Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Behandling Tillfrisknande ? Tid EXPONERINGUTFALL.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Behandling Tillfrisknande ? Tid EXPONERINGUTFALL."— Presentationens avskrift:

1 Behandling Tillfrisknande ? Tid EXPONERINGUTFALL

2 Introduction eller Background /Patients and/ methods Results Discussion eller Comment Abstract eller Summary

3 Introduction eller Background Aim eller objective Vem gäller det? – population/ P atienter (P) Vilken exponering/ I ntervention? (I) Vad jämför man med ( C omparison)? (C) Vad är utfallet ( O utcome)? (O)

4 Patients and methods

5 Exponering Vem valde exponeringen? - De studerade individerna? - Behandlande läkare? - Forskarna?

6 Utfall ( O utcome) Relevant?

7 Vad för sorts studiedesign? Kohortstudie (framåtblickande studie)

8 Riktning på undersökningen Utfalls- händelse + Ingen utfalls- händelse Utfalls- händelse + Ingen utfalls- händelse TidExponerad Oexponerad Fastställande av exponering

9 Utfall Exp 0 Utfall Tid StartSlut

10 Utfall Exp Utfall Antal personer som uppnått utfallet Antal personer i hela gruppen Average risk =

11 randomly = slumpmässigt

12 Slumpen kan göra under!

13 Randomiserade kontrollerade prövningar (RCT) är ett specialfall av kohortstudier

14 Utfall Exp 0 Utfall Tid StartSlut

15 Blindning Dubbel-blind

16 Utfall Exp 0 Utfall Control event rate (CER) = rate (eller risk) i /den oexponerade/ kontrollgruppen

17 Utfall Exp 0 Utfall Experimental event rate (EER) = rate (eller risk) i /den exponerade/ interventionsgruppen

18 Resultat

19 Tabell 1: Var behandlingsgrupperna jämförbara? Underliggande fråga: Var randomiseringen OK?

20 Fanns det bortfall? Tog patienterna sin behandling (compliance)?

21 Resultat: Mått på samband

22 Utfall Exp Utfall 0000000000000000000000 = relativ risk (Risk Ratio) Risk bland exponerade Risk bland oexponerade

23 Relativ risk (RR) Kan variera mellan 0 och ∞ RR=1 – risken lika hög bland exponerade som bland oexponerade (inget samband mellan exponeringen och utfallet) RR>1 – risken är högre bland exponerade än bland oexponerade (positivt samband mellan exponeringen och utfallet) RR<1 – risken är lägre bland exponerade än bland oexponerade (omvänt samband)

24 Risk bland exponerade – risk bland oexponerade = riskdifferens Andra benämningar: Absolut riskdifferens Absolut riskreduktion (ARR)

25 /Absolut/ riskdifferens (ARR) Kliniskt mer relevant – hur mycket ökar (eller minskar) risken för mig? Kort sagt: Hur kliniskt viktigt är resultatet? Riskdifferens kan variera från –1 till +1 (0 betyder inget samband) Medan relativ risk tenderar att vara ungefär densamma i olika patientgrupper kan riskdifferensen variera kraftigt med bakgrundsrisken

26 Risk hos ovaccinerade (CER) Relativ risk (RR) hos vaccinerade relativt till ovaccinerade Riskdifferens (ARR) Friska0,08 (8%)0,50,04 (4%) Hög risk0,36 (36%)0,50,18 (18%) Hjärt- /lungsjuka0,80 (80%)0,50,40 (40%) Risk för lungkomplikationer vid influensa hos äldre Hak E, et al. Clin Infect Dis 2002;35:370-77.

27 256/2223 = 0,115 182/2221 = 0,082

28 Placebo Simvastatin

29 Numbers needed to treat (NNT) för att undvika 1 utfall = 1/ARR 1/0,033 = 30,3 Risk ratio (RR) = EER/CER 0,082/0,115 = 0,71 Absolute risk reduction (ARR) = CER – EER 0,115 – 0,082 = 0,033 Control event rate (CER) – Experimental event rate (EER) Control event rate (CER) Relative risk reduction (RRR) = RRR = ARR/CER 0,033/0,115 = 0,29 (29%)

30 207/2223 = 0,093 136/2221 = 0,061

31 Placebo Simvastatin Fyll i undre raden: Lösning i slutet på denna handout

32 http://www.cebm.net

33

34

35

36 Kohortstudier Om utfallet är sällsynt krävs mycket stora studier

37 exponerade och oexponerade      †  Tid Slut på fall- rekrytering Start för fall- rekrytering Blandad befolkning med      Fall Kontroller Exponerad eller oexponerad? Exponerad eller oexponerad? Fall-kontroll-studie

38 Fall-kontrollstudier Det saknas nämnare i den ”virtuella kohorten” Kan därför inte estimera risk eller rate hos deltagarna, utan endast relativ risk Därmed kan man inte estimera risk-differens eller ”numbers needed to treat” Relativ risk estimeras med oddskvot (odds ratio), som ger en korrekt uppskattning endast om utfallet är ovanligt (risken hos oexponerade är <10%)

39 Fall-kontrollstudier Informationsbias – recall bias Selektionsbias – kontroller selekterade från en annan population än den källpopulation som generade fallen – urvalet av kontroller inte helt oberoende av exponerings-status Omvänd kausalitet

40 Sammanfattning Hitta ”aim”-meningen – vad ville författarna göra? Läs ”methods” noga – vad var studie-designen? – vad var ”exponering”? – vad var jämförelsebetingelse (referens)? – vad var utfall? – vad var sambandsmått – RR/oddskvot, RRR, riskdifferens, ARR, NNT?

41 Placebo Simvastatin Lösning på uppgiften:


Ladda ner ppt "Behandling Tillfrisknande ? Tid EXPONERINGUTFALL."

Liknande presentationer


Google-annonser