Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

El Sistema En kort presentation av El Sistema –

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "El Sistema En kort presentation av El Sistema –"— Presentationens avskrift:

1 El Sistema En kort presentation av El Sistema –
dess syfte och aktiviteter De första två bilderna visar filmer från El Sistema Göteborg. Ha internetuppkoppling och ljud på!

2 El Sistema- vad är det? Här kommer ett klipp från El Sistema Hammarkullen i Göteborg. Klicka och titta på de första två minuterna.

3 Klicka på länken http://vimeo.com/49555854
El Sistema- vad är det? Detta kan man se hela klippet, ca 4 minuter: Klicka på länken

4 El Sistema- vad är det? El Sistema Umeå har sin förebild i Venezuela där verksamheten startades på 1970-talet i socialt utsatta områden. Man använder orkesterspel och körsång som verktyg för social utveckling. Med 35 års erfarenhet av de 2 miljoner barn som genomgått utbildningsprogrammet är många eniga om att det har positiva effekter på barns och ungas utveckling. El Sistema är på stark frammarsch i övriga världen, även i Sverige.

5 Vi vill starta El Sistema i Umeå
Umeå Musikskola vill starta en kör-och orkesterskola – El Sistema Umeå - på områdena Ersboda och Ålidhem, i nära samarbete med förskolan och skolan, föreningar och studieförbund-samt med Norrlandsoperan som främsta samarbetspartner och som kulturell förebild.

6 Syfte Tillgång till det musikaliska språket
Tilltro till sina egna krafter och förmåga- öka självkänslan Förbättra inlärning Involvera familjerna Träffpunkter i området- kreativa mötesplatser Bredda Musikskolans rekryteringsbas Öka integrationen Tillträde till det offentliga kulturlivet

7 Hur går det till? Rent metodiskt innebär det att barnen ska spela/sjunga mycket och ofta. Genom att erbjuda tid och kontinuitet är vår målsättning att uppnå en framgångsrik progression, såväl musikaliskt som socialt, för barnen. Verksamheten ska vara obligatorisk för alla barn fr.o.m. 4 års ålder t.o.m. åk 3 och vara en del av den samlade skoldagen. För åk 4 – åk 9 ska den vara frivillig och ligga i anslutning till skoldagen. Vår förhoppning är att vi ska nå barn och ungdomar som kanske annars inte skulle söka sig till musikundervisning.

8 Aktiviteter när El Sistema är fullt utbyggt
Alla barn från 4 års ålder till och med årskurs 3 får tre musikträffar varje vecka. För de yngsta gäller sång, rytmik, lek och successivt läggs instrumentförberedande, instrumentallektioner, ensemble och orkester in. Barn med funktionsnedsättningar inkluderas. Utöver detta bjuds alla in till Vänstay.

9 Aktiviteter forts. Efter åk 3 upp till och med åk 9 sker undervisningen efter eget val: Instrumentallektioner, ensemble, kör och orkester. Utöver detta bjuds alla in till Vänstay.

10 ”Vänstay” (Vänner, stanna, onsdag..)
Utöver detta deltar varje lärare och elev med sina familjer på Vänstay, en samling varje onsdag mellan Detta är den sociala samlingspunkten och kittet. Denna samling, som sker i lämplig lokal innehåller konserter, fika, sång och samvaro. Ca 1 gång per månad anordnas besök av lokala förebildande musiker, bl.a. musiker från Norrlandsoperan. För denna aktivitet bjuds studieförbund och föreningar in att delta.

11 ”Vänstay” Onsdagar familjeträff på skolan/passande lokal
Konserter, fika/mat, musikerbesök Samarbete med lokala föreningar/studieförbund

12 El Sistema Sverige- vi ligger rätt i tiden!
Stiftelsen El Sistema Sverige ska gynna startandet och utvecklingen av El Sistemaskolor i Sverige Dessa har redan verksamhet; Södertälje Kulturskola/ Kungliga Filharmonin Malmö Kulturskola/ Malmö Symfoniker Göteborg flera stadsdelar/ Göteborgs Symfoniker Vi är inbjudna: Umeå Musikskola/ Norrlandsoperan

13 El Sistema Sverige forts.
Bidraget från El Sistema Sverige kan användas till utbildning, projektledning, studieresor samt inspirationsföreläsningar: Inbjudan Under feb 2013 samlas alla för en två-timmars föreläsning fördelat på två dagar: Onsdag 13/2 Kl Musikskolan  Ålidhemskolan, matsalen. Torsdag 14/2 kl Betula (Östra Ersbodaskolan) samma lokal Ersboda, lokal på förskolan. Fredag 15/ Musikskolan Föreläsning och workshop studieförbund/föreningar och intresserade Alla= all personal på skolorna, politiker, musiker, intresserade föreningar och studieförbund, föräldrar m fl.

14 Finansiering och start
Pengar söks från Sociala Investeringar Pengar söks från andra fonder 2014 vill stödja oss Under våren 2013 utbildning och förberedelser Start hösten 2013

15 Mer information Kontakta Umeå Musikskola Producent Agneta Högstadius ,

16

17


Ladda ner ppt "El Sistema En kort presentation av El Sistema –"

Liknande presentationer


Google-annonser