Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fokus på gruppnivå Ulf Strömberg Professor i epidemiologisk metodik

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fokus på gruppnivå Ulf Strömberg Professor i epidemiologisk metodik"— Presentationens avskrift:

1 Fokus på gruppnivå Ulf Strömberg Professor i epidemiologisk metodik
SIR workshop, Vår Gård, Fokus på gruppnivå Ulf Strömberg Professor i epidemiologisk metodik FoUU Halland och Lunds universitet

2 Epidemiologisk metodik

3 Innehåll (fokus på gruppnivå = IVA-nivå, i regel)
Flernivåmodellering O/E-ratio Vilken uppföljningstid?

4 Före SAPS 3 “Current general outcome prediction models do not consider the existence of clinical [e.g., clinical management] and nonclinical factors [e.g., organizational culture], aggregated at the ICU level, that can have an important impact on prognosis. Instead, they assume that these factors are either not important or are randomly distributed throughout large samples and the variation between ICUs is small.”                                              Moreno et al., 2006

5 Flernivåmodell pij = Pr{död för patient i på sjukhus j}
Logit = ln[pij/(1-pij)] = β0 + β1×PRED1ij + β2×PRED2ij + … + αj Patientnivå Fixa effekter av prognostiska variabler Sjukhusnivå ”Random” effekt: αj ~ N(0,V)

6 Ett exempel [Merlo et al., 2005]
Utfallsvariabel: död inom 28 dagar efter första hjärtinfarkt Jämför utfallsdata för perioden mellan 90 sjukhus i Sverige

7 Skattning av mortaliteten ”rakt av”
Skattning av mortaliteten ”rakt av”. Därefter normalisering till risk = 1.0 för medianrisksjukhus → relativ risk (RR) för sjukhus Modellbaserade RR, efter flernivåmodellering

8 Principer för flernivåmodellering
Hospital-level outcome Arise from an ”ensemble” of true RRs ~ log-normal distribution Patient-level outcome Can be modeled (e.g., age and previous diagnosis)

9 “Prior belief” gällande sanna RR mellan sjukhus, efter justering för variabler på patientnivå
• An ”ensemble” of true ln(RR) ~ Normal distribution with mean  ln(1) = 0 and a true variance • The exchangeability assumption True ln(RR) Hospital no.

10 Skattning av mortaliteten ”rakt av”
Skattning av mortaliteten ”rakt av”. Därefter normalisering till risk = 1.0 (för medianrisksjukhus), d.v.s. relativ risk (RR) Modellbaserade RRs, efter flernivåmodellering Både sjukhus- och patientnivå

11 En enkel flernivåmodell
pij = Pr{död för patient i på sjukhus j} Logit = ln[pij/(1-pij)] = β0 + β1×AGEij + αj Patientnivå Fix effekt av ålder Sjukhusnivå Random intercept: αj ~ N(0,V) Logit Logit Age Age

12 Antag att äldre patienter hamnar på sjukhus med äldre medicinteknisk utrustning
Logit = ln[pi/(1-pi)] = β0 + β1×AGEi Logit = ln[pij/(1-pij)] = β0 + β1×AGEij + αj Logit Logit Age Age

13 Betydelse av att inkludera random intercept på IVA-nivå?
I praktiken har det förmodligen marginell påverkan på en prediktionsmodell med många prognostiska variabler på patientnivå.                                             

14 Möjligt att införa prognostisk variabel på IVA-nivå (utöver variablerna på patientnivå)
Typ A IVA Typ B IVA Logit “The exchangeability assumption should hold within each ICU type” Age

15 Customized SAPS3 equations Logit = a + ln(SAPS3 + g)×b
                                            

16 Jämförelse mellan olika grupper, O/E
                                             Moreno et al., 2006

17 Jämförelse mellan olika grupper; O/E beräknas för respektive grupp
O = d1 + d2 + … + dn (di = 1 om patient i dör; di = 0 om överlever) E = p1 + p2 + … + pn (pi = förväntad dödsrisk för patient i) Var(O) = σ2 = p1(1-p1) + p2(1-p2) + … + pn(1-pn) 95% konfidensintervall för O/E: (O ± 1.96×σ)/E Förutsättningar: den logistiska modellen är korrekt och n = antalet patienter i respektive grupp är tillräckligt stort (n > 50; men även färre patienter kan fungera bra)                                             

18 Vilken uppföljningstid?
Död under sjukhusvistelse Död efter 28 dagar på sjukhus Död efter 30 dagar                                              “Logistic regression aims at estimating and explaining the probability of the event (= death) in a population where all patients are observed over the same time period. […] It is usually assumed that length of stay in the ICU does not alter statistical inference […] This assumption is probably not valid.” Moreno et al., 2008

19 DEMONSTRATION AV O/E BERÄKNINGAR …

20 Variance_term(= pi(1- pi))
Data att arbeta med IvaAvdAlias Overlevnad di Kon EMR (= pi) Variance_term(= pi(1- pi)) 247 587 M 0,072 0,067 582 K 0,675 0,219 581 0,045 0,955 580 0,483 0,517 2 1 0,585 0,415 5 0,934 0,066


Ladda ner ppt "Fokus på gruppnivå Ulf Strömberg Professor i epidemiologisk metodik"

Liknande presentationer


Google-annonser