Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medlingsverksamheten Örebro kommun

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medlingsverksamheten Örebro kommun"— Presentationens avskrift:

1 Medlingsverksamheten Örebro kommun
Regionförbundet 1 Dec 2011 Marie Jakobsson

2 Inledning Bakgrund Hur en medling går till
Nulägesbeskrivning med statistik Identifiering av problem Förslag på lösning

3 Bakgrund Projektform – genom medel från Brottsförebyggande rådet (Brå)
Medlingsverksamheten startade 2004 Framgångsfaktorer

4 Lagstiftning Lag om medling vid brott (2002:445) SoL 5 kap 1 § c
LuL § 6, lagen om unga lagöverträdare Fap 483-1 Socialstyrelsen, tillsyn

5 Lag (2002:445) om medling med anledning av brott
3 § Medling skall ske i bägge parters intresse. Målet skall vara att minska de negativa följderna av brottet. Medlingen skall syfta till att gärningsmannen får ökad insikt om brottets konsekvenser och att målsägande ges möjlighet att bearbeta sina upplevelser.

6 Förutsättningar för medling
Frivilligt Brott med brottsutsatt Polisanmälda brott Erkänt brott eller delaktighet i brott Ungdomar 12–21 år

7 Åklagarmyndigheten Före/efter rättegång Medlingsinställning – rapport
Påverkar inte påföljd

8 Förmöten Brottshändelsen Konsekvenser av brottshändelsen Gottgörelse
Framtid

9 Medlingsmöte Ca 30 min långt möte Förberedelse och struktur
Brottsutsatt bestämmer vem som börjar! Medlarens roll

10 Gottgörelse Beteende - be om ursäkt Ekonomisk ersättning
Arbete – reparera, måla, etc.

11 Vanliga brott som leder till medling
Snatteri Stöld Ofredande Olaga hot Misshandel Skadegörelse

12 Brottsförebyggande Staffan Sehlins avhandling 2009
15,3 % lägre återfall Andra insatser för unga

13

14 Nuläget Vid rundringning av polis, K. Emlund
Medlare finns i Örebro, Karlskoga, Degerfors, Hällefors, Hallsberg, Lindesberg Medlare saknas eller det är oklart i Askersund, Laxå, Nora, Ljusnarsberg, Lekeberg, Kumla (gick inte att få tag på)

15 Nuläget - statistik Medling 2008
Diarieförda medlingsuppdrag i Örebro län: 370 Syd 21 Väst 12 Norr 18 Örebro 319 Örebro: 79 genomförda medlingar Väst: 1 genomförd medling Medling 2009 Diarieförda medlingsuppdrag i Örebro län 2009: 372 Syd 33 Väst 33 Norr 2 Örebro 304 Norr/Nora: 2 genomförda medlingar

16 Nuläget - statistik Medling 2010
Diarieförda medlingsuppdrag i Örebro län 2010: 330 Syd 13 Väst 13 Norr 1 Örebro 296 Örebro: 70 genomförda medlingar Väst: 2 genomförda medlingar Medling Diarieförda medlingsuppdrag i Örebro län: 198 Syd 8 Väst 6 Norr 0 Örebro 184 Örebro: 60 genomförda medlingar Väst: 1 genomförd medling


Ladda ner ppt "Medlingsverksamheten Örebro kommun"

Liknande presentationer


Google-annonser