Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppsatsämnen Rolf Rundfelt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppsatsämnen Rolf Rundfelt."— Presentationens avskrift:

1 Uppsatsämnen Rolf Rundfelt

2 Inriktning Jag har två huvudsakliga intresseområden.
1. IFRS och Bokföringsnämndens standarder respektive vägledningar samt Börsens tillsyn av hur företagen följer IFRS. De mest aktuella områdena är försäkringar (svårt), leasing, IFRS 3 och ramverket. 2. Aktiemarknaden, finansiell analys och företagsvärdering.

3 Aktuella redovisningsfrågor. 1
IASB håller på med en PIR av IFRS 3, dvs. en granskning av om det finns anledning att ändra standarden nu när den har varit i kraft i tre år. Vilka problem finns och hur skulle standarden kunna ändras? Risken är att man fastnar i frågan om hur goodwill bör redovisas.

4 Aktuella redovisningsfrågor. 2
IASB har under 2013 lagt ner ett stort arbete på en ny standard om leasing. Varför har det varit så svårt att komma i mål? Ett problem är att det nog finns ganska många uppsatser skrivna under 2013.

5 Aktuell enkät visar på skilda upp-fattningar om hur leasing ska redovisas
78% of respondents capitalize material operating leases already when evaluating a company and 94% of them want change (vs 83% of those who don’t capitalize However, the proposed P&L treatment was only supported by 28% of our respondents. 30% would prefer no change to the P&L, while 17% would prefer all leases to be treated like operating leases

6 Aktuella redovisningsfrågor. 3
IASB arbetar också med att revidera sin Föreställningsram. Ett avsnitt som möjligen utgör en separat del behandlar det problem som ligger i att företag tenderar att lämna för mycket information. Går det att visa vilken information i en eller flera årsredovisningar som är överflödig?

7 Aktuella redovisningsfrågor. 4
De börsnoterade fastighetsföretagen värderar sina fastigheter till verkliga värden. En konsekvens är att de inte redovisar några avskrivningar trots att livslängden är begränsad. Medför detta en risk för att det operativa resultatet som ligger till grund för värderingen blir överskattat?


Ladda ner ppt "Uppsatsämnen Rolf Rundfelt."

Liknande presentationer


Google-annonser