Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljöförbättringar Picasso Måleri Fjärrvärme installerat för att värma avfettningsbad, tidigare gasol minskning av CO2-utsläppen med ca ton/år.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljöförbättringar Picasso Måleri Fjärrvärme installerat för att värma avfettningsbad, tidigare gasol minskning av CO2-utsläppen med ca ton/år."— Presentationens avskrift:

1

2

3 Miljöförbättringar Picasso Måleri
Fjärrvärme installerat för att värma avfettningsbad, tidigare gasol minskning av CO2-utsläppen med ca ton/år och kostnad med ca kr Motströmskoppling mellan alla steg i förbehandlingen Sparsköljar i alla skölj- och avfettningssteg Ny energisnålare indunstare energiåtgång ca 50 W/l mot tidigare 160 W/l Nytt centralt reningsverk med slutet system, rent vatten återförs till alla målerier Ökad badlivslängd i avfettningssteg med hjälp av effektivare filtrering samt hydrocykloner Isolerade bad i förbehandlingen

4 Miljöförbättringar Picasso Måleri, forts
Minimerat användningen av tryckluft, elmotorer där det är möjligt Styrning av fläktar i målningen, endast de system som målar är igång, övriga varvar ned till standby läge Slussar vid in- och ut- passage till härdugnarna Dubbla förbehandlingar, torkugnar, härdugnar och kylzoner medför att endast halva måleriet behöver startas vid låg beläggning Anläggningen förberedd för återvinning av värme från härdugnar till torkugnar

5 Picasso Måleri ur ett fjärrvärmeperspektiv
1,5 MW vid full drift, max 3 MW vid uppstart av processen. Förbehandlingsbaden temperatur 60 grader C Kräver högre framledningstemperatur än normalt sommartid (75 grader C) Höga returtemperaturer från förbehandlingsbaden. Laster med olika temperaturkrav har anslutits i serie. Prismodell som premierar låg returtemperatur.

6 Förutsättningar för fjärrvärme i industriella processer
God och kontinuerlig relation mellan fjärrvärmeleverantören och företaget. Transparens och förståelse Tidig dialog Flexibilitet och kreativitet Gemensam projektering

7 Tack!


Ladda ner ppt "Miljöförbättringar Picasso Måleri Fjärrvärme installerat för att värma avfettningsbad, tidigare gasol minskning av CO2-utsläppen med ca ton/år."

Liknande presentationer


Google-annonser