Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ansökningsseminarium 28 januari

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ansökningsseminarium 28 januari"— Presentationens avskrift:

1 Ansökningsseminarium 28 januari
Carolina Rydin och Sofia Wretblad Aktuella utlysningar Utfall VR/Formas Yvonne Brandt Andersson Vetenskapsrådet Lars Tranvik Formas

2 Forskningsfinansiering 2009: 4100 milj kr
Vetenskapsrådet Forskningsfinansiering 2009: 4100 milj kr Sista ansökningsdagar för Stora utlysningen 2010 är: Humaniora och samhällsvetenskap: 30 mars Medicin: 8 april Naturvetenskap och teknikvetenskap: 13 april Forskningsinfrastruktur: 20 april Utbildningsvetenskap: 20 april

3 Vetenskapsrådet Prioriterat grundforskningsområde: ”Livets molekyler i samverkan” 3-åriga projektbidrag – söks i samband med stora utlysningen, totalt 15 Mkr/år Bidrag till anställning som postdoc i Sverige februari Rambidrag för Energiforskning ICT

4 Vetenskapsrådet ANSTÄLLNINGAR SOM FORSKARE inom medicin
5 st anställningar heltid: Biomarkörer vid hjärnsjukdomar Experimentell kardiovaskulär forskning Fettväven och metabol sjukdom Psykiatri Variationer och stabilitet i genomet 7 st anställningar på halvtid för klinisk forskning: Diabeteskomplikationer, etiologi, prevention och behandling Jonkanalers roll vid smärta eller sensorisk hyperreaktivitet Molekylär gastroenterologi Molekylär tumörbiologi i klinisk onkologi Psykiatri (2 st) Sexuell och reproduktiv hälsa Anställning tills vidare i tre år med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år, efter godkänd rapportering, schablonbelopp beroende på fakultetsområde. Första året startbidrag på 1 Mkr. Sista ansökningsdag: 4 mars 2010.

5 Vetenskapsrådet ANSTÄLLNINGAR SOM FORSKARE INOM TEKNIK OCH NATURVETENSKAP Analytisk kemi för en hållbar utveckling   Astropartikelfysik   Bioinformatik  Eukaryot molekylär cellbiologi (2 st anställningar)   Experimentella studier av dynamiska processer med atomer, molekyler och kluster   Halvledarfysik, elektronik, elektroteknik och fotonik   Ljusinducerad kontroll av molekylers och materials funktion   Medicinsk teknik   Optimering av antennsystem   Parallella beräkningsmetoder och datorarkitekturer   Polar oceanografi Anställning tills vidare i tre år med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år, efter godkänd rapportering, schablonbelopp beroende på fakultetsområde. Sista ansökningsdag: Torsdagen den 18 februari 2010.

6 Formas, forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Forskningsfinansiering 2009: 840 milj kr Öppna utlysningen, deadline april Responses to climate change in society and nature A Rich Natural Environment Sustainable Use of Natural Resources Pollution, Environment and Health Urban and Rural Development Sustainable Building även resebidrag och mindre bidrag löpande

7 Cancerfonden Forskningsfinansiering 2009: ca 370 milj
Forskningsprojekt, prel 4 maj 2010 Postdoc och Forskartjänster tidigt i höst

8 FAS, forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Forskningsfinansiering 2009: ca 400 milj kr Postdoc-bidrag, 3 feb 2010 Projektskisser, 3 feb 2010 (steg 2 i juni) Barncancerfonden Forskningsfinansiering 2008: 111 milj kr 4-åriga fo-ass, 1 feb 2010 6-åriga forskartjänster, 1 feb 2010 projektanslag i sep

9 Övrigt STINT – Institutional Grants for Young Researchers (öppnar troligen i sommar) Starting Grants ERC i sommar/höst Ingvar Carlsson Award i höst

10

11

12

13

14 Utdelning VR totalt per lärosäte

15 Utfall VR-NT Totalt 950 Mkr för projekt/anställningar
Inkomna ansökningar:1317 Beviljade ansökningar: 382 Beviljandegrad: 29 % Medelbelopp per projekt: kr

16 VR-NT Beviljandegrad fo ass: 11,4%

17 Utdelning VR-NT per lärosäte

18 Utfall VR-M Totalt 820 Mkr för projekt/anställningar
Inkomna ansökningar:1350 Beviljade ansökningar: 359 Beviljandegrad: 27 % Medelbelopp per projekt: kr

19 VR-M Beviljandegrad fo ass: 10%

20 Utdelning VR-M per lärosäte

21 Utdelning VR per vetenskapsområde

22 Projektbidrag 2003-2005; Beviljandegrad uppdelat på kön och karriärålder.

23 Utfall Formas 2009 Totalt 385 Mkr för projekt och anställningar
Inkomna projektansökningar: 959 Beviljade ansökningar: 68 Beviljandegrad projekt: 7 % Fo-ass tjänst Inkomna nya fo ass ansökningar: 161 Beviljade nya tjänster: 16 Beviljandegrad: 10%

24 Formas 2009


Ladda ner ppt "Ansökningsseminarium 28 januari"

Liknande presentationer


Google-annonser