Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sveriges olika landformstyper

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sveriges olika landformstyper"— Presentationens avskrift:

1 Sveriges olika landformstyper

2 Sveriges berggrund Stor del av Sveriges berggrund tillhör den Baltiska skölden. Finland, delar av Ryssland och södra Norge tillhör också denna urbergsköld. Rötterna till höga bergskedjor. Höjdskillnaderna hittar man mest i de unga fjällkedjan.

3 Det gamla berggrundet har påverkats av bl.a rörelser i jordskorpan.
Urbergskedjans utseende varierar beroende på vilken del av landet man befinner sig i. Det gamla berggrundet har påverkats av bl.a rörelser i jordskorpan. Man kan urskilja flera olika landformstyper.

4 Sprickdalslandskap Bildats då urbergsytan har spruckit upp från sidorna. Med hjälp av de exogena krafterna har sprickorna vidgats till dalgångar. Förekommer mest i södra Uppland, hela Södermanland, östra Östergötland, Blekinge och Bohuslän.

5 Slätt (peneplan) De exogena krafterna har skapat sänkor och dalar med hjälp av vittring och erosion av rinnande vatten/is. Det mest kända hällmarksområdet finns på södra Öland som kallas för Stora Alvaret.

6 Platåberg Finns i Västergötland t.ex. Kinnekulle.
Uppbyggda av sedimentära bergarter. Ett lager av den magmatiska bergarten diabas överst.

7 Bergkullslätt Hittas i Norrlands inland och det sydsvenska höglandet.
Utjämnat till ett flackt landskap utan stora höjdskillnader. Kan hitta några få bergkullar glest utspridda. Består 90% av slätt och 10% av bergkullar. Barrskog dominerar.

8 Bergkullteräng Kan hittas i stora delar av Norrland och Svealands inland. Delvis finns den också på det sydsvenska höglandet. Där hittar man sänkor omväxlande med bergkullar.

9 Fjällkedjan Dominerar hela nordvästra delen av Sverige.
Den vanligaste fjälltypen heter fjäll. Kännetecknas av rundade fjäll medelbranta sluttningar.

10 Förfjäll: Bildar låga fjäll med mellanliggande breda dalar.
Fjäll med platåer: Höjden över havet ligger på m. Och delar av landskapet bildar platåer. Högfjäll: Det högsta delarna av fjällkedjan. Kännetecknas av branta berg med vassa toppar. Nutida glaciärerna hittar man också i högfjällsområden.

11 Frågor Vad heter de olika landformstyperna som jag pratade om. Svar: Sprickdalslandskap, Slätt, Platåberg, Bergkullslätt, Bergkullterräng och Fjällkedjan. Vad heter den vanligaste fjälltypen och beskriv den kort. Svar: Fjäll är den vanligaste. Rundade fjäll med medelbranta sluttningar.


Ladda ner ppt "Sveriges olika landformstyper"

Liknande presentationer


Google-annonser