Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Så här fungerar kommunen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Så här fungerar kommunen"— Presentationens avskrift:

1 Så här fungerar kommunen
Uddevalla kommun Så här fungerar kommunen

2 Varför finns det kommuner och vad ska de syssla med?
Grundlagen (Regeringsformen) säger att landet ska vara uppdelat i kommuner Kommunen ska sköta om sitt eget område, men får inte sköta sådant som berör hela landet. Vad kommunen får göra eller inte regleras i Kommunallagen

3 En kommuns organisation
En kommun har egentligen två olika grenar som arbetar, den politiska delen och tjänstemannasidan. Politikerna är ”professionella tyckare” och tjänstemännen ser till att det finns objektiva utredningar som de kan ta ställning till.

4 Politisk organisation
Kommunfullmäktige Mellan ledamöter beroende på hur många invånare det finns i kommunen. Kommunstyrelsen Minst 5 ledamöter. Nämnd Nämnd Nämnd Nämnd Nämnd

5 Politikerna bestämmer!
Kommunfullmäktige är den församling som har högst beslutanderätt. Det innebär att de skall avgöra alla viktigare frågor och sådant som har principiell betydelse. Under kommunfullmäktige finns kommunstyrelsen och de olika nämnderna

6 Om frågan inte är allmängiltig behöver inte kommunfullmäktige besluta utan då kan nämnderna eller kommunstyrelsen själv besluta i frågan.

7 Kommunstyrelsen behandlar ärenden som är mer kommunövergripande, i vissa fall bara som beredande till kommunfullmäktige, i andra fall fattar de slutliga beslut.

8 Nämnderna De olika nämnderna beslutar var och en inom sitt område, t.ex. barn och utbildningsnämnden kan besluta om skolfrågor, barnomsorg etc. Ibland måste kommunfullmäktige fatta slutligt beslut när det rör viktiga frågor.

9 Varje nämnd och kommunstyrelsen har en ordförande och en eller ibland två vice ordförande. I kommunstyrelsen är kommunalråden ordförande och vice ordförande. (Ett kommunalråd är en heltidsanställd politiker.) Ordförande kan ha egen beslutanderätt i vissa frågor.

10 Förvaltningar Till varje nämnd finns en eller flera förvaltningar På förvaltningarna arbetar tjänstemän Tjänstemännen gör utredningar och beslutsunderlag till politikerna I vissa frågor får även tjänstemännen fatta beslut

11 Uddevalla kommun organisation
NÄRINGS OCH ARBETSMARKNADSUTSKOTT VALBEREDNING KOMMUNFULLMÄKTIGE Ordf. Essam El Naggar (fp) 7 ledamöter Ordf. Staffan Cronholm (m) 8 ledamöter Ordförande Ralph Steen (fp) 1:e vice ordförande Henrik Sundström (m) 2:e vice ordförande Alf Gillberg (s) 61 ledamöter: 14 (m), 4 (fp), 4 (kd), 3 (c), 6 (up), 20 (s), 3 (v), 6 (su), 1 (sd) PERSONALUTSKOTT REVISORER Ordf. Staffan Cronholm (m) 3 ledamöter Ordf. Eva Carlsund (s) 9 ledamöter BEREDNINGEN FÖR VALFRIHET OCH KONKURRENSPRÖVNING ÖVERFÖRMYNDARE Ordf. Hans Jonasson (up) 5 ledamöter KOMMUNSTYRELSE BEREDNINGEN FÖR MILJÖ OCH KLIMATFRÅGOR Ordförande Staffan Cronholm (m) 1:e vice ordförande Magnus Jacobsson (kd) 2:e vice ordförande Jan Gunnarsson (s) 15 ledamöter Ordf. Henrik Sundström (m) 5 ledamöter KOMMUNLEDNINGS- KONTORET Kommunchef Per-Olof Hermansson FAMILJEBEREDNINGEN Ordf. Mikael Höglind (kd) 5 ledamöter RÄDDNINGS-TJÄNST Räddningschef Leif Larsson HÄLSOPOLITISKA RÅDET Ordf. Elving Andersson (c) 20 ledamöter BARN OCH UTBILDNING Skolchef Sarah Isberg SOCIALTJÄNSTEN Socialdirektör Kurt Hansson BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SOCIALNÄMND Ordf. Mikael Höglind (kd) 13 ledamöter Ordf. Elving Andersson (c) 13 ledamöter TEKNISKT KONTOR Teknisk chef Leif Börjesson KULTUR OCH FRITID Kultur och fritidschef Conny Äng TEKNISK NÄMND KULTUR OCH FRITIDSNÄMND Ordf. Magnus Jacobsson (kd) 9 ledamöter Ordf. Johan Wiktorsson (m) 11 ledamöter MILJÖ OCH STADSBYGGNAD Stadsbyggnadschef Håkan Björkman MILJÖ OCH STADSBYGGNADSNÄMND VALNÄMND Ordf. Gunila Jivén (m) 11 ledamöter Ordf. Bertil Sköldh (c) 7 ledamöter VÄNORTSKOMMITTÉ Senast uppdaterad Ordf. Henrik Sundström (m) 9 ledamöter

12 Hur blir ärenden till? Motion från politiker
Förslag från nämnd/styrelse/fullmäktige om utredning etc. Initiativ från tjänstemän Medborgarförslag Förslag från ungdomsfullmäktige Ansökan/anmälan etc. från allmänheten

13 Ett ärendes gång Medborgarförslag
Medborgarförslag kan lämnas av vem som helst som bor i Uddevalla, även om man inte fyllt 18 år. Det måste beröra sådan fråga som kommunen kan besluta om Det skickas in till kommunfullmäktige

14 Ett ärendes gång Forts. Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som skall yttra sig Nämnderna får några månader på sig att utreda frågan. Det är tjänstemännen som gör en utredning som sedan nämndens politiker beslutar om.

15 Ett ärendes gång Forts Sedan skall ärendet först beredas i kommunstyrelsen innan det kommer tillbaka till kommunfullmäktige för beslut i ärendet Kommunfullmäktige kan sedan besluta att bifalla eller avslå förslaget eller att anse att det är besvarat.

16 Om Uddevalla I Uddevalla har vi idag en politisk majoritet av moderaterna, kristdemokraterna, folkpartiet, centerpartiet och uddevallapartiet. De övriga partierna som finns representerade i kommunfullmäktige är socialdemokraterna, vänsterpartiet, solidariskt uddevalla och sverigedemokraterna. Vi har fyra kommunalråd Staffan Cronholm (m) Magnus Jacobsson (kd) Essam El-Naggar (fp) - Jan Gunnarsson (s)

17 Om Uddevalla Kommunchefen är den högste tjänstemannen och idag är det Per-Olof Hermansson. Varje förvaltning har sedan sin egen förvaltningschef. Vi har åtta olika förvaltningar.

18 Om Uddevalla Uddevalla har 50 000 invånare
Ca av dem bor i centrala Uddevalla Uddevalla kommun har fastslagit en vision för sitt arbete, den lyder ”Uddevalla kommun, Hjärtat i Bohuslän, där människor växer och erbjuds god livskvalitet!”

19 Ungdomsfullmäktige Uddevalla är en bland några kommuner i landat som har ungdomsfullmäktige UF sammanträder två gånger per år Elevrådet utser representant från skolan Alla elever i Uddevalla kan skicka in förslag till UF.

20 För information Surfa in på www.uddevalla.se
Där finns all möjlig info, bio, aktiviteter, etc. En sida för unga om ungdomsfullmäktige och ungdomsrådet Har ni frågor kontakta gärna kommunen! Telefon: E-post:


Ladda ner ppt "Så här fungerar kommunen"

Liknande presentationer


Google-annonser