Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Idag ska ni få lära er om vad Pi är och dess historia.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Idag ska ni få lära er om vad Pi är och dess historia."— Presentationens avskrift:

1 Idag ska ni få lära er om vad Pi är och dess historia.
Vad är Pi? Idag ska ni få lära er om vad Pi är och dess historia.

2 Vad är Pi? Pi uttrycker ett samband mellan cirkelns omkrets och cirkelns diameter och mellan cirkelns area och radie. Irrationellt tal –ett tal som inte kan skrivas som ett bråk. Oändligt tal –decimalerna i pi slutar aldrig. Pi:s närmevärde är ca. 3,14 och det var det närmevärdet Arkimedes hittade.

3 Vad betyder pi? Pi är en förkortning av periferi.
Periferi är det som är runt om kring cirkeln.

4 Pi:s använding Pi används till flera olika saker inom matematiken, t.ex. att räkna ut cirkelns omkrets och area. Den används också när man måste räkna ut volym, t.ex. när man räknar ut en kons och cylinders basyta.

5 Arkimedes Arkimedes var en grekisk matematiker som försökte hitta ett ganska exakt närmevärde på pi. Han levde på 200-talet f.Kr. Ett närmevärde är ett värde som är nära det exakta talet. Han visste att pi var ett förhållande mellan cirkelns omkrets och diameter.

6 Närmevärde på Pi Arkimedes ritade en cirkel med en månghörning inuti och utanför, för att kunna hitta ett värde mellan de två månghörningarna. Tekniken han använde kallas nuförtiden för Arkimedes metod. Det var pi:s närmevärde. Han kom fram till att ju fler hörn en månghörningen man använde hade, desto mer exakt närmevärde fick man på pi.

7 Pi-dag Idag ska ni få jobba med pi genom att använda geogebra som är ett matematikprogram på datorn, med väldigt många funktioner. Du kommer att få använda Arkimedes metod för att få ett så exakt närmevärde på pi som du bara kan.

8 Geogebra Här kommer en instruktion om hur ni ska arbeta med geogebra. Jobba gärna i grupper om två personer. LYCKA TILL! Geogebra finns att ladda ner helt gratis på


Ladda ner ppt "Idag ska ni få lära er om vad Pi är och dess historia."

Liknande presentationer


Google-annonser