Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Plagiering Att använda andras idéer och ord.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Plagiering Att använda andras idéer och ord."— Presentationens avskrift:

1 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Plagiering Att använda andras idéer och ord utan att ange källan En form av fusk Peter Elging Vårterminen 2007

2 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Anta att du vill använda resonemanget nedan Wiener, Jonathan Baert (1999). On the political economy of global environmental regulation. Georgetown Law Journal, vol. 87, nr. 3, s. 749-94. Från sidan 789: Global environmental law is often derided as “too slow” by environmentalists and as “not real law” by realists. Both critiques arise from the fact that international law under the voluntary assent voting rule is not coercive. Inledande övning:

3 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Är dessa förslag korrekta? A.Miljökämpar tycker ofta att internationella miljölagar är tandlösa, medan realister tycker att det inte är ”riktiga lagar”. Men båda har rätt i att miljölagarna inte är bindande. B.Wiener (1999) tycker att de internationella miljölagarna inte är några riktiga lagar, utan borde bli mer bindande.

4 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Mer riktigt: Jonathan Baert Wiener har påpekat att medan många miljövänner finner den internationella miljölagstiftningen för långsam, påstår andra att den egentligen inte är riktig lag. Wiener menar att båda dessa ståndpunkter beror på att miljölagen inte är tvingande (Wiener 1999).

5 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Eller: Professor Jonathan Baert Wiener vid Duke Law School i USA har sammanfattat kritiken mot den internationella miljölagstiftningen på följande sätt: Global environmental law is often derided as “too slow” by environmentalists and as “not real law” by realists. Both critiques arise from the fact that international law under the voluntary assent voting rule is not coercive. (Weiner 1999) Detta tycker jag delvis är riktigt, men ---

6 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Allt detta är plagiering Att kopiera av en uppsats och lämna in Att använda exakt samma ord utan att visa att det är ett citat Att bara ändra orden i andra texter Att ligga ”farligt nära” en text – använda omskrivna idéer som om det var ens egna

7 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Plagiering – ett disciplinärt brott Plagiat är fusk och ger underkänt Ju högre nivå desto lägre tolerans mot fusk Att plagiera material från Internet ger i regel två månaders avstängning från SU

8 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Varför inte plagiera? Visa vad du stöder ditt resonemang på Läsaren ska kunna granska dina källor Du ska visa att du kan integrera andras idéer med dina egna tankar Ärligt mot andra forskare

9 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Att undvika plagiering Tydligt vad som är egna idéer och vad som har hämtats från andra Korrekt citat- och referensteknik Håll reda på var du har hittat information och idéer! (Referenshantering, t.ex. RefWorks)

10 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Citat- och referensteknik I regel författarnamn, årtal och sidnummer i löpande text. Varje referens återfinns utförligt beskriven i referenslistan. Direkt citat: Ordagrant in till minsta tecken. Ska ha citationstecken och sidhänvisning. Reglerna skiftar – fråga på din institution!


Ladda ner ppt "STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Plagiering Att använda andras idéer och ord."

Liknande presentationer


Google-annonser