zonta Club Manual.

15 Bylaws 16 Ny bestämmelse:
”Specialized terms in the bylaws and rules of procedure of Zonta International are contained in the Glossary. The Glossary may only be amended by the Zonta International Board or by the International Convention.”

16 Resolutioner “Zonta Says NO” – Campaign Bifölls att den ska fortsätta
Dagsavgift vid convention 2016 Bifölls Student Clubs, Z-Clubs, Golden Z-Clubs Beslutades att ZI Board har behörighet att ”chartra” student clubs

17 Rules of Procedure Vissa ändringar beslutades


Ladda ner ppt "Bylaws and Resolutions Committee"

Liknande presentationer


Google-annonser